Anasayfa Arap Astrolojisi

Arap Astrolojisi

tarafından Zeynel Eroglu

ARAP ASTROLOJİSİ

astrolojiArap Astrolojisi dünya tarihinde olduğu kadar, literatürde de oldukça önemli bir yer tutar. Her ne kadar günümüzde bazı çevrelerce “İslam dininde astroloji’ye yer yoktur” gibi tutucu fikirlerle astroloji karalanmak istense de, bunun gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Arap Astrolojisi, Astroloji tarihinde önemli bir yer tutar.

Arap Astrolojisi dolayısıyla İslam’da astroloji, Hz. Ömer zamanında ön plana çıkar. Mezopotamya kaynaklı olan ve buradan Avrupa’ya ulaşan astroloji Araplar sayesinde büyük adımlar atmıştır. Eski Grekçe’den, Yunanca’dan, Hintçe’den ve Sanskritçe’den Arapça’ya çevrilen ciltler dolusu kitaplar vardır. Örneğin, Halife Harun Reşit döneminde yaşamış olan Ömer Tasmir’in yazdığı “Doğum horoskopları” hakkındaki kitap bunun en canlı örneğidir. Yine aynı dönemde Arap astroloğu Ey-Bokali “Arap noktaları” üzerine yazdığı kitabıyla Dünya literatürünce herkesçe tanınır. Yazdığı kitaplar 1705 yılında Latince’ye çevrilmiştir.

Arap astrolojisi hakkında en bilgili kişi olarak ve hatta tabiri caizse Arap Astrolojisinin babası olarak tanınan El-Kindi o zamanki astroloji nin tek kelime ile bir lideridir. Ne yazık ki, yazdığı birçok eser günümüze kadar gelememiştir. Bunlardan bazıları en iyi öğrencisi olan Albumazar tarafından tanıtılmıştır. El-Kindi’nin sadece Güneş’e ait 95 Arap noktası üzerinde çalışmış olduğu biliniyor. Bunlardan sadece belirli bölümler zamanımıza kadar gelmiştir. Matematik, meteoroloji ve geometri’den çok iyi anlayan Kindi’nin Arap Astrolojisi ve astrolojiye katkıları hakkında yazılacak o kadar çok şey vardır ki, bunlar sadece yazmakla bitmez.

Arap Astroloji Hakkında Detaylar

Arap Astrolojisi konumuz olduğuna göre bu astroloji türünün bir diğer ünlü Arap astroloğu ise M.S. 967 yılında Saragossa’da ölen Alcabitus’tur. Bu astrologun yazdığı “Yıldızları Bilme Sanatı” astroloji’de önemli bir yapıt olarak tanınır. Kitapta ayrıca geleceğe yönelik direksiyonlarla da ilgili yazıları vardır. Alcabitus ayrıca kendi adını almış oldan bulduğu bir ev sisteminin de sahibidir. Bilgisayar paket programlarının bazılarında bu sisteme rastlamaktayız.
Arap Astrolojisi her ne kadar kendisinden çok daha eski Mezopotamya sistemlerine dayanıyorsa da günümüzün modern astrolojisine olan katkıları inkar edilemez.

Arap Astrolojisi hakkında pek çok eser Latince’ye ve İspanyolca’ya çevrilmiştir.

Arap astrolojisinin Osmanlılardaki adı ise “İlm-İ-Nücüm” dur.

Arap Astrolojisi incelendiğinde bunun birçok Osmanlı astroloğu tarafından da başarıyla kullanıldığı görülür. Başta ünlü Ali Kuşçu olmak üzere pek çok Osmanlı astroloğu astrolojiyi başarıyla uygulayanlar arasındadır. Bunlardan çoğunda ünlü Arap astroloğu El-Biruni’nin büyük payı vardır. Arap noktaları Araplardan daha önce de keşfedilmiş olabilir. Ancak Arapların titiz çalışmaları sayesinde sistematize edilmiş ve Avrupa’ya varmıştır. Astroloji ile uğraşan kişilere Osmanlılarda Müneccim denir. Osmanlı padişahlarının ve hanedan’dan olanların hemen hepsinin müneccimbaşı’ları olduğu biliniyor. Bunlara ait dokümanlar halen Topkapı Sarayı müzesinde herkes tarafından görülebilir. Ayrıca Arapça, Acemce bilenler için Süleymaniye Devlet kütüphanesindeki el yazmaları da tam anlamıyla bir hazine niteliğindedir. Anlattıklarıma inanmayanlar dediğim yerlere müracaat edip, gerekli dokümanları görebilirler.
Uzun lafın kısası “Astroloji ‘ye İslam’da yer yoktur” şeklindeki hiçbir delile dayanmayan fetvanın kökeni dört büyük halife dönemine ulaşmamış olsaydı, zaten bu bilgileri anlatmak mümkün olmayacaktı.
Arap Astrolojisi ve Osmanlı astrolojisindeki bazı astrolojik tabirleri ise şu şekildedir:
Horoskop denilen yıldız haritasının Arapça ismi Zayiçe’dir. Güneş’e şems, Ay’a kamer, Merkür’e Utarit, Venüs’e Zühre, Mars’a Merih, Jüpiter’e Müşteri, Satürn’e ise Zuhal denir. Uranüs, Neptün ve Pluto gibi Transsatürniyen planetler o devirlerde keşfedilmediklerinden isimleri yoktur. Burçların isimlerinde ise Koç’a Hamel, Boğa’ya Sevr, İkizlere Cevza, Yengeç’e Seretan, Aslana Eset , Başağa Sümbüle, Teraziye Mizan, Akrep’e Akreb, Yaya Kavs, Oğlağa Cedi, Kovaya Delv, Balığa ise Hut denir.
Bizim modern astrolojide 180 dediğimiz açı İçtima adını alır. 60 derecelik açının adı ise Tesdis’tir. 90 derecelik açıya ise Terbi denir. Ayrıca Arap astrolojisinde bizim bugün Retrograd, yani geri gidermiş gibi görünen planetlerin de yer aldığı ve bunların ne zaman geri gidip, ne zaman düzeldiklerinin bilindiği anlaşılmaktadır.

Arap Astrolojisi hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…