Home Genel Esmalar Nasıl Okunmalıdır, Nasıl Fayda Sağlar?

Esmalar Nasıl Okunmalıdır, Nasıl Fayda Sağlar?

by Zeynel Eroglu
0 comment

Esmalar Nasıl Okunmalıdır, Nasıl Fayda Sağlar?ESMA’ÜL HÜSNA’NIN OKUNMA ŞEKLİ

Esma’ül Hüsna‘nın manası, Allah’ın güzel isimleri demektir. Arapça’da “isim” kelimesinin çoğulu olan “esmâ” ile, “güzel, en güzel” anlamına gelen “hüsnâ” kelimeleriyle oluşan “Esmâ’ül Hüsnâ” terimi Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerde Allah-ü Teala’ya nisbet edilen isimleri ifade eder.

Esma’ül Hüsna, Yaratıcının zatını ve sıfatlarını belirten çeşitli kutsi kelimelerdir. Kutsal kaynaklarda geçen esmaların toplamı doksan dokuzdur. Bu adların dışında da Allah’ın binbir adı olduğunu söyleyen keşif ehli ve evliyalar olmuştur…

Esma’ül Hüsna‘yı okumanın ve Allah’a güzel isimleri ile dua etmenin iki şekli vardır:

Birincisi, bu isimlerden biri, birkaçı veya hepsi ile O’nu yüceltmek, övmek ve zikretmek şeklindedir. Bu usulde sayı yoktur, kalbinden geçen kadarı vardır…

İkincisi de, bu güzel isimler­le Allah Teala’dan bir şey istemek, ilahı huzura ihtiyaç ve dertlerimizi açmak, onlarla yalvarmak şeklinde olur. Bu usulde esmaların sayıları ve okuma saatleri vardır…

İşte kafalarda soru işareti yaratan kısımda budur. Allah’tan bir şey beklemeden edilen dualar olsun, çekilen esma zikirleri olsun herhangi bir sayı gözetilmez. Ancak, eğer bir muradın oluşu, bir dileğin gerçekleşmesi, önem taşıyan bir isteğin hak huzuruna varmasında esmalardan yardım alınacaksa; bir alim yahut mürşit tarafından tavsiye edilerek, bazı gün yada gecelerde özel olarak ebcedsel hesaba dayanan esma zikri çekilebilir. İşte burada zikir sayısı ve günü hatta gecesi bellidir. Bu durumunda belli kural ve kaideleri vardır ki; esmayı zikrederken bunlara uyulması mutlaka tavsiye edilir.

 

Esma’ül Hüsna’yı Vird Edinmek, Okumak…

Esma’ül Hüsna’yı okumanın çok değişik yolları vardır. En büyük sır da esmaların ebcet sayısınca anılmasındadır. Bir başka yol da esmaların ebced sayı değerini kendisiyle çarpıp çıkan sonuç kadar onu anmaktır; bu durum ism-i azam gibi bir şeydir ve bunda çok büyük bir sır vardır. Asıl sır buradadır. Sözgelimi “Allah” esmasının ebcedsel sayı değeri altmış altıdır. Altmış altıyı kendisiyle çarparsak dört bin üçyüz elli altı rakamına ulaşırız. İşte Allah esmasını bu sayı kadar anmakta çok azametli sırlar vardır.

 

Esmalar Nasıl Okunmalıdır, Nasıl Fayda Sağlar? Hakkında Açıklayıcı Bilgiler

 

Esmalar ve Dualar Yoğunlaşarak Yapılınca Etkili Olur…

Dua ya da Esmalar inanarak, yoğunlaşılarak yapılmadığı zaman beklenen yararlar ortaya çıkmaz. Dua edecek olan kişi haram lokma yememeli, gıybet etmemeli ya da dinlememelidir. Dua zamanı için yatsı sonrası ya da sabah namazı farzıyla sünneti arası kırk gün aksatılmadan duaya devam edilmelidir. Dua edecek kişi ilk önce temiz bir elbise giymeli abdestli olarak kıbleye karşı oturmalı birinci aşamada gözler kapalı bir şekilde kalbinde dünyaya ait ne varsa ondan uzaklaşılmalıdır. İkinci aşamada kendisini ölmüş bilip toprağın altında mahvolmuş, şanı şöhreti gitmiş şekilde düşünmelidir, buna da beş dakika devam edilmelidir. Sonra Allah’ın nurunu tecellisini sağanak sağanak yağan bir yağmur gibi düşünüp kendini de o yağmur altında ıslanıyor diyerek fikrederek yetmiş istiğfar, on bir selavat söylenip niyet edilerek “Lailahe illallah” zikriyle ihtiyaç duyulan dua esması ebcedsel sayı değerince söylenip bu isimler şefaatçi ve vasıta kılarak dua edilirse daha yedi gün geçmeden güzel sonuçlar ortaya çıkar. Bu muameleye kırk gün kadar devam edilmelidir. Dileyen vekaleten birine de dua ettirebilir. Duanın sonunda bir miktar sadaka fakire verilmeli ve dua sonucu beklenmelidir.

