Home Genel Doğal Taşlar

Doğal Taşlar

by Zeynel Eroglu
0 comment

DOĞAL TAŞLAR

Doğal Taşlar – Kayalar – Mineraller – Değerli Taşlar

Doğal Taşlar – Kaya

Kaya terimi, insanlar tarafından değiştirilmemiş doğal mineraller anlamına gelir; bir nevi Doğal Taşlar ifadesini kayalar için kullanabiliriz.

Doğal Taşlar – Değerli Taşlar

Değerli Taşlar ise, minerallerin bazı özel işlemlerden geçirilerek sertlik, dayanıklılık ve parlaklık gibi özellikler kazandırılmış halleridir.

Doğal Taşlar – Kristaller

Kristaller ise; genellikle değerli taşların iç yapılarının geometriksel şekiller alması ile oluşur. Şeffaf kuvars kristalleri buna bir örnektir.

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde “TAŞ” teriminin anlamı tüm mineralleri, kayaları, işlenmiş veya işlenmemiş tüm değerli taşları kapsamaktadır.

Doğal Taşlar – Tılsımlı Taşlar

Çevrelerine belirli tesirler yaydıklarına ve canlı organizmalar üzerinde hem psişik hem de fiziksel etkilerde bulunduklarına inanılan taşlara, eski uygarlıkların kültürlerinde ve ezoterik çalışmalarda Tılsımlı Taşlar ismi verilmiştir.

Ezoterik prensiplere göre bazı taşlar, evrendeki ve yerküredeki birtakım güçleri çekme, biriktirme, dönüştürme ve yayma özelliklerine sahiptir. İnisiyatik çalışmalarda bu tür taşların enerjetik özelliklerinden yararlanmak, başlı başına bir araştırma konusuydu; ve elimizdeki bu konuyla ilgili kayıtlar, eskilerin bu konuda hayli bir düzeyde bilgi sahibi olduklarını göstermektedir.

Ezoterizm’de taşlar dört ana grupta sınıflandırılmıştır;

Atlantisliler’in özel işlemlerden geçirdikten ve biçimlendirdikten sonra enerji santrallerinde kullandıkları nadir kristaller ve enerji çekme ve yansıtma niteliğine sahip olan özel taşlar.

Tufan’dan sonra bizim devremize ait uygarlıkların inisiyatif merkezlerindeki mabetlerde yer alan psişik çalışmalarda kullanılan, kökenleri bilinmeyen ve günümüzde kayıp durumdaki taşlar.

Bu taşlardan bazılarının kozmik kökenli, bazılarının ise Atlantis kökenli olduklarını ve bizim devremizin ortalarına doğru bazılarının yeryüzünün belirli yerlerine gizlenmiş oldukları söylenir.

Kabe’deki ‘’Siyah Taş’’ ve İstanbul’a yerleştirildiği söylenilen ancak nerede olduğu bugün için bilinmeyen gizemli taş, bu grupta değerlendirilmektedir.
Günümüzde mevcut olan değerli taşlar ve kristaller. Bu taşlar, canlılar üzerinde kullanıldığı takdirde önemli etkilerde bulunduğu yapılan deneysel çalışmalarla ispatlanmış durumdadır. Günümüzdeki New Age yaşam kültüründe bu çalışmaların önemli bir yeri vardır.
Değersiz Taşlar. Kendiliklerinden özel bir enerjetik yayınları olmayan, ancak ley hatları üzerine dikildiklerinde belirli bir büyüklükte olmak koşuluyla yer kürenin telürik enerjisiyle ilgili bir etkinlik meydana getirebilen taşlardır.

ESKİ İNSANLAR TAŞA TAPMIYORDU!..

Taştan yapılmış putlara tapma meselesinin ardında yatan gizli gerçek, yukarıda kısaca özetlediğimiz’’ Tılsımlı Taşlar’’ konusuyla bağlantılıdır.

Bizlere öğretilenin aksine, tarihin en eski dönemlerinde yaşayan insanlar taşlara tapmıyorlardı… Taşların sihirli gücünden yararlanmaya çalışıyorlardı. Eski Çağlar’da yaşayan insanların taşlara taptığı ile ilgili ortaya atılan iddia, yapılan yanlış bir yorumdan ibarettir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment