Home Genel Büyü Nedir?

Büyü Nedir?

by Zeynel Eroglu
1 comment

Büyü Nedir ve Büyü Neden, Niçin Yapılır..?

Büyü Nedir – Büyü Çeşitli yollarla, usulleri kötüye kullanarak bir insanı yönetim altına almaya, ona istenilenleri yaptırmaya genel olarak büyü denir.

Büyü Nedir – Büyü, kötü usullere başvurarak bir insanın iradesini elinden almak demektir…

Büyü Nedir – Büyü ile insanı istemediği şeylere zorlamak, ona istemediği hareketleri yaptırmak mümkün olabiliyor.
Her şeyde olduğu gibi bu konuda da bazı tartışmalar vardır. Büyünün gerçekliği hakkında tartışmalar arasında ilaveten şu sorular gündeme geliyor.

Büyü Nedir – Büyü gerçekten insana tesir eder mi?

Büyü Nedir – Kendisine büyü yapılan kişi, büyü yapanın yada yaptıranın zarar vermek istediği doğrultuda rahatsızlanır mı?

Büyü Nedir – Büyü Hastalık Yapar mı?
Bu sorular pozitif bilim açısından bakıldığında, ister istemez kuşku ile karşılanacaktır. Rahatsızlanan kimse, kendisine büyü yapıldığı için mi, yoksa başka bir nedenle mi hastalanmıştır? Yada işleri ters gitmiştir.

Büyü Nedir – İlahiyatçılara göre, Büyünün bir gerçeği olduğunu ve tesir edebileceğini ve zarar verebileceğini ileri süren alimlerin delillierinden biri Bakara suresi 102. ayettir. (Prof. Dr. Ali Osman Cinler ve Büyü s.212)

Büyü Nedir – İslam Dünyasında Büyü

Ehli Sünnet alimlerinin bir kısmıda; Bazı kimseler isimlerin ve rakamların özellikleri, efsun ve uzlet gibi bazı yollara başvurarak, başka varlıklar üzerinde etki yapabilecek duruma gelebilirler. Cinlerin kötü olanları ile irtibat kurup, onlar vasıtası ile olağanüstü görünen şeyler yapabilirler. (Razi, Mefatihul Gayb, III s.213)

Büyü Nedir – İslam Büyüklerinin Görüşleri
Elmalılı Hamdi Yazır Hazretin de görüşleri büyünün var olduğu yönündedir. “Ayet bu noktada bize gösteriyor ki,
sihrin (büyünün) en büyük tesiri ruhlar üzerinedir. Fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlaklı berbat, toplumları perişan eder. Binaenaleyh sihrin aslı yuoktur diye aldanmamalıdır. (Elmalılı Hamdi Yazır Kuran Dili 1. s.449-450)

Büyü Nedir – Büyücülük
Büyücülük, her şeyden önce, dine ve inanca kesin şekilde karşıt olan, batıl inançlara dayalı bir büyüsel işlem toplamıdır. Reçetelere, formüllere dayanan, bunlara değişik anlamlar yükleyen bir uygulamadır. 1584’te Anvers’te yayınlanan Gespar Peucer’in Falcılar (Les Devins) adlı kitapta büyücülük şu şekilde tanımlanır.

Büyü Nedir – Kaç Çeşit Büyü Var?
Büyüsel işlemler çoğunlukla olumlu (Ak Büyü) veya olumsuz (Kara Büyü, Kırmızı Büyü) bir enerji akışına dayalı olduğu söyleniyor. Bir enerji bedensel bir organa, psiko-somatik (ruhsal-bedensel) bir işleve yöneltilebilir. Tarihte birçok el yazması büyü kitabı hazırlanmıştır. En ünlülerden biri 15. Yüzyıla ait olduğu sanılan, önceki yüzyılda gizem ustası Mc Gregor Mathers tarafından ilk kez İngilizce ye çevrilen sihirbaz Ma Abra-Melin’in Kutsal Sihir Kitabıdır. (The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage). Kitaba göre maddi dünya kötü ruhlar tarafından yaratılmıştır, ancak sihirbaz, koruyucu meleğinin yardımıyla ve büyüsel uygulamalara başvurarak, kötü güçlere karşı koyabilir hatta kötü ruhları yönetebilir.

Büyü Nedir – Büyücülük, şeytanı tanımaya yarayan bir sanattır. Büyücü tarafından çağrılan şeytan ve yardımcıları kendilerini gösterirler veya kendilerini göstermeyip de talep edilen şeyi yerine getirirler.

Büyü Nedir ve Ne işe Yarar ?
Büyü Nedir – Büyücülüğün silahı büyülemedir, etkileme ve telkindir. Kuramsal olarak etki ve duygu (sevgi, nefret) dozu güçlü olan bir enerjinin belirli nesneler, formüller kullanarak transferidir. Bu tür etkileşimde en çok kullanılan ve Vudu (voodoo) dahil olmak üzere, her çeşit büyüsel gelenekte mevcut olan mum veya kilden yapılan bir heykelciktir. Hedef olan kişiye yapılmak istenilen şey, büyüsel formüller kullanılarak heykelciğe (kukla, bebek) yapılır. Orta çağdan kalma bir başka yöntem, Şanlı El veya Tutuşan El yöntemiydi. Asılarak ölen birinin eli kesilir, kurutulur ve avucuna siyah bir mum yerleştirilirdi. Dönemin kaynaklarına göre bu eli kullanarak özellikle zehirlenme büyüleri yapılıyormuş.

Büyü Nedir – Burada belirtmek gerekir ki büyü, hangi dine ve inanca bağlı olursa olsun temeli vede etkileri aynıdır, her türlü büyü ülkemizde de yapılmaktadır.Dolayısıyla büyünün dini yoktur. İnsan büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu enerji yoğunluğu insanın bütün vücut ve beyin fonksiyonlarını düzenler;

Büyü Nedir – Bu noktadan ele alırsak, büyü ;insanın enerji yoğunluğunu yok etmek ve ritmini bozmak için yapılan negatif bir enerjiyi çeşitli araçlarla (muska ve buna benzer bir yolla )insanın üzerine yollayarak, vücuttaki enerji akışının düzensiz olarak çalışmasına sebep olan bir araçtır.

Büyü Nedir – Büyü Nasıl Yapılır ?
Büyü Nedir – Büyülerin, zamana, mekana ve de insana ait olmak üzere çok geniş boyutları vardır. Bir büyü yapılışına göre farklılıklar gösterebilir; insanın iş düzeni, aşk hayatı, sağlığı, aklınıza gelen her türlü konuda büyü yapmak mümkündür.

Büyü Nedir – Büyülerin şekilleri, yiyerek, içirilerek, bir yere asılarak, konularak gibi farklı türleriolabilir.Bir büyü yapıldığında etkisi bir mikrobun insan içinde çoğalması gibi zamana bağlıdır ;burada kişinin iradesi çok önemli bir rol alır.

Büyü Nedir – Büyüler halk arasında, papaz büyüsü, muska ile yapılan büyüler gibi bir çok adlar alır.

Büyü Nedir – Tarihte de bir çok olayda büyü ve büyücülükle ilgili birçok örneklerin bulunduğu bir gerçektir. Unutulmaması gereken;

Her yapılan büyü etki gösterecek gibi bir durum söz konusu değildir. Şartların yerine getirilmemesinden dolayı etki olmayabilir.Yapan kişinin yada sizin istediğiniz yeterli bilgilerin verilmemesi etkinin azalmasına ve de yok olmasına neden olabilir.

Büyü Nedir – Büyü yapıldığı zaman etkisi bazen bir ömür boyu sürer,bazen de zaman içinde yok olur; 1-3-7 yıl arasında değişiklik kazanır, ama yapılış maksadı ve ne için yapıldığı gibi etkilere bağlı olarak devam eder veya biter.

Büyü Nedir konusu hakkında aklınıza takılan soru işaretleri ve Büyü Nedir ile ilgili soru sorun ve görüşleriniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz…

İlgili Yazılar

Leave a Comment