TAROT ANKH AÇILIMI

TAROT ANKH AÇILIMI

TAROT ANKH AÇILIMI TAROT ANKH AÇILIMI

TAROT ANKH AÇILIMI

Tarot Ankh Açılımında sizin karşınıza çıkan ya da size kartların anlatmaya çalıştığı bazı anlamlar aşağıda ki gibidir…

Kehanet : Nedenler, içyüzleri,fırsatlar
Zorluk Derecesi: 4
Kart Adedi : 9
Tipik Sorular : Problemimin nedeni nedir? (Buhran, hastalık vs.) ve elimde ne gibi fırsatlar var?
Bu açılım sistemi, Eski Mısır’da, Ankh Açılımının yaşam sembolü olan kulplu haç işaretine dayanmaktadır. Bir daire ve bir haçtan oluşmaktadır. Dairede bulunan kartlar, derinde yatan nedenlere ve olayların iç yüzlerine işaret ederken, haçın üzerinde açılan kartlar kısaca problemin ne olduğunu ve önünde nasıl fırsatlar bulunduğunu gösterir.

Ankh Açılımında Toplam dokuz kart çekilir. Bu kartların anlamları şöyledir:
1 + 2 = Karşı karşıya gelmiş iki heyecan, enerji ya da durum.
3 = İlk nedenler
4 = Yol açan neden
5 = Gerçeğin farkına varmak
6 = Gerekli mantık
Eğer problemin ne olduğu iyice anlaşılmış (5) ve gerekli mantık yürütülmüşse, kartların yorumuna devam edilir:
7 = Atılacak bir sonraki adım
8 = Sürpriz olay
9 = Sonuç

Ankh Açılım yaptırmak istiyorsanız ya da bu konuda teknik ve detaylı eğitim almak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Tek tek anlamların daha iyi anlaşılması için, sağ taraftaki şemayı inceleyiniz: