Home Genel Cinlerin Kafiri Ve Müslümanı Var Mı?

Cinlerin Kafiri Ve Müslümanı Var Mı?

by Zeynel Eroglu
0 comment

cinlerin-kafiri-ve-muslumani-var-mi

Cinlerin Kafiri Ve Müslümanı Var Mı? Yok Mu?

Cinlerin Müslüman olanı ve olmayanı vardır.

Müslüman olan cinlerden insanlara bir zarar gelmez. Bunlar, yalnız ibadet ederler. Ehl-i sünnet âlimleri bunları tanır. Salih insanlar gibi görünür ve sohbet ederler. Bu durum Ayetlerde ve Peygamber Efendimizin hadislerinde bir çok yerde geçmektedir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Cinlerle görüşüp onlara ders vermiştir.

“Ey Resûlüm! Deki: “Bana vahyolundu, şu şüphesiz ki, cin’lerden bir topluluk ben Kur’ân okurken dinlemiş de: “Doğrusu biz harikulade bir Kur’ân dinledik! demişler. Ve demişler ki: “O Kur’ân doğru yola götürüyor; artık biz de ona iman ettik. Ve Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız!”(Cin Suresi 1-2. Ayetler)
Ebu Nuaym der ki: Cinlerin heyet halinde gelişleri ve Müslüman oluşları, aynen insanların heyetler halinde gelişi ve Müslüman oluşu gibi olmuştur. Bölük bölük ve kabile kabile gelip Müslüman olmuşlardır. Gerek Mekke devrinde, gerekse Hicretten sonraki Medine devrinde, bu böyle olmuştur.(Suyutî)
Hz. Ömer (ra) demiştir ki: “Biz Resul-i Ekrem’in (S.A.V) yanında iken, ihtiyar şeklinde elinde bir asâ, “Hâme” isminde bir cinni geldi, iman etti. Resul-i Ekrem (S.A.V) ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı gitti.”(Eş-Şifa)
Bilal bin el-Haris demiştir ki: “Biz peygamber (S.A.V) ile birlikte seferde idik. Nihayet Arc kasabasına yaklaştığımızda, bazı adamların kavga ve gürültülerini duydum. Fakat kendilerini göremedim. Tabi ne oluyor acaba diye, hayret ettim. Peygamberimiz (S.A.V) ise bize bunu şöyle açıkladılar: Yanıma sokulan cinlerin mü’minleri ile müşrikleri kavga ediyorlar ve kendilerini, bir yere yerleştirmemi istiyorlardı. Ben de, Arz’ın yüksek yerlerine mü’minlerini, çukur yerlerine de müşriklerini havale ettim.” (Suyutî)

Kâfir olan cinler, insanlara çeşitli şekilde zarar verirler. İnsandan ayrılmayıp her şekle girebilirler. Mesela mikrop şekline girip insanın damarlarında dolaşırlar. Yalnız müminlerin kalbine giremez ise de, kalbine vesvese verebilir. Keçi, yılan, kedi şekline girdikleri çok görülmüştür.

Cinlerin Kafiri Ve Müslümanı Var Mı? Hakkında Gerçek Bilgiler

Kâfir cinler, iyi insan şekline de girip iyi ve faydalı şeyler de yaparlar. Kâfir ve fasıklarla arkadaşlık yapınca, hiç ayrılmayıp onları günaha ve küfre sokarlar.

İnsanlara zarar vermeleri bir büyü sonucunda olur demiştik. O zaman bu durumda gösterecekleri etki yapılan büyünün durumuna bağlıdır.Müslüman bir cin, insana zarar vermez. Hayır işlerinde kullanılırlar, görev alırlar, zararsızlardır.Kendilerine zarar verildiğinde, rüyalarda neden zarar verildiğine dair hatırlatmalar yaparlar vede sizi korkutmadan olayı anlatmaya çalışırlar. Eğer anlamadığınız taktirde, en son yol olarak korkutarak anlatmaya başlarlar.

Evet bu bedensiz varlıklar gerçekte vardır. Onlarla bizim aramızda bir enerji yoğunluğu farklılığı vardır, bu yüzden onları göremeyiz fakat onlar bizleri görebilirler. Hareket kabiliyetleri çok fazladır, istedikleri şekilde bazı insanlara gözükebilirler; onlar da bizim gibi inaçları olan (Müslüman, Hıristiyan, şeytana ve ateşe tapan vs. )kabileler guruplar şeklinde yaşarlar.Yerler, içerler, ibadet ederler. İnançsızları, alkolikleri, cinsel sapıklıkları olanlar vardır; düşünün ki insanın emrinde olan her şeyden onlarda nasibini almaktadır.

İnsan olarak onlardan farkımız üstünlüğümüz irademizdir, mantığımızdır: burası çok önemli dikkat edilmesi lazım iradeye. Genelde insanları bilinç altına girerek etkilerler…

Kötü cinler ağaç altlarını, çöp kutularını, pisliğin olduğu yerleri, eğlence mekanlarını çok severler. Eskilerin dediği gibi destursuz geçmeyin, gece tırnak kesmeyin gibi bazı kelimeleri mutlaka duymuşunuzdur, bunlar birer anlama işaret eder genelde karanlık yerlerde gezerken yere tükürmemeye ve de elinizdeki çöpü yerlere atmamanızda fayda vardır .

İlgili Yazılar

Leave a Comment