Home Genel Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar

Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar

by Zeynel Eroglu
0 comment

Cinler nerede ve nasıl yaşarlar konusu ve Cinler nerede ve nasıl yaşarlar hakkında tüm bilgiler…
Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar ?Cinler de insanlar gibi toplum halinde yaşarlar. Her türlü ailevi-sosyal-ekonomik farklılaşma ve bunun sonucu olarak da sosyal gruplar-kavimler halinde bütünleşme aşamalarını geçirdikleri muhakkaktır. Hayati idame ettirmeye yönelik ekonomik faaliyetlerinin de insan toplumlarına benzer şekilde geliştiği var sayılabilir. Ancak, cinlerin daha doğal bir hayat yaşadığı; insanların yiyecek-yemeklerinden de yararlandıkları, uzak yerlerdeki su-yiyecek-meyvelere hız farkından dolayı kolayca ulaşabildikleri açıktır. İnsanlara göre yiyecek ve içecek elde etmek, yahut kazanmak konusunda daha avantajlı oldukları, sıvılara daha çok ihtiyaç duydukları bir gerçektir. Nitekim suyun, cinler için insanlardan daha hayati bir öneme sahip olduğunu aşağıdaki ayetten anlamaktayız: Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar

“(Allah): ‘Şayet (cinler), (doğru) yola yönelselerdi, Biz onların sularını bol bol kılardık.'” [CİN(72)/16]

Nitekim kendileri de “madde- enerji dönüşümü”nü, su içersinde kolayca yapabilmektedirler. Beyinlerinin ve gözlerinin büyük olmasının da; bu dönüşümde önemli rolü olmalıdır. Bazı yiyecek kırıntılarını, bu yolla çoğaltarak; az çabayla kolayca besin elde etmeyi başardıklarına Peygamberimiz işaret etmiştir:

Cinlerin, Allah Resulü (s.a.v.)’e gelerek, azık istedikleri hadis kaynaklarında mevcuttur: Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar

“Nusaybin cinlerinden bir heyet, benden azık istediler; sakın ‘kemik’le ve ‘tezek’le taharetlenmeyin. Çünkü onlar, cin kardeşlerinizin yiyecekleridir.”
“Bunlar, cinlere ne fayda sağlayabilirler ki?” diye sorduklarında, şöyle buyurdu;
“Buldukları kemik üzerinde behemehal biraz et bulurlar; buldukları tezek içinde de mutlaka bir tat bulurlar.” (Rudani)

Hadisten anlaşıldığı kadar, kemiklerin üzerindeki et kırıntılarından hareketle; o kemikleri etli hale getirebiliyorlar.Tezeklerinde yaydığı kokudan yararlanabiliyorlar. Başka bir rivayette de tezeklerin içindeki arpa-ot kırıntılarını çoğalttıkları ifade edilmektedir. Cinlerin, hayvanlarının da olduğu, hadislerde geçmektedir. Bu nedenle bazı hadislerde tezeklerin, cinlerin hayvanlarının yiyeceği olduğuna işaret edilmiştir. Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar

Peygamberimiz’in birçok hadisinde; Müslüman cinlerin, Müslümanlar’ın yiyeceklerinden yararlandıkları; cin-şeytanların ise besmele çekilmeyen yemeklere ortak oldukları; her türlü “domuz eti, kan, leş, insan kanı ve temiz olmayan şeyleri yedikleri” ifade edilmiştir. Şurası kesindir ki; besmele çekilmeyen her işte; cin-şeytanların o işe ortak olma tehlikesi mevcuttur. Bu işler, ister yemek yemek, seyehat etmek, eve girmek veya uyumak için yatmak, isterse kişinin hanımıyla halveti olsun, “cin-şeytanlar”dan “Allah’a sığınmak” gerekmektedir. Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar
Elbette Allah’ın kölesi olan kimse, tüm işlerini,”Allah’a itaat ederek ve O’nun himayesinde” yapar. Bunu yapmayan kimse de adeta: “Ben Allah’ın himayesinde değilim, O’nun izniyle hareket etmiyorum” demiş olur ki; o zaman Allah’tan koruma bekleyemez ve böylece “şeytanınetkileri”ne açık olur.

Cin toplumları”nın, insan toplumları gibi mesleki-sosyal farklılaşmış zümrelere sahip olduğu açıktır. Cinlerin de, bireysel yeteneklerine göre mesleki farklılık gösterdiği, Kur’an ayetlerinden açıkça anlaşılmaktadır. Süleyman Peygamber, emrine verilmiş cinleri, mesleki yeteneklerine göre görevlendirmiştir:

“Süleyman’a, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay olan rüzgarı (verdik). Erimiş bakır kaynağını onun için akıttık. Ve cinlerden de Rabb’inin izniyle onun elinin altında çalışan (kimseler) vardı. Onlardan kim emrimizden sapacak olsa, ona ateş azabını tattırırız.”
“(O cinler), ona(Süleyman’a) dilediği mihraplar, temsiller(heykeller), oyma tekneler ve sabit kazanlar yapıyorlardı. (Ey) Davut Ailesi, teşekkür edin. Kölelerimden teşekkür edenler azdır.” [SEBE(34)/12-13] Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar

“Şeytanlardan kimisi, ona(Süleyman’a) dalgıçlık ve bundan başka işler yaparlar. Biz onları(şeytanları) gözetleyenleriz.” [ENBİYA(21)/82]

Dünya gezegenini insanlarla paylaşan cinlerin, yaşama alanları; genellikle insanların yaşamadığı tenha-terkedilmiş yerler, helak olmuş kavimlerin yurtları, su havzaları, ormanlar, dağlar, mağaralar, denizler ve adalar…
Peygamber (s.a.v.)’den nakledilen bir hadisde cinlerin meskenleri; “Yer’in oyuk yerleri” olarak ifade edilir.(Rudani)
Bir başka zayıf hadis kaynağında ise Peygamberimiz (s.a.v.)’in, Müslüman cinleri; köylere ve dağlara; Müşrik cinleri ise; dağlara, adalara ve denizlere yerleştirdiği zikredilmektedir. Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar

Bugün “İblis’in tahtının su üzerinde olduğu” hadisi ışığında; Süleyman peygamberle ilgili hadisler ve Kur’an’daki işaretlere baktığımızda rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: İblis ve cin-şeytanlar, “Pasifik Okyanusu’nda, Solomon adaları merkezli bölgeyi yurt ve üs” olarak seçmişlerdir. Nitekim, İblis’in adamlarının “Lemurya toplumu” diye anlattıkları”şeytan toplumu”nun yurdu burasıdır. Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar

Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar ;

Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar – Cinler nerede ve nasıl yaşarlar ?

Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar – Cinler hangi şekilde yaşarlar?

Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar – Cinler in yaşamak için neye ihtiyacı vardır?

Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar – Cinler in yaşama koşulları nasıl dır?

Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar – Cinler nerede bulunur?

Cinler Nerede ve Nasıl Yaşarlar – Cinler ne kadar süre yaşar?

Cinler nerede ve nasıl yaşarlar konusu ve Cinler nerede ve nasıl yaşarlar hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

İlgili Yazılar

Leave a Comment