Home Celtic Astroloji

Celtic Astroloji

by Zeynel Eroglu

Klasik AstrolojiModern Astroloji Hint Astrolojisi Ruhsal Astroloji – Çin Astrolojisi Osmanlı AstrolojisiCeltik Astrolojisi Ari Astroloji – Türk AstrolojisiBabil Astrolojisi Birmanya Astrolojisi –  Maya Astrolojisi – Uranyen AstrolojisiMısır Astrolojisi Tibet Astrolojisi Helenistik Astrolojisi – Kabalistik AstrolojisiKatarcik Astrolojisi Kızılderili Astrolojisi – Ezoterik Astrolojisi

 

 


CELTİK ASTROLOJİ

Druid zodyağını temel alan Keltik Astrolojisi, Britanya adalarında milattan önce 1000 yıllarında yaşamış olan Keltik rahiplerinden oluşan bir din grubunun varolmaya dair felsefi sorulara cevap aramasını esas almıştır. Kelt Astrolojisinde ise zaman geçidine odaklanan ve zamandaki bir anın eşsiz doğasını vurgulamaktadır. Druidler, Keltik Rahipleri, bunu doğayı inceleyerek yaparlardı, ağaçların,vahşi varlıklarının dilini ve gel-gitleri anladıklarına inanılırdı. Ay’ın çeşitli dönemlerine göre ökse otu ve buna benzer bitkileri kestiklerine dair kanıtlar mevcuttur.

Keltlerin bilinen il ritüel takvimi, 13 aydan oluşan lunar takvimidir. Bu takvime göre her ay 28 günden oluşmaktaydı. Yılın her ayı, ağaçların isimleriyle adlandırılmış, her ağacın sihirli özellikleri olduklarına inanılırdı. Bu bilgilerin temelleri Ogma adlı şairin, şamanik alfabe ile şifrelenmiş eserlerinde bulunmaktadır. Fakat yine de, Druidlerin yazılı kaynak tutmaktan nefret etmelerinden bu konular hakkında yazılı kanıtlara pek rastlanmaz.

Celtic Astroloji Hakkında Detaylı Bilgiler

Peter Berresford Ellis, eclipse(ay tutulması) anlamına gelen dubaraith gibi astronomiyle ilgili bir terimin günümüz İskoç dilinde hala kullanıldığını belirtir. Ellis, Druidler o dönemdeki kehanetlere ek olarak astrolojiyi de kullandıklarına dair şu kanıtı öne sürmektedir, “onların astrolojisinin de ayın dünyanın etrafında dönmesini esas alan 27 ya da 28 günlük ay dönemi odalarını kullanan Hindu astrolojisi gibi ay-bazlıdır” der..

Drudiksel inanca göre temelde doğa ve doğa üstü enerjiler üzerine sahip olunan bilgiler vardır. Bu enerjiler ruhlarla, ağaçların sahip olduğuna inanılan dryadlarla tanımlanırlar. Druidlerin bir tür Zodyak çarkları vardı ve batı astrolojisindeki güneş üzerine odaklanan çarkın tersine bu çarkın odak noktası ay ve lunar daireleri oluşturuyordu. Her ay aynı anda bir ağacı, koruyucu hayvan ve Keltik tanrısını temsil eder. Ogham alfabesinden bir harfi de temsil etmektedir. Robert Gravez’in dilimize kazandırmış olduğu Ogham – bazlı Ketlik ağaç takviminin içinde ne kadar şiirsel gerçek taşıdığı ile gerçekten varolduğu konusunda da herhangi bir kanıt yoktur. Her ayın insanını da o ayın iki haftasında(yeniay) ve son iki haftasında(dolunay) doğmuş olmalarına göre iki tipe ayırmışlardır.

Kelt Astrolojisi Nedir?

Astroloji zaman geçidine odaklanan ve zamandaki bir anın eşsiz doğasını vurgulayan bir sanat ya da bilimdir. “Kelt Astrolojisi” hakkında bugüne kadar birçok şey yazılmıştır. Strabo, Caesar, Diodorus Sicilus, Cicero ve Pliny gibi klasik dönem yazarları Drudik astronomisi ve astrolojisi üzerine yorumlar yapmışlardır. Druidlerin gel-gitleri anladığına ve Ay’ın çeşitli dönemlerine göre ökse otu ve buna benzer bitkileri kestiklerine dair kanıtlar mevcuttur. Peter Berresford Ellis diğer şeylerin yanında “eclipse” (ay tutulması) anlamına gelen dubaraith gibi astronomiyle ilgili bir terimin modern İskoç dilinde hala kullanıldığını belirtir. Ellis Druidler o dönemdeki kehanetlere ek olarak astrolojiyi de kullanmış olsalardı onların astrolojisinin de ayın dünyanın etrafında dönmesini esas alan 27 ya da 28 günlük ay dönemi “odalarını” kullanan Hindu astrolojisi gibi ay-bazlı olabileceğini söyler.

Diğer bir üzücü nokta da Coligny takviminde (Keltlerin bilinen ilk ritüel takvimi) belirlenen günlerin “iyi” ya da “ena değil” şeklinde tayin edilmesidir. Ama yine yüksek ihtimalle Druidlerin yazılı kayıt tutmaktan nefret etmelerinden dolayı bu konuda yazılı bir kanıt bulunmamaktadır.

Buna benzer olarak da Robert Gravez’in dilimize kazandırdığı Ogham-bazlı Keltik ağaç takviminin de –içinde ne kadar şiirsel gerçek taşıdığı tartışılsa da- gerçekten varolduğu konusunda herhangi bir kanıt yoktur.

Kelt Mitolojisi

Kelt Mitolojisi en yalın tanımıyla, Kelt politeizminin mitolojisidir. Kelt politeizmi Demir Çağı Keltleri’nin diniydi. Demir Çağı’ndaki diğer Avrupalılar gibi, erken dönem Keltleri de politeistik mitoloji ve dini yapıyı benimsemişlerdi. Kelt insanlarının içinde, Roma ile yakın iletişimi olan Galyalılar’ın ve İber Yarımadasındaki Kültler’in mitolojileri Roma İmparatorluğu altında devam edememiş, daha sonra ise bu insanlar Hıristiyan olmuş ve Kelt(ik) dillerini de kaybetmişlerdir. İronik bir şekilde, bu insanların inanç ve geleneklerine dair bilgiler çeşitli Roma ve Hıristiyan kaynakları sayesinde bugüne kadar ulaşmıştır. Bir başka açıdan ise, kendi politik veya lenguistik (dilsel) kimliklerini korumuş olan Keltler, Demir Çağı’ndaki atalarının mitolojilerinin en azından artakalan küçük bir kısmını iletebilmişlerdir. Bu iletilebilmiş kısım genellikle Orta Çağ’da kaydedilmiş, yazılmıştır.