Home Astroloji Ve Element

Astroloji Ve Element

by Zeynel Eroglu

Astroloji Ateş Elementi  Astroloji Hava Elementi  Astroloji Su Elementi  Astroloji Toprak Elementi |

Astroloji Ve Element Özellikleri


elementler

Geleneksel öğretilere göre bazı elementlerin birbirleriyle uyuşması daha zorken, bazı elementler karşılıklı olarak birbirleriyle iyi uyuşurlar.

Örneğin feminen olan su ve toprak elementlerine göre maskülen elementlerioluşturan hava ve ateş birbirleriyle daha uyumlu ve bağlantılıdırlar.
Popüler astrolojik ortaklık tahminleri bu ana öğeyi esas alırlar. Aynı elementten olan burçların birbirleriyle daha iyi geçinebilecekleri açıktır. Kendielementimizden olan kişilerle birlikte olmamız dünyaya aynı şekilde baktığımız anlamına gelir. Daha da ötesi, aynı elementten olan kişileri çok daha iyi anlarız. 12 burca ana hatlarıyla baktığımızda 6 maskülen, 6 feminen burç ortaya çıkar ve aynı grupta bulunan insanlar birbiriyle diğer gruplara göre daha iyi anlaşırlar.

MASKÜLEN VE FEMİNEN ELEMENTLER

Maskülen

Feminen

AteşHavaToprakSu
KoçİkizlerBoğaYengeç
AslanTeraziBaşakAkrep
YayKovaOğlakBalık

Yaşamın görünen yanını temsil eden alanlara -örneğin ilişkiler veya ortaklıklar- basit bir biçimde yaklaşılıp yaklaşılmaması gerekliliği açık uçlu bir sorudur. Gündelik hayatta konuşulan dilde bile bu konu hakkında çelişkili iki fikir mevcuttur. Bir yandan “Aynı türden kuşlar bir sürü oluştururlar” denirken, diğer yandan “Zıt kutuplar birbirlerini çeker” sözleri bu iki farklı fikri özetlemektedir. Öyleyse bu iki farklı fikirden hangisine inanmalıyız?

Astroloji Ve Element Hakkında Detaylı Bilgiler

“Aynı türden kuşlar bir sürü oluştururlar” sözü kurduğumuz arkadaşlıklar ve bir grup içinde edindiğimiz deneyimler için iyi bir altyapı teşkil eder. Bu aynı zamanda birbiriyle iyi uyuşan elementlerin durumunu da açıklar. Bu söze karşıt gibi görünen “Zıt kutuplar birbirlerini çeker” sözü ise ilişki için bir paroladır – yoksa erkek ve kadın arasındaki zıtlıktan daha büyük bir karşıtlık mı var? İşte bu yüzden ilişkilerle ilgili astrolojik göstergeler, söz konusu durum esas alınarak yapıldığında tartışmaya açıktır. Aslında bu durum açıkça şuna işaret etmektedir: Kendi grubumuzdan olan ya da astrolojik olarak iyi uyuştuğumuz bir elementle iyi ilişkiler içinde olsak bile, kurmuş olduğumuz bu bağlar bir ilişkinin tam anlamıyla yaşamsal olarak doyurulması için yeterli heyecanı oluşturmazlar. Bu durumda tüm elementlerin ve tüm burçların birbirleriyle ilişkiye girmeleri (diğerlerine göre zor, belki de umutsuz denebilecek kadar olumsuz olanlar hariç) tamamıyla olasıdır.
Yalnızca içimizde bulunan dört
astrolojide_elementler elementi geliştirerek bütünleşebiliriz. Bu nedenle öncelikle her elementin diğerastrolojide_elementler elementlerle ne tür bir ilişki içinde olduğunu, öz olarak ne tür bir anlam taşıdığını ve diğerlerleriyle hangi şekillerde uyuştuğunu anlamamız gerekir. Yaptığımız açıklamalarda elementler kişi sadece o elemente sahipmiş gibi açıklanacaktır, öte yandan böyle bir açıklama kendi başına doğru olamaz, çünkü hepimiz dört elementin karışımıyız. İçimizde dört elementten birisi daha güçlü olduğunda, bu elementi daha güçlü bir şekilde ifade ederiz.

Astroloji Ve Element konusu hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…