Home Genel Cinlerin Yaradılış Tarihi

Cinlerin Yaradılış Tarihi

by Zeynel Eroglu
0 comment

Cinlerin yaradılış tarihi konusu ve Cinlerin yaradılış tarihi hakkında tüm bilgiler…
Cinlerin Yaradılış Tarihi ;Allahü Teâlâ Hazretleri, gök ve yeri yarattı. Melekleri ve cinler i de yarattı. Melekleri gökyüzüne yerleştirdi, cinleri de yeryüzüne yerleştirdi. Cinler, “Cânn”ın evlâdıdır. Cânn, cinlerin babasıdır. Âdem Aleyhisselâm’ın, beşerin (insanlığın) babası olduğu gibi… Allahü Teâlâ Hazretleri, Cânnı ateşin dumansız alevinden yarattı. Semâ ile gök arası onundur. Yıldırımlar oradan iner. Orada oturduklarında nesilleri çoğaldı. Cânnın yaratılması, yerle gök arasında yaşaması, Adem Aleyhisselâm’dan altmış bin sene önceydi. Cann ve kavmi, bu âlemde, yedi bin sene kadar uzun bir ömür sürdüler. Cinlerin yaradılış tarihi

Sonra onların arasında hased (kıskançlık), aşırılık ve zulümler başgösterdi. Fesat ve fitne çıkarttılar. Birbirlerini öldürdüler.

Allahü Teâlâ Hazretleri, onların başına dünya semâsının meleklerini gönderdi. İblis’i onların başına “âmir” tayin etti. Cinlerin yaradılış tarihi

İblis, Allah’tan en çok korkan ve O’na itaatte en önde bulunan “cin toplumu”nun öncülerinden birisiydi. Allah onu, kendisine olan bu “samimi itaati ve ibadeti” sebebiyle yükseltti ve baş melekler boyutuna çıkardı. O artık meleklerle beraber Allah’ı zikreden”nefis sahibi bir melek”ti ve ismi de Azaz-El’di. Yani “El”in(Allah’ın) azizi; şereflisi,değerlisi…
Dünya’da yaşayan “cin toplumu”nun uyarıcı elçilik görevini ve liderliğini de üstlenen Azaz-El, zaman zaman Dünya’ya gelip müslüman cinlerle beraber, kafir cinlere karşı savaşmış ve büyük yararlıklar göstermiştir. Bu durum, Adem yaratılıncaya kadar böyle devam etmiştir.

İlk önce Adem’in kendisine bağlı olacağını sanan Azaz-El, daha sonra meleklerle beraber Adem’e saygı’ya çağrılacağını anlayınca; kalbinde sakladığı kibrini açığa vurmuştur. Azaz-El, Sonsuz Yüce Allah’ın kendisine verdiği yükselme nimeti’nin şımarıklığı ve sapkın cinlerle mücadeledeki başarılarının sarhoşluğuyla; günbegün kendisini, diğer meleklerden de üstün görmeye başlamıştır. Daha sonra bu saklı kibrini, Sonsuz Yüce Allah ortaya çıkarmış ve kovmuştur. Böylece melek boyutundan düşürülmüş, Azaz-El iken İblis; ümitsiz, değersiz bir cin-şeytan olmuştur. Adem’in cennette denenmesinde de kendisine rol verilen İblis; Adem’i de cennetten kovdurmuş ve yeryüzünde Adem ve oğularının, yeminli-intikamcı bir düşmanı olmuştur: Cinlerin yaradılış tarihi

“Biz meleklere dediğimiz zaman: “Adem’e secde edin!” (Melekler), İblis müstesna, secde ettiler. O, cinlerdendi. Böylece Rabb’inin emrinden dışarı çıktı. “Beni bırakıp, onu ve soyunu mu veliler edineceksiniz? Onlar(şeytanlar), sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için ne kötü bir bedel!” (KEHF(18)/50)

“Biz meleklere, “Adem’e secde edin!” dediğimiz zaman; İblis müstesna, secde ettiler. (İblis), diretti, büyüklenmek istedi ve kafirlerden oldu.
Biz söyledik ki: “Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Siz ikiniz dilediğiniz yerden bol bol yiyin, şu ağaca yaklaşmayın. (Şayet yaklaşırsanız) zalimlerden olursunuz.”
Şeytan(İblis), oradan o ikisini kaydırdı. Böylece içinde bulundukları o (cennetten), ikisini çıkardı. Biz de dedik ki: “Bazınız bazınıza düşman olarak (Arz’a) inin. Arz, sizin için karar yeridir ve bir vakte kadar da geçim vardır.” (BAKARA(2)/34-36) Cinlerin yaradılış tarihi

“Muhakkak Biz, sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra meleklere: “Adem’e secde edin!” dedik. İblis müstesna secde ettiler. (İblis), secde edenlerden olmadı.
(Allah) dedi ki: “Sana emrettiğim zaman, senin secde etmene mani olan nedir? (İblis) dedi ki: “Ben ondan hayırlıyım; (çünkü) onu çamurdan, beni ateşten yarattın.”
(Allah) dedi ki: “Öyleyse oradan in! Burada senin büyüklenmen olmaz! Çık! Muhakkak sen, aşağılık olanlardansın.”
(İblis) dedi ki: “Bana kalkış gününe kadar süre ver.”
(Allah) dedi ki: “Şüphesiz sen, süre verilenlerdensin.”
(İblis) dedi ki: “Sen’in, beni azdırman sebebiyle, Sen’in doğru yolunda onları (saptırmak için) elbette oturacağım.”
“Sonra da onların(insanların) önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından elbette geleceğim ve Sen onların çoğunu şükredici bulmayacaksın.”
(Allah) dedi ki: “Sen oradan kınanmış ve kovulmuş olarak çık! Onlardan (insanlardan) her kim sana tabi olursa, elbette sizin hepinizi, cehenneme dolduracağım.” (ARAF(7)/11-18) Cinlerin yaradılış tarihi

Allah’ın şerefli bir kölesiyken; büyüklenerek, kovulmuş şeytan olan İblis, “cin toplumu”nun önderlerinden bazılarının da ayaklarını kaydırarak; kendisiyle birlikte onları da şeytanlaştırdı. Böylece Dünya’da ilk “şeytani çekirdek kadro” oluştu. Önceden Müşrik ve Müslüman olarak ayrışan cin toplumu; daha sonra Müslümanlar, Müşrikler ve Şeytanlar olarak üç millete (topluma) ayrılmış oldular. İblis’in başını çektiği cin-şeytanlar; bir taraftan kendi aralarında hiçbir ahlaki sınır tanımayan ilişkilerle çoğaldılar. Diğer taraftan İblis, cinlerden birçoklarını saptırıp kendisine köle edindiği kimselerle”şeytan milleti”ni çoğalttı ve insanların peşlerine düştü. Tarih boyunca da insanlardan İblis’e köleler devşirdiler. Bu yolla devşirdikleri “insan şeytanları”yla yeryüzünde giderek güçlendiler. Cinlerin yaradılış tarihi

Hanok’un Kitabı’nın Kumran mağaralarında bulunan Aramca aslında; İblis’in, “düşmüş melekler” olarak yutturmaya çalıştığı cinlerden 19 yardımcısı, isimleriyle sayılmaktadır. Ayrıca cinlerden olup, İblis’i, Allah’a tercih eden bu sapkınların, insan kızlarıyla birleşerek “devler”i; yani “Ye’cuc-Me’cuc”u oluşturduğu ifade edilmektedir:

“..Bütün bunlar (19 İblis’e tabi cin), seçtikleri arasında kendilerine eş seçtiler, onların yanına gitmeye başladılar ve onlarla kendilerini kirlettiler. Onlara büyücülük ve sihirbazlık öğretmek için …onlardan hamile kalıp ‘devler’i doğurdular.”

Nitekim Kur’an, bu konuya şöyle ışık tutmaktadır: Cinlerin yaradılış tarihi

“O gün (Allah) onların hepsini toplar: “Ey cin topluluğu, siz insanlardan kendinizi çoğaltmak istediniz.” (Bunun üzerine) onların(cinlerin), insanlardan dostları olan kimse dedi ki: “Rabb’imiz, bazımız, bazımızdan yararlanıp, bizim için takdir ettiğin süreye ulaştık.” (Allah) dedi ki: “Allah’ın dilediklerinin dışında, onların barınağı ateştir ve orada kalıcıdırlar. Muhakak senin Rabb’in Hakim’dir, Alim’dir.” (ENAM(6)/128)

Bu mesele, bilindiği gibi Tevrat’da da, saptırılmış bir ifadeyle; “Tanrı oğulları, insan kızlarıyla evlendi, Nefilimler (Devler) ortaya çıktı” şeklinde ifade edilmiştir. Buradaki Tanrı oğulları; bir İblis yalanıdır. Tevrat’ta geçen “Tanrı oğulları”, İblis kovulduğunda onunla beraber şeytanlaşan yukarıda söz ettiğimiz cinlerdir.

Bu temel tespitleri yaptıktan sonra; “cinlerin toplumsal yaşamları”nı ve “karakteristik özellikleri”ni gözden geçirebiliriz. Tabii ki cinlerin sapkın kardeşleri cin-şeytanların, “toplumsal yaşamları”nı ve “karakteristik özellikleri”ni ayrı bir araştırma konusu yapacağız.

