Home Genel Cinler Alemi

Cinler Alemi

by Zeynel Eroglu
0 comment

CİN VE PERİ NEDİR?
Cinler hacmi ve kütlesi olmayan, bu alemde bir başka boyutta bulunan (yaşayan) varlıklardır…
Halk dilinde Cin erkek Peri de kadın olarak düşünülür. Gerçekte de durum farklı değildir. Cinler de erkekli dişili bir yaşam sürerler; doğarlar, yaşarlar, ürerler ve ölürler. İnançları ve idealleri vardır. “CİN” adı geçtiği zaman, genelde hepimizin…

CİN ÇARPMASI BELİRTİLERİ
Cin bedenin tamamına girebilir. Bedende ağrı, sancı, titreme, bayılma, cığlık atma, ellerini gözlerine kapatma vb….
Cin bedenin herhangi bir uzvuna girer. Özellikle beyni tercih ederler. Tıbbın çare bulamadığı durumlarda cin durumu üzerinde durulur…

Damardan gelen fazla kana cinler sebep olabilir. Bunu yapan kişi…

CİNLERLE İRTİBAT
Bazı insanların ruhları cinlerle temasa müsaittir, çabuk trans haline geçebilir, çabuk bizim buudlarımızın dışına çıkabilir ve onların alemi, onların buudları, onların dilleri ve haberleşmeleriyle mayalanabilirler…
Görülmeyen bu kuvvetlerin tabi oldukları belli prensipler vardır. Dolayısıyla insan her arzu ettiği yerde cinlere iş yaptıramaz, ama…

CİNLERDEN NASIL KORUNULUR?
Cinlerden korunmak için bir çok din dışı eylemler ve uygulamalar varsa da biz İslam dışına çıkmayı düşünmüyoruz….
Cinlerden korunmak için; İslam alimleri ve konunun uzmanları özellikle, bazı ayetlerin insanın üzerinde taşınmasında yarar bulduklarını belirtmişlerdir. Bu bir muska olabilir yada…

CİNLER İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?
En çok merak edilen sorulardan biri de bu…
Bu sorunun cevabına geçmeden önce insanoğlunun yaşam tarzına ve hayatını devam ettirme şekline dikkat çekmek istiyoruz… Toplumumuzda ve yaşadığımız her yerde, iş, aile yada sosyal yaşamımızda her gün yeni bir olaya şahit oluruz. Kimi sevindirici gelişmelerdir, kimileri ise üzücü ve kötü haberlerdir. Sevindirici olayların arkasında mutlaka bu olayın mimarı olan insan yada insanlar vardır; üzücü olayların arkasında ise yanlış ve hatalı karar veren insanlar… Bir örnek vermek gerekirse…

CİNLERİN ÖZELLİKLERİ
Akıl ve nefis sahibi olarak insanlar gibi “Allah’a kul olsunlar” diye yaratılmış olan Cinler, insanlardan elbette farklıdırlar…
İşte İblis’in fitneye düştüğü bu farklılık Ayetlerle belirtiliyor:

“(İblis) dedi ki: ‘Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.” [SAD(38)/76]

“Cann’ı(cinleri) de, önceden semum(kavurucu) ateşten yaratmıştık.” [HİCR(15)/27]

“Semme”nin; iğne, burun ve kulak deliği gibi anlamları vardır. “Semum”…

CİNLER NEREDE VE NASIL YAŞARLAR?
Cinler de insanlar gibi toplum halinde yaşarlar…
Her türlü ailevi-sosyal-ekonomik farklılaşma ve bunun sonucu olarak da sosyal gruplar-kavimler halinde bütünleşme aşamalarını geçirdikleri muhakkaktır. Hayati idame ettirmeye yönelik ekonomik faaliyetlerinin de insan toplumlarına benzer şekilde geliştiği var sayılabilir. Ancak, cinlerin daha doğal bir hayat yaşadığı; insanların yiyecek-yemeklerinden de yararlandıkları, uzak yerlerdeki su-yiyecek-meyvelere hız farkından dolayı kolayca ulaşabildikleri açıktır. İnsanlara göre…

KUR’AN-I KERİM’DE CİNLER
Kuran’ı Kerim’de Geçen Cinlerle İlgili Ayetler…
Alemler Şifa ve Rahmet olarak gönderilen Kuran’da cinler ‘le ilgili olarak onlarca ayet bulunmaktadır. İşte bazıları…

CİNLERİN YARADILIŞ TARİHİ
CİNLERİN BABASI CÂNN’IN YARATILIŞI VE KAVMİ…
Allahü Teâlâ Hazretleri, gök ve yeri yarattı. Melekleri ve cinleri de yarattı. Melekleri gökyüzüne yerleştirdi, cinleri de yeryüzüne yerleştirdi. Cinler, “Cânn”ın evlâdıdır. Cânn, cinlerin babasıdır. Âdem Aleyhisselâm’ın, beşerin (insanlığın) babası olduğu gibi… Allahü Teâlâ Hazretleri, Cânnı ateşin dumansız alevinden yarattı. Semâ ile gök arası onundur. Yıldırımlar oradan iner. Orada oturduklarında nesilleri çoğaldı. Cânnın yaratılması…

CİNLERLE İLGİLİ BİLİMSEL AÇIKLAMALAR
Bu konuda yapılan en büyük yanlış, önyargılı yaklaşımla, “CİN” kelimesi duyulduğunda ya hemen inkâr edilmesi, ya da gerçekle ilgisi olmayan yorumlar yapılmasıdır!..
Oysa dün bilimsel değil diye inkâr edilen birçok şeyin, ilim ve tekniğin ilerlemesiyle bugün bilimsel bir gerçek haline geldiğini hatırdan çıkarmamak gerekir. Peki işin hakikati nedir…

KARABASAN NEDİR?
Halk arasında Karabasan yada Al Karısı şeklinde isimlendirilen olay cin yada cinlerin eseridir…
Genelde uyku ile uyanıklık arası bir durumda olur. Çoğunlukla uykudan uyandığınızı sanırsınız. Ancak aslında…

ÜMMÜ-S SÜBYAN NEDİR?
Halk arasında Sübyan olarak bilinen rahatsızlık bir Cin’in eseridir. Aslında Tıp harici tüm rahatsızlıklarda Cin ve Peri’lerin eseridir diyebiliriz…
Bir kadın rahatsızlığı olan bu durumu meydana getiren Cin’in adı Ümmüs-Sübyan’dır. Kelime manası itibarı ile Sübyan anası yani çocuk anası anlamına gelse de durum…

MUSALLAT – OBSESYON NEDİR?
Bir insana hükmedecek derecede onu etkisi altına alan bedensiz bir varlığın sebep olduğu olaya yada varlığa musallat diyoruz…
Yaygın inanışa göre genç erkekler yada genç kadınlara musallat olarak onu etkisi altına alan varlığa musallat adı verilir. Havas ilmi ve dinsel açıdan bakıldığında Musallatın özellikle…

HADİM NEDİR?
Hadimler, daha çok Ortadoğu kültüründe görülen majisyene ya da büyücüye yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardır…
Hadim yardımcı görevli varlıklardır, Bedensiz varlık sınıfından olan Cin grubundan yada Nurani varlıklardan olan Meleklerden olabilir. Hadimler…

Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için TIKLAYINIZ…

İlgili Yazılar

Leave a Comment