TAROT FİYONK AÇILIMI

TAROT FİYONK AÇILIMI

TAROT FİYONK AÇILIMI TAROT FİYONK AÇILIMI

TAROT FİYONK AÇILIMI

Kehanet = Bir ilişkinin ya da içten gelen bir karmaşanın veya karşı koymanın durumu
Zorluk Derecesi = 3
Kart Adedi = 8
Tipik Sorular = X’le olan ilişkimin durumu nedir? İç karmaşamın nedeni nedir?
Bu açılım sistemi hem bir ilişkinin durumu ile ilgili sorular için, hem de iç karmaşanın aydınlatılması ve açıklanması için uygundur. İkinci durum söz konusuysa, iki kişi yerine, bir yürekteki iki ruhtan söz edilebilir. Kartlar sonsuzluk işareti (fiyonk) şeklinde yerleştirilir.
Eğer kartlar bir ilişkinin durumunu öğrenmek amacıyla yerleştirilmişse, sağdaki yuvarlak soru soran kişiyi, soldaki de diğer kişiyi yansıtır. Eğer söz konusu olan soran kişinin «iki ruhu» ise, sağ yuvarlak bilinç düzlemini, sol yuvarlak da bilinçdışı düzlemim gösterir.
Kartların anlamları şöyledir:
1+5 = En büyük uzaklık, en büyük fark, birbirini iten güçler.
3+7 = Dokunma, birliktelik, uyumluluk, bazı durumlarda barışma gösterir.
2+6 = Niyet, irade, hedef koyma.
4+8 = İçgüdü, kendiliğinden hareket eden güç.

Tek tek anlamların daha iyi anlaşılması için, sağ taraftaki şemayı inceleyiniz: