TAROT ASTROLOJİ ÇARKI

TAROT ASTROLOJİ ÇARKI

 

TAROT ASTROLOJİ ÇARKI TAROT ASTROLOJİ ÇARKI

TAROT ASTROLOJİ ÇARKI

Kehanet = Şimdiki zaman tanımlamaları ve genel bakış
Zorluk Derecesi = 4–5
Kart Adedi = 12
Tipik Sorular = Ben hangi noktadayım? Gelecek ay / sene X’de / vs. başımdan neler geçecek, nasıl deneyimler edineceğim? (Bu tip zaman sınırlamaları koyulmadan kartlar yalnızca şimdiki zamanı veya çok yakın geleceği yansıtırlar.)

Bir durumla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için başvurulacak en iyi açılım sistemi Astroloji Çarkı’dır. Bu sistemde kartlar 12 yaşam alanına bakışı sağlarlar. Bu nedenle bu sistem ayrıntılı fal açmaya iyi bir giriştir. Bu sistemde öne çıkan alanlar, uygun başka sistemlerle, daha ayrıntılı bir biçimde ele alınabilirler.
Kartlar horoskopun 12 evresine uygun olarak yuvarlak biçimde yerleştirilirler. Konumlarına göre kartların anlamları şöyledir:

1 = Genel mizaç: Diğer alanlardaki kehanetlerin nasıl karşılanacağı bakımımdan önemlidir.
2 = Mali Durum: Güvence, para kullanımı, gelir ve giderler
3 = Günlük Olaylar: Zaman olarak yaşantımızın büyük bir bölümünü kaplayan konular
Bu evrelerin astrolojide taşıdıkları derin anlamlar, elle tutulur bir kehanet elde edilmesi bakımından daraltılmalıdır. Burada söz konusu olan önerilerdir. Eğer istiyorsanız bu anlamda bu evrelerin anlamlarını da tanımlayabilirsiniz, ama buna daha ilk kartı çekmeden önce karar vermiş olmanız gerekir.
4 = Yuva: İçinde kendimizi mutlu hissettiğimiz, ait olduğumuz yer. Dış dünyadan tehditler aldığımızda, kendimizi güvencede hissettiğimiz kucak.
5 = Zevk Veren Her şey: Her tür oyun ve eğlence: Çocuklarla oynamak, parayla oynamak, aşk oyunu (7. evrede ciddiyet kazanıyor), hobiler
6 = İş: Şu anda yapılan iş, işin türü, işin yöntemleri, günlük iş yaşamı, işin içeriği
7 = Aşk ilişkisi: İlişki, evlilik, uzun süreli sevgi bağı
8 = Arka Planda Yatanlar: Her tür tabu ve bunların ihlali. Özellikle cinsellik ve ayrıca derin, okült deneyimler.
9 = Daha Yüksek Anlayış: İç ve dış gezilerle kişinin ufkunu genişletmesi, inanışlar, anlayış ve inanç ve bunların sonucu olan ilke ve iyi niyetler.
10 = Saygınlık: Özellikle iş yaşamında başarı ve bununla bağlantılı olarak iş yaşamının geleceği
11 = Dostlar: Dostluklar, dostluk idealleri, grup olarak yaşanan olaylar ve konukseverlik
12 = Gizli umut ve korkular: Çarkın her hangi bir veya birkaç evresinde ele alınan konularla ilgili özlemler ve korkular.

Yorumun aşamaları
Genel yoruma varabilmek için, ilk önce kartları bulundukları yeri de göz önüne alarak yorumlayın. Bu ilk aşamada söylenenler henüz son derece zayıf ve bulanık olabilir. Bu işlemi tamamladıktan sonra daha sağlam bir yorum elde etmek içki, aşağıdaki çeşitli bağlantılarla ilgili pozisyonları inceleyin:

Ana akslar
Evre l ve 7 Ben Sen konusu
Evre 4 ve 10 Nerede-nereye
Evre elementleri
Evre l, 5 ve 9 Ateş Üçlüsü. Bize yaradılış özellikleri ve ideallerden söz eder.
* Eğer bu yorum sizin için fazla soyut ve gizli ise, bu evreyi «Krizler ve bunların üstesinden gelme» biçiminde de adlandırabilirsiniz.*
Evre 2, 6 ve 10 Toprak Üçlüsü. Para ve iş dünyasını temsil eder.
Evre 3, 7 ve 11 Hava üçlüsü. Düşünce, fikir, ilişki ve konuşma alanları
Evre 4, 8 ve 12 Su üçlüsü. Duyguları, sezgileri, özlemleri ve ruh halini yansıtır.
Bu ilk genel bakış bizi her durumda bir genel yoruma götürmeyebilir. Her bir grup arasında mantıklı bir bağ olmaması olasıdır. Buna aldırış etmeyip, bir sonraki adımı atın:
Diğer Bağlantılar
Konu açısından 5. (Flörtler, aşk ilişkileri ve sıkı olmayan bağlar),
7. (İlişki, evlilik) ve 8. (Cinsellik) evreler arasında bir bağlantıya sıkça rastlanır.
12. evrede sözü edilen umut ve korkulara 1. evredeki genel durumda da rastlayabiliriz.

En sonunda bütün yorumları birleştirip tek bir genel yorum elde edin ve özdeğeri hesaplayın.

Tek tek anlamların daha iyi anlaşılması için, sağ taraftaki şemayı inceleyiniz: