Astroloji Çeşitleri

Klasik AstrolojiModern Astroloji Hint Astrolojisi Ruhsal Astroloji – Çin Astrolojisi Osmanlı AstrolojisiCeltik Astrolojisi Ari Astroloji – Türk AstrolojisiBabil Astrolojisi Birmanya Astrolojisi –  Maya Astrolojisi – Uranyen AstrolojisiMısır Astrolojisi Tibet Astrolojisi Helenistik Astrolojisi – Kabalistik AstrolojisiKatarcik Astrolojisi Kızılderili Astrolojisi – Ezoterik Astrolojisi

 


ASTROLOJİ ÇEŞİTLERİ


Astroloji
dünyanın en eski bilim dalı olması nedeni ile küçük farklarla dünyanın her yerinde kullanıla gelmiştir. Farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde farklı teknikler ve veriler kullanılmış, ancak temelde burçların ve gezegenlerin karakteristik özellikleri çok az farkla hep aynı kalmıştır…

Astroloji Çeşitleri Hakkında Detaylı Bilgiler

KLASİK ASTROLOJİ

Klasik astroloji, Astrolojinin temelini oluşturur. Hint Astrolojisi ile benzerlikler gösterir. Modern astrolojinin aksine kişinin psikolojisi ile değil kaderi ile ilgilenir. Klasik astrolojide, psikolojik analizler yoktur, karakter analizleri vardır. Klasik Astroloji, iki farklı yönde kullanılan özel bir terimdir. Birincil anlamıyla, Helenistik dönem, Roma dönemi ve erken Bizans İmparatorluğu dönemine ait dönemi ifade etmek için kullanılır. Bu anlamıyla, Antik Astroloji kelimesiyle özdeşleştirilebilir. İkincil anlamıyla ise… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

MODERN ASTROLOJİ

Modern Astrolojinin batı dünyasına dönüşü ancak, 13. yy’da Ortaçağ Avrupasında rahip Aquinalı Thomas (St. Thomas Aquinas) ve hocası Albertus Magnus’un astrolojiyi entellektüel bir uğraş olarak tekrar nitelendirmesiyle olmuştur. Aquinalı Thomas, bir eserinde göksel cisimlerin insanlar üzerinde dolaylı yollardan etkileri olabileceğini ve bu yüzden astrologların doğru öngörümler yapabileceklerini ifade etmiştir. Hıristiyanlığın evren görüşünü desteklediği için de kabul görmüştür. 1200’lü yıllardan, 1600’lü yıllara kadar tüm bilimlerde ve onlardan ayrılmayan astrolojide sayısız çalışma yapılmıştır. Tıp profesörlerinden, matematikçilere, din adamlarından sanatçılara kadar herkes astrolojiyle ilgili önemli ve kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Campanus, Regiomontanus, Cardanus, John Dee, William Lilly, Placidus, Morinus, NostradamusDEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

HİNT VEDİC ASTROLOJİSİ

Hindistan’da kehanet, Jyotish (Sanskritçe’de jyoti kelimesi “ışık” anlamına gelir) adı verilen çok detaylı bir astroloji sistemiyle düzenlenmiştir. Geleceğin tahmin edilmesi tamamen ışığın ne söylediğinin incelenmesidir ve en iyi astrolog bütün tabloları atlayarak direkt olarak geleceğin ışığına bakan ve ileriyi gören kişidir. Jyotish aynı zamanda Vedik-Hint Astrolojisi olarak anılır. Vedik astrolojisi kutsal olanın dilidir.Tanrıyla konuşmanın yoludur. Bizler hakkında her şeyi açığa çıkaran karmaşık kodlanmış mesajlardır, kutsal şifredir. Vedik astrolojisi ruhun yolculuğunu anlatır. Bireyin, evrenin bire bir kopyası olduğunu… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

ÇİN ASTROLOJİSİ

Latin astrolojisi gibi Çin astrolojisi de insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihini kullanır. Çin Astrolojisi’nde Zodyak kelimeleri aynı anlamdadır. Ama yine de Çin Astrolojisi bir hayvanlar halkasıdır ve yıldızlarla pek ilgisi yoktur. Çin Astrolojisi olay ve kişilik tahminleri yapmak için felsefeye, takvime, kozmosa ve doğanın ritimlerine başvurur. Latin(Batı) Astrolojisi ise gökyüzündeki cisimlerin pozisyonlarına ve hareketlerine bakar. Çin Astrolojisi’nde burçlar Latin Astrolojisi’ndeki gibi aylık değil… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

CELTİC ASTROLOJİ

Druid zodyağını temel alan Keltik Astrolojisi, Britanya adalarında milattan önce 1000 yıllarında yaşamış olan Keltik rahiplerinden oluşan bir din grubunun varolmaya dair felsefi sorulara cevap aramasını esas almıştır. Kelt Astrolojisinde ise zaman geçidine odaklanan ve zamandaki bir anın eşsiz doğasını vurgulamaktadır. Druidler, Keltik Rahipleri, bunu doğayı inceleyerek yaparlardı, ağaçların,vahşi varlıklarının dilini ve gel-gitleri anladıklarına inanılırdı. Ay’ın çeşitli dönemlerine göre ökse otu ve buna benzer bitkileri kestiklerine dair kanıtlar mevcuttur. Keltlerin bilinen ilk ritüel takvimi, 13 aydan oluşan lunar takvimidir. Bu takvime göre… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

KIZILDERİLİ ASTROLOJİSİ

Zodyak Kuşağını eskiden beri tanıyanlar ve gökyüzünün büyülü bilgeliğini yetkin bir şekilde kullananların başında Kızılderililer gelir. Kızılderililer, Zodyak Kuşağını bir Şifa Çemberi olarak tanımlarlar ve insan özgü her türlü problemin bu çember sayesinde çözülebileceğine inanırlardı.Bu Büyülü Çemberin rehberliğinden faydalanarak, yaşamlarına yön verirler, önemli tarihlerini belirlerlerdi. Değişik yaşlarda, değişen enerjilerinin akışını sağlamak ve kendilerini farklı şartlara adapte edebilmek için kendi yaşamlarının doğum-ölüm-yeniden doğum çemberini tanımayı isterlerdi. Onlara göre, her insanın doğduğu tarih Şifa Çemberine giriş noktasını ve madenler-bitkiler-hayvanlar alemine… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

MİTOLOJİK ASTROLOJİ

Yunanlılar mitten şöyle bahsederlerdi: “Hiçbir zaman varolmamış olanın fakat daha önce varolan ve varolacak olanın anlatısı.” “Mitos” Yunanca’da “anlatı”, “söz” anlamına gelir; Hesiodos onu gerçeği dile getiren söz olarak tanımlar; o halde mitos başlangıcın paradoksal uzay zamanında yer alan yaratılışının anlatışıdır. Mit, sembollerle giydirilmiş bir bütün olarak aklımıza ve kalbimize hitap eden şiirsel bir dille konuşur. Sembollerle süslüdür çünkü onlar kalpten ve hayalden geçen somutun ve soyutun, görülür ve görülemezin, düşüncenin ve davranışın arasındaki köprülerdir ve zıtlıkları birleştirmenin araçtandır. Mit davranışlarımızın esin kaynağına dönüştüğü, yaratıcı düşüncemiz tarafından algılandığı ve yaşandığı zaman… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

MAYA ASTROLOJİSİ

Maya astrolojisi ile ilgili söylenebilecek ilk şey aslında astroloji kelimesinin ona yakışmadığıdır. Şu aşamada ona “Maya astrolojisi” diyeceğiz. Aslında Maya sisteminin astronomik döngülerle ve fiziksel zamanla bir bağı yoktur. Dolayısıyla klasik anlamdaki astroloji ile de bir bağlantısı olduğu söylenemez. Maya takvimi ve onunla iç içe olan Maya astrolojisi, görünenin ötesinde, evrenin özünde var olan ruhsal enerjileri açıklayan ve bu enerjilerin izlediği kalıplar ile bilincin nasıl evrimleştiğini bize gösteren sistemlerdir. Bu noktada bize sunduğu rehberlikte ruhsal tekâmülümüz ile ilgilidir, fiziksel boyutta neler olacağı ile ilgili değil… İkinci sırada değineceğimiz nokta belki daha da önemli. Maya takvimi/astrolojisi bildiğimiz sistemlerden farklı olması dolayısıyla başlangıçta… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

OSMANLI ASTROLOJİSİ

“Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi” diye tanımlanan astroloji, Osmanlıca’da ”ilm-i tencim”ya da ”ilm-i ahkam-ı nücum” diye anılır. Yıldızların belirli zamanlarda durum ve yere göre konumlarını gösteren cetvel, zeyc ya da zic ; yıldızların durum, hareket, hız ve yönlerini saptama bilimi de ilm-i zic ya da ilm-i zayiçe adını taşır.
Kişilere özel yıldız cetvel ya da haritalarının adı da zayiçedir. Bu cetveller batıda, günümüzde ve ülkemizde… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

ARAP ASTROLOJİSİ

Astroloji, Arap dünyasında en yüksek yerini, astronominin gelişme çağını aştığı anda almıştır. Musevi asıllı diğer İranlı astrologlar iyice etkin olmaya başladılar; Ebu Bekir İbni Hasib, Abdülaziz el-Kabiz, Zahd İbni Beşr, Albohali ve en büyük Arap astroloğu olarak kabul edilen musevi adıyla Albumassar yani Ebu Ma´şar ardarda ortaya çıktılar. Ma´şar, köken ve sistem yönlerinden birbirine hiç benzemeyen astrolojik her şeyi karıştırarak paçal bir astroloji bilgisi hazırlamıştı, öylesine katıydı ki meslekdaşlarının çalışmalarına bile el koydu ve… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

ARİ ASTROLOJİSİ (ZERDÜŞT ASTROLOJİSİ)

Ari Astrolojisi nedir:Ari irkinin bu astrolojik takviminin kokeni M.Ö. 7. yuzyila, hatta soylentilere gore daha da eskilere dayanir. Astrolojik takvimler icinde ilk olusanlardandir ve daha sonra gelen astrolojik hareketlere yon vermistir. Bu astrolojiye bir baska sekli ile Zerdüşt Astrolojisi de denir. Zerdüştlüğün cok özgün… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Astroloji Çeşitleri

Astroloji Çeşitleri konusu hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…