Home Aziz Nefesi Hz

Aziz Nefesi Hz

by Zeynel Eroglu
Kur’anı-ı Kerim’den Ayetler
Din ve Astroloji – Mevlana Hazretleri – Dihlevi Hazretleri
İbrahim Hakkı Hazretleri – Mühyiddin Arabi Hazretleri – Aziz Nefesi Hazretleri
Seyyid Muhammed Nur’ül Arabî Hazretleri

AZİZ NEFESİ HZ.

İmam AZİZ NEFESİ hz. ZÜBDETÜ’L- HAKAİK isimli kitabında özetle şunları söylüyor.

” 7 dış aza dünyanın yedi bölgesidir, yedi batın aza da yedi kat göklerdedir. Akciğer birinci semadır. Yıldızı felek-i kamerdir ( AY )… Zira felek-i kamer, alem-i kebirin reisi mesabesindedir. Ve iki alem arasında vasıtadır.
aziz_nefesi

Bu felekte melekler çoktur. İslama göre İlimler tahsil eden ve akıl tedbiri üzere vakit tayin edilmiş olan melek bunların serveridir. Cibril bunlardandır. Ve cibril alemin ilmine sebeptir. Dimağ ( beyin ) ikinci göktür. Yıldızı felek-i Utarittir. ( merkür gezegeni ) Zira alem-i kebirin dimağı felek-i Utarittir.

Üçüncü göğün yıldızı felek-i Zühredir. ( venüs gezegeni ) Zira Zühre alem-i kebirin böbreğidir. Bu felekte çok melaike vardır. Neşe sevinç ve şehvet üzere vekil olan melek bunların büyüğüdür.

Kalb; dördüncü göktür. Yıldızı güneş’tir. Zira güneş alem-i kebirin kalbidir. Bu felektede çok melaike vardır. Hayat üzere vekil olan melek bunların reisidir. İsrafil bunlardandır. Zira, İsrafil kainatın hayatının sebebidir.

Aziz Nefesi Hz Hakkında Detaylı Bilgiler

Öd kesesi beşinci göktür. Yıldızı Merih’tir. ( mars gezegeni ). Zira, Merih alem-i kebirin öd kesesidir. Bu felekte de çok melaike vardır. Gazap ve kahır, vurmak ve öldürmek üzere vekil olan melek bunların büyüğüdür.

Karaciğer altıncı göktür. Yıldızı müşteri’dir.( jüpiter gezegeni ) Zira, müşteri alem-i kebirin ciğeridir. Burada da çok melaike vardır. Rızıklar üzere vekil olan melek bunların büyüğüdür. Mikail bunlardandır. Zira mikail alemin rızkına sebeptir.

İslama göre Dalak, yedinci kat göktür. Yıldızı Zuhal’dir. ( satürn gezegeni ). Bu felekte de çok melaik vardır. Ruhları almak için vekil olan melek bunların en büyüğüdür. Azrail bunlardandır. Zira, azrail dünyadaki insanların ruhlarını almakla görevlidir.