Home Genel Astronominin Kolları

Astronominin Kolları

by Zeynel Eroglu
0 comment

Astronominin temel kolları
1) Küresel Astronomi (ve ya Astrometri),
2) Gök Mekaniği,
3) Astrofizik,
4) Yıldızlar Astronomisi dir. Bunlardan Küresel Astronomi ile Gök Mekaniği astronominin klâsik; Astrofizik va Yıldızlar Astronomisi de astronominin uygar kollarını meydana getirirler.
1.— Küresel Astronomi: Gök cisimlerinin yerlerini, daha doğrusu, görüm doğrultularını belirlemekle uğraşan astronomi koludur. Yıldızların ve gök cisimlerinin yerlerini rahatça tesbit edebilmek adına tüm bunların bir küre üstünde bulunduğu farzedilmiştir. Göğe baktığımız süre tüm cisimleri bir küre üzerindeymiş gibi görürüz. gerçekte var olmayan, fakat var olduğu kabul edilen merkezi de dünya farzedilen itibari küreye Gök Küresi deriz. Yer’in kutuplarının bu küreyi deldiği noktalara Göğün Kutupları, Yer’in Ekvator düzleminin Gök Küresi ile ara kesitine de Gök Ekvatoru ismi verilmektedir.
2.— Gök Mekaniği: Gök cisimlerinin çekim kanununa göre karşılıklı çekimleriyle hareketlerini inceler.
3.- Astrofizik: Yıldızların fiziksel ve kimyasal yapılarının araştırılması ile uğraşır.
4.-Yıldızlar Astronomisi yıldızlara dair bütün teferruatları inceleyen astronomi koludur.
Yıldızlara dair tüm bilgilerimiz, yeryüzüne düşüş gösteren bazı göktaşı parçaları hariç, sadece bunların bizlere gönderdikleri ışınların incelenmesiyle elde edilir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment