Home BÜYÜ

BÜYÜ

by Zeynel Eroglu

Büyü İstenen Bir Amacı Ele Geçirmek için Doğa Kanunlarına Karşı Bir Başkaldırıştır…

Büyü ; İnsanın, Olayları Dilediğince Olmasını İsteme Özlemi İle Hayat Bulmaktadır…

  • Kişi istediğine ulaşamayınca kaderi önemsemez, büyü ile olaylara hakim olmaya kalkar.
  • Büyü, mutsuzluğun avuntusudur, güçsüzlerin dayanağıdır. Bir umuttur büyü…
  • Büyü içinde gizlilikleri bilme arzusu, onları doğrultuya, isteğine döndürme dileği, istemediğine karşı direnme eğilimi vardır.
  • Büyü içinde, insanın irade-i cüz’iyyesini giderme, çeşitli yollarla bir insanı yönetim altına alma ona istenileni yaptırma arzusu hakimdir.
  • Büyü bilinenin ve sanılan aksine her iki tarafada etki eden bir oluşumdur…
  • Büyü yapmak ve büyü yaptırmak hiç kolay değildir
  • Herkesin büyü yapamayacağı gibi, herkes de büyü bozamaz…

Büyü , farklı kişiler için farklı şeyler ifade eder. Büyü , istenen bir sonuç oluşturmak için olağanüstü yollar, farklı uygulama ve işlemler yaparak elde edilen bir sonuçlar bütünüdür. Büyü için ve büyü oluşumu için uygulama metodları farklı olabilir ve bu işlemlerin oluşması için bazı büyü nesnelerine ve büyü objelerine ihtiyaç duyulabilir. Büyü için bazen yapılan büyü türüne göre DNA malzemesi yani insan ve insana ait olan bir parça da kullanılabilir.

Büyü , yüzyıllardır insan kültüründe kendini hissettirmiştir. Büyü sadece bir tek kültür ya da bir topluluğa ait olmamıştır. Büyü bir çok toplulukta farklı isimler altında türemiş, yaşadığımız yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiştir. Bir çok kültür de büyü yapan kişiye büyü cü, cadı, sihirbaz, şaman, şifacı ve doktor isimleri verilmiştir.

Büyü olgusunun hayata geçebilmesi için uzmanların her birinin ortak bir noktada uzlaştığı bir konu da büyü yapan kişinin bazı yeteneklere sahip olmasıdır. Büyü yapan kişi bazı doğaüstü güçlerle işbirliği yapmalı, hatta bu güçlerden tam destek almalıdır. Büyü türüne ve büyü uygulamasına göre yapılan büyü değişkenlik gösterir.

Büyü masallarda anlatıldığı gibi masum değildir maalesef… Büyü olgusu kimi zaman iyi nedenler ve iyi sebepler-sonuçlar için yapılsa da, günümüzde büyü kelimesinin geçtiği her yerde kadere karşı çıkış kendini hissettirmektedir. Büyü , kişinin isteğine ulaşamayınca, kaderi önemsememesi ve büyü ile olaylara hakim olması isteğinin hayata geçirilmiş bir olgusudur.

Büyü kavramının neden hep kötüye kullanıldığı sorulur. Aslında bu görüş kısmen doğrudur. Kötülük baz alındığında yapılan büyü doğrudan zarar verebilir. Bunun nedeni üzerinde ayrıca durmak ve hatta bu konu ile ilgili farklı bir sayfa açmak daha doğru olacaktır. Kısaca şunu söyleyelim yapılan büyü zarar verme amaçlı ise ve yapılan büyü , kara büyü sınıfına giriyorsa, beklenenden daha fazla etkileri ve zararları olacaktır. Bu büyü yapan büyü cü ile doğru orantılıdır.

Genel anlamda Büyü denilince ya da büyü akla gelinde sorulan soruların en başında gelenleri aşağıda yanıtlamaya çalışalım:

Büyü Hastalık Yapar mı?
Bu sorular pozitif bilim açısından bakıldığında, ister istemez kuşku ile karşılanacaktır. Rahatsızlanan kimse, kendisine büyü yapıldığı için mi, yoksa başka bir nedenle mi hastalanmıştır? Yada işleri ters gitmiştir.

İlahiyatçılara göre, Büyünün bir gerçeği olduğunu ve tesir edebileceğini ve zarar verebileceğini ileri süren alimlerin delillierinden biri Bakara suresi 102. ayettir. (Prof. Dr. Ali Osman Cinler ve Büyü s.212)

İslam Dünyasında Büyü
Ehli Sünnet alimlerinin bir kısmıda; Bazı kimseler isimlerin ve rakamların özellikleri, efsun ve uzlet gibi bazı yollara başvurarak, başka varlıklar üzerinde etki yapabilecek duruma gelebilirler. Cinlerin kötü olanları ile irtibat kurup, onlar vasıtası ile olağanüstü görünen şeyler yapabilirler. (Razi, Mefatihul Gayb, III s.213)

İslam Büyüklerinin Görüşleri
Elmalılı Hamdi Yazır Hazretin de görüşleri büyünün var olduğu yönündedir. “Ayet bu noktada bize gösteriyor ki, sihrin (büyünün) en büyük tesiri ruhlar üzerinedir. Fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlaklı berbat, toplumları perişan eder. Binaenaleyh sihrin aslı yuoktur diye aldanmamalıdır. (Elmalılı Hamdi Yazır Kuran Dili 1. s.449-450)

