TAROT KAPI AÇILIMI

TAROT KAPI AÇILIMI

TAROT KAPI AÇILIMI TAROT KAPI AÇILIMI

TAROT KAPI AÇILIMI

Kehanet= Önünde durduğumuz «kapı»

Zorluk Derecesi = 4

Kart Adedi = 11

Tipik Sorular = Bu oyun genelde özel bir soru sorulma­dan oynanır ve bize, önünde durduğu­muz «kapı»yi gösterir. Ama şöyle bir so­ru da sorulabilir: Bundan sonra ne ola­cak?

Yorumlama

1  = Kapının adı. Konunun ne olduğu

2  = Anahtar deliği. Kapının ardında ne olduğuna dair ilk fikir

3  = Kilit. Kapıyı (şimdilik) kapalı tutan şey bu

4  = Kapı tokmağı. Kapıyı açmak için buna gereksinimimiz var.

5  = Bu, bizi kapıya götürüyor

6  = Umutlar ve korkular. Soran kişinin, kapının arkasında yatanlarla ilgili beklentileri

7  = Soru soran kişinin kapıya yaklaşımı

8  = Kapının ardında gerçekten ne olduğu

9 = Kapıyı nerede bulacağımız

10  = Kapıyı açarken neler olacağı

11  = Kapıyı açacak ve kilide (3) uyacak anahtar

Dipnot: Her kapıdan geçmemiz gerekmez. Kartlar bizi bir tuzağa karşı uyarabilirler de. Böyle bir durumda yapılacak en iyi şey, anahtarı güvenli bir yerde saklamaktır.

Genel bakışta dikkate alınması gereken önemli noktalar

Kapının adı (1) yalnızca bir dış bakıştır ve bir gazete haberinin başlığına benzer. Anahtar deliği (2) konuya biraz daha yakınlık kazanmamızı sağlıyor. Bizi bekleyen şeyle ilgili en Önemli kart ise, bu kapıdan uzanan yolun uzun va­dede nereye gittiğini gösteren S.karttır. Buna karşılık 1O.kart eşikten geçerken yaşanan kısa süreli duygulan ve olayları gösterir. 6. ve 7. kartlar soru soran ki­şinin tamamen öznel beklentilerini yansıtırlar. (6. kart, S.karta uygun olarak uzun süreli beklentileri, 7.kart ise 1O.karta uygun olarak eşiğe yaklaşımı yansı­tır.) Kapıya ulaşmak için gerekli olan karakter koşullan, 4, 5. ve 9. kartlarda ve 3.kart olan kilidi açmak için gerekli olan ll.kartta yani anahtarda belirtilir.

Tek tek anlamların daha iyi anlaşılması için, sağ taraftaki şemayı inceleyiniz: