Home Genel Astroloji Tarihinde Yunanlar ve Romalılar

Astroloji Tarihinde Yunanlar ve Romalılar

by Zeynel Eroglu
0 comment

Antik çağda, özellikle Yunan ve Roma uygarlıklarında,evrendeki düzenlilik ve varlıkların nitelikleriyle alakalı konular, bireyleri arasında bulundukları evreni ve evrendeki varlıkları gözlemlemeye yöneltmiş ve böylelikle gözleme dayalı bilgi edinme metodunu ortaya çıkarmıştır. Bu devirde horoskop astrolojisinin gelişimi sürdürülmüştür.
Yunanların astroloji üstündeki yoğun etkisi m.ö. beşinci ve dördüncü yüzyıllarda başlamıştır. Mitolojinin astrolojiye girmesi bu dönemlerden başlar. Gezegenlere atfedilen özellikler Yunan tanrılarının özellikleriydi.
Büyük iskender, mt.ö. 331’de iskenderiye şehrini kurmuştu. iskenderiye ve Antakya gibi yerlere Helenizm olarak da isimlendirilen Yunan hayat tarzını yaymayı başarmıştı. Helenistik devre, Romalıların doğu Akdeniz’i ele geçirdikleri mt.ö. 2. yüzyıla kadar devam etmiştir. iskender’in ölümünden sonra Makedonya imparatorluğu’nda payına azalma gösteren yer olarak Mısır’ı sektör kral Ptolemy, iskenderiye’de büyük bir kütüphane inşa edilmesini emretti.

Bu, kısa zamanda Yunanca konuşulan yerlerdeki alimleri kendine çekti. şehir kısa bir müddet sonra ciddi bir kültürel ve ticari merkez durumuna geldi. iskenderiye halkı Mısır kültürlerinin bir kısmını korumuştur, lakin bu kültür Yunanlar, Romalılar, Makedonlar, iranlılar, Suriyeliler, Yahudilerinkilerle karışmıştır. iskenderiye’nin prestijli bulunduğu dönemlerde bilimsel devrim gerçekleşmişti. hemen hemen her insan astrolojiyi benimsemekteydi. Claudius Ptolemy de bu devirde ortaya çıkmıştır. Daha sonra Ptolemy’yi çok sayıda astrolog takip etmiştir.
Klasik devirde astroloji adeta bir Yunan bilimiydi.

Romalılar astrolojiyi tıpkı derecede benimsemiyorlardı. Yaklaşık metreö. 250’de, fazla sayıda sıradan vatandaş astrolojiye talep duymaya başlandı; fakat muhafazakarlar buna karşı çıkıyorlardı. bütün engelleme gayretlerine karşı astroloji kabul gördü; bunun en mühim nedeni Romalıların Yunan eğitimine saygı duymalarıydı.
Horoskopik astroloji bilgisi, batı Roma imparatorluğu’nun çöküşüyle garp Avrupa’da neredeyse % yok oldu. Kamusal öğrenim durdu; mali destek kaybı ve halkın ilgisizliği itibariyle kütüphaneler yok oldu; klasik çağın bilimi sayılan Yunanca bilgisi çoğunlukla ortadan kalktı, kamu umumi şekilde cahilleşti.

Hıristiyanlığın en etkili ve en yaygın öğretileri, fiziksel dünyanın ve muhakeme yürüten aklın maksimum ihtimalle aldatıcı ve en fena ihtimalle de şeytani olduğu düşüncesinden kaynaklandı. Bu hal o bölgede astrolojinin düşüşe geçmesine yol açtı. mt. 500’ de batı Roma imparatorluğunun düşüşü ve Batıdaki barbar krallıkların hüküm sürmesinin ardından astrolojik gelenekler batı dünyasından iyice kopuyordu. Bu arada doğu Roma imparatorluğunda ( Bizans ), ki Batıdan ayrılmıştı; astroloji çok da farklı bir halde değildi.
Orada da devam eden iki yüzyıl arasında dini ve politik atmosfer astroloji üzerinde hemen hemen tam olarak baskılayıcı rol oynadı. Astroloji, bu dönemden sonra garp Avrupa’da neredeyse tamamen yok oldu ve 12. yüzyıla kadar da canlanmadı. tekrardan hayat bulmaya başladığında, hemen hemen yüzde yüz Arapça orijinallerinden Latince’ye çevrilen kitaplara ve tablolara bağlıydı. tahsil, Karanlık çağlar boyunca garp Avrupa’da azalırken, şark Roma imparatorluğu’nda varlığını korudu ve 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar islami topraklarda gelişti.

İlgili Yazılar

Leave a Comment