Büyücülük
Büyü cülük, her şeyden önce, dine ve inanca kesin şekilde karşıt olan, batıl inançlara dayalı bir büyüsel işlem toplamıdır. Reçetelere, formüllere dayanan, bunlara değişik anlamlar yükleyen bir uygulamadır. 1584’te Anvers’te yayınlanan Gespar Peucer’in Falcılar (Les Devins) adlı kitapta büyü cülük şu şekilde tanımlanır.

buyu2Kaç Çeşit Büyü Var?
Büyü sel işlemler çoğunlukla olumlu (Ak Büyü) veya olumsuz (Kara Büyü, Kırmızı Büyü) bir enerji akışına dayalı olduğu söyleniyor. Bir enerji bedensel bir organa, psiko-somatik (ruhsal-bedensel) bir işleve yöneltilebilir. Tarihte birçok el yazması büyü kitabı hazırlanmıştır. En ünlülerden biri 15. Yüzyıla ait olduğu sanılan, önceki yüzyılda gizem ustası Mc Gregor Mathers tarafından ilk kez İngilizce ye çevrilen sihirbaz Ma Abra-Melin’in Kutsal Sihir Kitabıdır. (The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage). Kitaba göre maddi dünya kötü ruhlar tarafından yaratılmıştır, ancak sihirbaz, koruyucu meleğinin yardımıyla ve büyüsel uygulamalara başvurarak, kötü güçlere karşı koyabilir hatta kötü ruhları yönetebilir.

BüyüBüyücülük, şeytanı tanımaya yarayan bir sanattır. Büyücü tarafından çağrılan şeytan ve yardımcıları kendilerini gösterirler veya kendilerini göstermeyip de talep edilen şeyi yerine getirirler.

Büyü Nedir ve Ne işe Yarar ?
BüyüBüyü cülüğün silahı büyülemedir, etkileme ve telkindir. Kuramsal olarak etki ve duygu (sevgi, nefret) dozu güçlü olan bir enerjinin belirli nesneler, formüller kullanarak transferidir. Bu tür etkileşimde en çok kullanılan ve Vudu ( voodoo büyü ) dahil olmak üzere, her çeşit büyü sel gelenekte mevcut olan mum veya kilden yapılan bir heykelciktir. Hedef olan yani büyü yapılacak kişiye yapılmak istenilen şey, büyüsel formüller kullanılarak heykelciğe (kukla, bebek) yapılır. Orta çağdan kalma bir başka yöntem, Şanlı El veya Tutuşan El yöntemiydi. Asılarak ölen birinin eli kesilir, kurutulur ve avucuna siyah bir mum yerleştirilirdi. Dönemin kaynaklarına göre bu eli kullanarak özellikle zehirlenme büyü leri yapılıyormuş.

Büyü – Burada belirtmek gerekir ki büyü, hangi dine ve inanca bağlı olursa olsun temeli vede etkileri aynıdır, her türlü büyü ülkemizde de yapılmaktadır.Dolayısıyla büyünün dini yoktur. İnsan büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu enerji yoğunluğu insanın bütün vücut ve beyin fonksiyonlarını düzenler;

Büyü – Bu noktadan ele alırsak, büyü ;insanın enerji yoğunluğunu yok etmek ve ritmini bozmak için yapılan negatif bir enerjiyi çeşitli araçlarla (muska ve buna benzer bir yolla )insanın üzerine yollayarak, vücuttaki enerji akışının düzensiz olarak çalışmasına sebep olan bir araçtır. Büyü olusunu her ne şekilde ve ne sebeple kullanılırsa kullanılsın büyü her zaman sebepler ve sonuçlar ilişkisi ile beraber işler. Büyü yapacak yada büyü yaptıracak kimselerin bunu bilmesi kesinlikle önemlidir.

Büyü Nasıl Yapılır ?
BüyüBüyü lerin, zamana, mekana ve de insana ait olmak üzere çok geniş boyutları vardır. Bir büyü yapılışına göre farklılıklar gösterebilir; insanın iş düzeni, aşk hayatı, sağlığı, aklınıza gelen her türlü konuda büyü yapmak mümkündür.

BüyüBüyü lerin şekilleri, yiyerek, içirilerek, bir yere asılarak, konularak gibi farklı türleriolabilir.Bir büyü yapıldığında etkisi bir mikrobun insan içinde çoğalması gibi zamana bağlıdır ;burada kişinin iradesi çok önemli bir rol alır.

BüyüBüyü ler halk arasında, papaz büyüsü, muska ile yapılan büyüler gibi bir çok adlar alır.

Büyü – Tarihte de bir çok olayda büyü ve büyücülükle ilgili birçok örneklerin bulunduğu bir gerçektir. Unutulmaması gereken; Her yapılan büyü etki gösterecek gibi bir durum söz konusu değildir. Şartların yerine getirilmemesinden dolayı etki olmayabilir.Yapan kişinin yada sizin istediğiniz yeterli bilgilerin verilmemesi etkinin azalmasına ve de yok olmasına neden olabilir.

BüyüBüyü yapıldığı zaman etkisi bazen bir ömür boyu sürer,bazen de zaman içinde yok olur; 1-3-7 yıl arasında değişiklik kazanır, ama yapılış maksadı ve ne için yapıldığı gibi etkilere bağlı olarak devam eder veya biter.

Zeynel EROĞLU
06.11.2012
Etiler