Esma’ül Hüsna‘nın Sır olduğundan hep bahsettik. Aslında şifreli bir kilit gibidir Esmalar. Her esmanın kendine has şifresi ve kilidi vardır. İşte öenmli olan o şifreyi kırmak ve kilidi açmaktır. Kul neye ihtiyacı varsa aslında ihtiyacı olan şeyin karşılığı hep bir esmada tecelli etmiştir. Yani; Kul, yü­ce Rabb’ine hangi derdini açacak ise, ona uygun bir ismi zik­rederek dua eder.

Mesela günahlara bulanmış fakat içi yanıp pişman olmuş bir kul elini açıp,

Ya Gaffar:  Ey günahları affeden,

Ya Rahim:  Ey kullarına çok acıyan,

Ya Settar:  Ey günahları örten,

Ya Tevvab: Ey tövbeleri kabul eden Allahım, beni affet diyerek affını ister.

Başı darda kalıp bunalan bir kul,

Ya Rahman: Ey kulları­na rahmet eden,

Ya Alim: Ey kullarının halini en iyi bilen,

Ya Hakim: Ey her işi hikmet üzere olan,

Ya Aziz: Ey her şeye ve herkese hükmü geçen,

Ya Kadir: Ey her şeye gücü yeten Allahım, benim şu sıkıntımı gider diye dua eder.

Bu güzel simler, onlar sadece Allah’a aittir. Mesela Allah hem “Kâbiz” esmasının sahibidir; kabzeden, daraltan, azaltan, hüviyetin sahibidir; hem de genişleten, “Bâsıt” esmasının sahibidir. O halde, Allah’ın “El Bâsıt” esmasının size ulaşmasını isterseniz, o zaman ufuklarınızın açıldığını, daha çok nafaka sahibi olduğunuzu göreceksiniz. Fakirlikten yana probleminiz varsa, “El Ganî” esmasını çekeceksiniz. Ganî; zengin, ihtiyacı kalmayan anlamına gelir. Öyleyse nefsinizin afetleriyle savaşmak istiyorsanız, “Allah” kelimesi yeter. Ama kendinizi her açıdan tamamlamak istiyorsanız, o zaman Esma-ül Hüsnayı kullanacaksınız. Esma-ül Hüsna ile o tek kelime olan, en kuvvetli kelime olan “Allah” kelimesini kullanmak birbirinden ayrı standartlar sağlar.
“Allah” kelimesi kendi kendinizle yapacağınız savaşın tek silahıdır. Esma’ül Hüsna, savaşın silahı değildir. Esma-ül Hüsna, sizi 99 ayrı cepheden yapılanmaya götürür.

Neyiniz eksikse onu en iyi siz bilirsiniz. Hafıza kaybınız mı var? O zaman Allah’ın “El Hafız” esmasını çekeceksiniz.

Adalet dağıtmak istiyorsanız, “El Adl” çekeceksiniz. Adaletin size karşı uygulanmasını istiyorsanız, “El Hakk” çekeceksiniz.

Yüce Allah, hangi açıdan nasıl bir eksiğiniz varsa, hepsini giderecek bütün imkanları ebced hesabı ile elinize teslim etmiş. Bu konudaki kodları kullanmanız yeterli. Bunlar, Allah’ın şifreleridir.

Bir şeyi anlamanın yollarından biri de yine onu sıkça tekrar et­mektir. Tekrar edilen şeyler, hafızada yer eder. Bu şey ilahı isim ve sıfatlardan biri olunca o bir çeşit zikir olur. Zikir, zik­reden kimseyi zikrettiği zat ile beraber eder.Yüce Allah’ın:

“Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim” müjdesi zikir eden için en büyük mutluluktur…

İlgili Yazılar

Leave a Comment