Home Astroloji Nedir

Astroloji Nedir

by Zeynel Eroglu

Astroloji Bebek Analizi  Astroloji Teknikleri  Astroloji Harita Yorumları  Astroloji Horary  Astroloji Hukuk Danışmanlığı  Astroloji İlişki Analizi  Astroloji Medikal Danışmanlık  Astroloji Progres Nedir  Astroloji Seçimsel  Astroloji Ticari Danışmanlık  Astroloji Yıllık Analiz  Astroloji Evlilik Danışmanlığı |

ASTROLOJİ NEDİR ?

astroloji-nedir
Yunanca’da, Astro = Yıldız, Logos = Bilim kelime anlamındadır. Tarih boyunca, astronomi ile bir tutulmuş, birlikte incelenmiş ve yararlanılmış bir bilim dalıdır. Astronomi biliminin gelişmesi daha çok Astroloji üzerinde yapılan çalışmaların bir sonucudur.
Astroloji Konusu Hakkında Tüm Bilgiler…
Astroloji, gezegensel zaman tablolarının çeşitli mitolojik semboller ile zenginleştirilerek sadece matematiksel ve istatistiksel bilgileri temel alan ve bu bilgileri insan ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini inceleme disiplinidir.

Astrolojinin konusu, tarih boyunca, yeryüzündeki bütün olayların, özellikle insanların alın yazılarının, gök cisimlerinin özelliğine, karşılıklı durumlarına ve hareketlerine bağlı olduğu inancına dayanarak, yersel olayları önceden belirtmektir.

Astroloji Hakkında

Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir.
Astroloji kader değildir, her şey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz.
Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir.Tarihçilerin araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı yukarı bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler’dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait ilk kayıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gittiğini belirtiyorlar. Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin M.Ö. 2000 yılında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Pitagoras ve Plato’nun yazılarında M.Ö. 500 yıllarında eski Yunanlılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir. Kuzey Afrika’daki ve Doğu Akdeniz’deki Araplar da M.S. 8. yüzyılda astrolojiyi kullanıyorlardı. M.S. (805-85) yılları arasında yaşamış olan Albumasur ya da diğer adıyla Abu Maaschar’ın yazmış olduğu “Introductorium in Astronomiam” adlı eserle astroloji orta çağda yeniden önem kazanmıştır.

Astroloji ve Orta Çağ

astroloji-astrolojiOrtaçağın ilk dönemlerine kadar edinilen bulgularla, astroloji üç ana branşa ayrılmış:

1- Judicial Astrology – Kişisel doğum haritasında kader ve talih noktalarının belirlenmesi,

2- Horary Astrology – Bir sorunun cevaplanması teknikleri

3- Natural or Mundane Astrology – Havanın, kıtlığın, doğal önemli olayların tahmini

İlk Astroloji Okulu, M.Ö. 280 yılında Kos Adası’nda açılırken, 17. yy’dan sonra astroloji üniversitelerden çekilmeye başlıyor. Bunun pek çok nedeni olup, bu nedenlerden hiçbiri sonucu tek başına etkilemiyor:

1- Evren görüşü, güneş sisteminin bulunmasıyla değişiyor.

2- Galileo ile teleskop kullanılarak gözlemler yapılmaya başlanınca, astronomik bilgilerle, felsefe kısmını oluşturan astroloji birbirinden ayrılıyor.

3- 1572’de Süper Nova patlaması, Astrolog Brahe tarafından gözleniyor. Bu patlama, başka gezegenler ve başka sistemler olabileceği fikrini uyandırıyor.

4- O zamana dek, her sarayda görevli astrologlar bulunurdu. Krallar her şeyi astrologlara danışırdı. Sosyal-kültürel değişiklikler yaşanıyor. Farklı meslek grupları oluşuyor ve artık devlet büyükleri, sivil bürokratlardan, diğer çevrelerden bilgi almaya başlıyor.

5- Daha önce, gezegenleri meleklerin döndürdüğü sanılırken, Newton’un hareket yasasıyla, mekanik bakış açısı oluşuyor: Gezegenlerin konumlarının önceden hesaplanabileceği keşfediliyor.

Kadim bir bilgi olan astrolojinin tarihler boyunca kesinliği tartışma konusu olmuştur. Astroloji Astronomi ile iç içe olmakla birlikte aralarında temel bir takım ayrışmalar vardır. Astronomi uzaklıklar, büyüklük ve kütlelerin hızları ile ilgilenen kavramların bilimidir. Astronomi nesnel, astroloji ise öznel bir bilimdir. Natal harita dediğimiz doğum anındaki gökyüzü konumu astronomi ile açıklanabilir. Ancak haritanın yorumu astrolojinin konusudur. Astroloji gezegenlerin birbiriyle yaptıkları açılar ve bu açıların insan davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilenir. Astroloji yer merkezli bir bakış açısı sunar. Yani Dünya’dan gökyüzüne bakarak yorum yapar.

12 adet burç ve 12 adet ev mevcuttur. Evler olayların geçtiği alanı anlatır. Burçlar bu evleri ayırmanın en temel yoludur. Her evi bir burç yönetir. Zodyak Koç burcu ile başlar ve Balık burcu ile sona erer. Yani 1. ev Koç Burcu, 12. ev ise Balık Burcu tarafından yönetilir. Gezegenler ise olayları harekete geçiren güçlerdir. Olayların hangi yönde ilerleyeceği ise gezegenlerin karekterleri ve birbirleri ile yaptıkları açıların nitelikleri ile saptanırlar.

Astroloji kişinin öncelikle kendisini ve başkalarını tanımasına yardımcı olur. Aslında hayata tutulan bir aynadır. Yolumuzu görüp önlem almak mı ya da görmezden gelmek mi tercih edilecek? Yaşadıklarımız için gezegenleri suçlamak yerine, bu sembol bilimi kullanıp tedbir almak ve hazırlıklı olmak bize bağlı. Kendimizi açıkça anlayabildiğimiz ve keşfedebildiğimiz taktirde, içimizdeki potansiyeli de çıkarıp, daha yaratıcı ve kesin amaca giden bir yol belirlememiz de o denli kolay olur.

Astroloji , gezegensel zaman tablolarının çeşitli mitolojik semboller ile zenginleştirilerek sadece matematiksel ve istatistiksel bilgileri temel alan ve bu bilgileri insan ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini inceleme disiplinidir.

Astroloji , gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir.
Astroloji kader değildir, her şey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz.
Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir.Tarihçilerin araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı yukarı bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler’dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait ilk kayıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gittiğini belirtiyorlar. Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin M.Ö. 2000 yılında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Pitagoras ve Plato’nun yazılarında M.Ö. 500 yıllarında eski Yunanlılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir. Kuzey Afrika’daki ve Doğu Akdeniz’deki Araplar da M.S. 8. yüzyılda astrolojiyi kullanıyorlardı. M.S. (805-85) yılları arasında yaşamış olan Albumasur ya da diğer adıyla Abu Maaschar’ın yazmış olduğu “Introductorium in Astronomiam” adlı eserle astroloji orta çağda yeniden önem kazanmıştır.
Zodyak yani burçlar kuşağı ilk astrolojik kayıtlarda şimdikinden biraz daha farklı idi. M.S. 180 yılında büyük Yunan matematikçi ve astronom Ptolemy tarafından bugünkü şekline getirilmiştir. Bu yüzyılda ise Carl Jung astroloji hakkında yazılar yazmış, insan kişiliği ve motivasyonu hakkındaki çalışmalarında astrolojiden faydalanmıştır.

Kadim bir bilgi olan astrolojinin tarihler boyunca kesinliği tartışma konusu olmuştur. Astroloji Astronomi ile iç içe olmakla birlikte aralarında temel bir takım ayrışmalar vardır. Astronomi uzaklıklar, büyüklük ve kütlelerin hızları ile ilgilenen kavramların bilimidir. Astronomi nesnel, astroloji ise öznel bir bilimdir. Natal harita dediğimiz doğum anındaki gökyüzü konumu astronomi ile açıklanabilir. Ancak haritanın yorumu astrolojinin konusudur. Astroloji gezegenlerin birbiriyle yaptıkları açılar ve bu açıların insan davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilenir. Astroloji yer merkezli bir bakış açısı sunar. Yani Dünya’dan gökyüzüne bakarak yorum yapar.

Astroloji Nedir konusu ve Astroloji Nedir konusu hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…