Home Astroloji’de Nitelikler

Astroloji’de Nitelikler

by Zeynel Eroglu

Sayfada Neler Var?

Astroloji’de Nitelikler

Astrolojide NiteliklerNitelikler maddenin (veya enerjinin) nasıl hareket ettiğini ve faaliyet tarzını gösteren faktörlerdir. Dörtlüler (quadruplicitiy) olarak da isimlendirilirler ve dört burçtan oluşan burç gruplarıdırlar. Nitelikler, aynı zamanda, elementlerin de davranış tarzlarıdır. Astrolojide aynı elementten üç farklı burcun bulunmasının nedeni, niteliklerin sayısının üç oluşudur. Her element üç farklı titreşimsel nitelikte kendisini gösterir:

Öncü, Sabit ve Değişken. Üç nitelik ve dört element mevcuttur. Bunun sonucunda on iki adet Zodyak burcu ortaya çıkar. Burç kavramının özüne baktığımızda, elementlerin nitelikler ile bir araya gelmesiyle oluşan evrensel biçimlendirici prensipleri görürüz. Bunlar, aynı zamanda, birer arketipsel model olarak yaşamın gözle görünmeyen inşaat ustalarıdır. Tıpkı aynı elementten olan fakat farklı titreşimsel niteliğe sahip burçların farklı çalışması gibi, burçların nitelikleri de elementleriyle uyumlu bir şekilde çalışır. Yani, her Ateş burcunun birbirinin aynı şekilde davranmaması gibi, her Öncü burç veya her Sabit burç da değişik çalışır. Örneğin, Öncü+Su, Öncü+Hava’dan farklı işler. Birincisi Yengeç arketipini ortaya çıkarır, ikincisi ise Terazi arketipini.

Niteliklerin anlamları, kısmen, Güneş’in mevsimsel olarak Zodyak burçlarından geçerken sergilediği hareket ve davranıştan türer. Öncü burçlar mevsimleri başlatır; Sabit burçlar, Öncü burcun başlattığı mevsimin oturmasını ve mevsime özgü koşulların sabitlenmesini sağlar; Değişken burçlar ise bir sonraki mevsime geçiş fazlarıdır. Nitelikler, yalnızca belli kişilik özelliklerini, insan davranışlarını tarif etmek için kullanılmaz. Astrolojideki kullanım alanları bundan çok daha geniştir. Örneğin, Soru Astrolojisinde, nitelikler, öngörülen olayların ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmekte kullanılır. Medikal Astroloji’de ise, Öncü burçlar aniden gelişen akut hastalıkları, Sabit burçlar kalıtsal veya kronik hastalıkları, Değişken burçlar ise tekrar eden, tam olarak geçmeyen hastalıkları gösterir. Nitelikler, ayrıca, olayların ortaya çıkış biçimlerini tanımlamak için de kullanılır; Öncü burçlar çabuk ortaya çıkan ve hızlı gelişen olaylan, Sabit burçlar ise geç ortaya çıkan ve ağır ilerleyen olay ve durumları anlatır.

ÖNCÜ

Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak, Öncü burçları oluştururlar. Öncü burçlar enerjiyi kırar ve yansıtır. Yaratıcı ve aktiftirler. Merkezden çıkan, uzaklaşan (centrifugal), yayılan enerjiyi temsil ederler. Belirli bir yöne doğru hareket etme prensibine karşılık gelirler. Hızlı gelişen ve kuvvetli bir şekilde başlayan olayları gösterirler. Güneş bu burçlara girdiğinde mevsimler çarpıcı bir şekilde değişime uğrar. Öncü nitelik; strateji sahibi olma, aktiflik ve girişimcilik, insanlarla güçlü ilişkiler geliştirme, geri adım atmama, atılganlık, kimliğini öne çıkarma, risk alabilme, yeniliklere açıklık, sabırsızlık, olayları başlatma, dışa dönüklük gibi özellikler taşır.

ÖNCÜ FAZLALIĞI: Kendine fazla güvenen ve bu yüzden çok kafasının dikine giden, şartları zorlayıp illa dediği olsun isteyen, her şeye meydan okuyan ve kendini gereksiz yere ortaya koyan.

ÖNCÜ EKSİKLİĞİ: Stratejisiz, amaçsız, kendi başına harekete geçemeyen, başkaları tarafından harekete geçirilmeyi bekleyen, yeni bir şeye girmek ve risk almaktan kaçınan, içe kapanık.

SABİT

Boğa, Aslan, Akrep, Kova sabit burçları oluşturur. Sabit burçlar, enerjiyi emer ve soğurur. Kalıcılığı ve dayanıklılığı anlatırlar. Merkeze yaklaşan, merkeze yönelen (centripetal) yani içe doğru yayılan enerjiyi temsil ederler. Süreklilik, içe çekilme, tepkinlik prensiplerine karşılık gelirler. Sabit burçlar, kararlı, dengeli, istikrarlı, dayanıklı, kalıcı olay ve eylemleri gösterirler. Güneş bu burçlara girdiğinde, mevsimin

özellikleri oturmuştur. Sabit nitelik; sebatkârlık, belli bir amaca yönelik gayret gösterme, statükoculuk, değişime açık olmayıp şartları korumak isteme, ilkelerine bağlılık, kısıtlama, kök salma, başladığı işi bitirme, sabırlılık ve dayanıklılık, elindekini koruyabilme gibi özellikler taşır.

SABİT FAZLALIĞI: Esneklik ve tolerans azlığı, inatçılık, fikirlerde ve duygularda esneyememe, yeniliğe açık olmama.

SABİT EKSİKLİĞİ: Dayanıksızlık, giriştiği işleri sonuna dek götürememe, ayakları yere basmama, elindekileri koruyamama, istikrarsızlık.

DEĞİŞKEN

İkizler, Başak, Yay, Balık, Değişken burçları oluştururlar. Değişken burçlar, aktif (centrifugal) ve reaktif (centripetal) arasında geçiş yaparak enerjiyi idare ederler. Enerjinin spiral modelidir. Uyumlanabilme prensibiyle ilişkilidirler. Orta hızda gelişen, henüz kesinleşmemiş, belirginleşmemiş, değişken nitelikte, tam belli olmayan olayları ve eylemleri gösterirler. Güneş bu burçlara girdiğinde, mevsimler, olgunlaşmış halleri ile (sabit burçlar) yeni bir mevsime geçiş hali (öncü burçlar) arasında dalgalanırlar. Değişken nitelik; uyum sağlayabilme, çok yönlülük, hareketlilik, huzursuzluk, aracılık etme, olaylara duygusal yaklaşım, duygu paylaşımı, değişime direnmeyip kolay adapte olabilme, bilgiyi paylaşma, duruma göre davranabilme, şartlara razı olabilme özellikleri taşır.

DEĞİŞKEN FAZLALIĞI: Başkalarına hizmet verirken kendini ihmal etme, başladığı işi bitirememe, yaptığı işlerin ayağını yere bastıramama, fazla şeye dağılma, aşırı uyum gayreti, kendi fikirlerini ortaya koyamama, fazla tolerans, dayanıksızlık, her şeye koşulsuz razı olma.

DEĞİŞKEN EKSİKLİĞİ: Toleranssızlık, adapte olamama, başkalarına uymada zorlanma, diğerlerinin kendi düşüncelerine uyması konusunda ısrar etme, kendini değiştirmekte zorlanma, fikir ve duygularını paylaşmama, iletişimde sorun çekme, şartlara razı olmakta zorlanma.