İnsan nesli, yeryüzünde yaşama başladığında, kendisinden daha önce yaratılmış, insan gibi sorumlu ve nefis sahibi cinlerde yanı başlarında bulunmaktaydı. Aynı “dünya uzayı”nı paylaşan bu iki “cin ve insan toplumu”nun yaratılış gayesi aynıdır. Nitekim Kur’an da Sonsuz Yüce Allah şöyle buyurur:

”Ben, insanları ve cinleri, ancak Bana köle olsunlar diye yarattım.” (ZARİYAT(51)/56)

KUR’AN’DA “CİN” VE KELİME ANLAMI

Kelime olarak “cin”, “cnn” kökünden türemiştir. “Cenne” fiilinin anlamı; bir şeyin duyu organlarından saklı kalması, gizlemek, saklamaktır. Bu kökten türemiş kelimelerden birkaçı şunlardır;

“Cinne”; cin demektir. Topluluk ismidir.
“….İblis müstesna, secde ettiler. O, ciniler (cinler)dendi…” (KEHF(18)/50)

“Yoksa onda bir cinnet(delilik) mi var diyorlar…” (MÜMİNUN(23)/70)
“….Elbette cehennemi, tamamen cinnet(cinler)den ve insanlardan dolduracağım.” (HUD (11)/119)

“(Musa), onun cannu(yılan) gibi hareket ettiğini gördü.” (NEML(27)/10)
“Canne(cinleri), dumansız, karışık ateşten yarattı.” (RAHMAN(55)/15)

Elmalı Hamdi Yazır, tefsirinde, “Cânn” kelimesiyle ilgili şu ifadeleri kullanır: “Nûn”un şeddelenmesiyle “cin” demektir.”cin”, cins ismi; “cânn” da, sıfat ismidir.

Cenne; karanlığın basmasıyla çevremizdekilerin görünmez olması, örtü.

“Vaktaki gece (İbrahim’i) cenne(örtünce), bir yıldız gördü…” (ENAM(6)/76)

Cenin; Anne rahmi içinde gelişip büyüyen çocuk. Doğumdan önceki bu insan yavrusuna, cenin adı verilir.
“..Annelerinizin karınlarında ecinnetun(ceninler) iken..” (NECM(53)/32)

Mecnun; deli, cinli demektir.
“Sen, Rabb’inin nimetiyle mecnun değilsin.” (KALEM(68)/2)

Cunnete; kalkan, siper.
“Onlar, yeminlerini cunneten(kalkan-siper) edindiler…..”(MÜNAFİKUN(63)/2)

Cennete; Ağaçlı yer, bahçe.
“… sen, cennete(bahçe)ye girdiğin zaman….” (KEHF(18)/39)

“Cnn” kökünün, Kur’an’daki tüm türevlerine bakarsak; “örtülü, saklı, gizlenen, gizli bir saik-illet” ortak anlam etrafında yoğunlaştığını görürüz.

Kur’an’da geçen “cinler”, insanlar gibi sorumlu; ahirette amellerinden hesaba çekilecek olan akıl ve nefis sahibi; yiyip içen, evlenen, çoğalan; kendi istekleri dışında gözlerimizle göremediğimiz farklı boyutta; daha doğrusu bir üst boyutta yaratılmış ve dünya yaşama alanını ortak paylaştığımız “varlıklar”dır. Cinler, sizi görürler, siz onları göremezsiniz. Bu da ancak bir üst boyutta bulunabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bir üst boyut varlık, alt boyuttan saklıdır, ancak istediğinde alt boyut formuna girebilir: Cinlerin yaradılış tarihi

“Ey Ademoğulları, Şeytan, anne ve babanızın elbiselerini onlardan soyup, edep yerlerini göstererek, cennetten çıkardığı gibi, sizi de ‘fitne’ye düşürmesin. Muhakkak o ve kabilesi(cin-şeytanlar), sizin onları göremediğiniz bir yerden(boyuttan) sizi görüyor. Muhakkak Biz, şeytanları, iman etmeyenler için dostlar kıldık.” (ARAF(7)/27)

Cinlerin Yaradılış Tarihi ;

Cinlerin Yaradılış Tarihi – Cinlerin yaradılış tarihi belli midir?

Cinlerin Yaradılış Tarihi – Cinlerin yaradılış tarihi hakkın da bilgiler var mıdır?

Cinlerin Yaradılış Tarihi – Cinler nasıl meydana gelmiştir?

Cinlerin Yaradılış Tarihi – Cinler nasıl oluşmuştur?

Cinlerin Yaradılış Tarihi – Cinler nasıl yaşarlar?

Cinlerin Yaradılış Tarihi – Cinler neye ihtiyaç duyar?

Cinlerin yaradılış tarihi konusu ve Cinlerin yaradılış tarihi hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

İlgili Yazılar

Leave a Comment