Home Genel Esmalar

Esmalar

by Zeynel Eroglu
0 comment

Esmalar hakkında Tüm Bilgiler ve Detaylar

Esmalar ‘nın manası, Allah’ın güzel isimleri demektir. Arapça’da “isim” kelimesinin çoğulu olan “esma” ile, “güzel, en güzel” anlamına gelen “hüsna” kelimeleriyle oluşan “Esmalar” terimi Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerde Allah-ü Teala’ya nisbet edilen isimleri ifade eder.

Esmalar Yaratıcının zatını ve sıfatlarını belirten çeşitli kutsi kelimelerdir. Kutsal kaynaklarda geçen esmaların toplamı doksan dokuzdur. Bu adların dışında da Allah’ın binbir adı olduğunu söyleyen keşif ehli ve evliyalar olmuştur.

Her Esma bir sırdır aslında anlayana. Bu sırra vakıf olmak için Arif olmak gerekmez. Önemli olan Esmalar çalışmalarını ve nasıl çalışılacağını bilmek gereklidir.

“De ki: “İster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O’nundur.” (İsra Suresi 110. Ayet)

Bu ayetten de anlaşılacağı gibi, Allah’a hangi ismi ile dua edilirse edilsin; O’nun katında yapılan duanın ve kendisine açılan ellerin bir değeri, önemi ve yeri vardır. İster Allah diyerek dua edin, ister Rahman diyerek yalvarıp yakarın; hepsi bir kapıya çıkar. En güzel isimlerin sahibi için kendisine edilen duaların önemi büyüktür.

Geçmişten günümüze bakıldığında, her dönemde Esmaların değerinin çok önemli olduğu görülür. Peygamber Efendimiz’den (S.A.V.) nakledilen bir hadiste şöyle der:

“Allah’ın 99 ismi vardır. Her kim bu isimleri sayarsa, anlarsa, ezberlerse cennete girer.”(Buhari, Müslim, Tırmizi)

Peygamberimiz bu isimlerle dua edilmesini sık sık tekrarlayarak, özellikle bu isimlerle dua edildiği vakit, duaların kabul edilmesinde isimlerin vesile olacağını vurgulamıştır. Bu hadisten de anlaşılıyor ki; Esmalar’da yer alan isimlerin yeri ve önemi aslında bizim anlayacağımızdan ve hatta kavrayacağımızdan daha geniş ve büyüktür. Kimi alimler bir çok sohbetlerinde üzerinde durmuşlardır ki, Esmaların her insanda tecellileri vardır. Önemli olan o tecellilere ulaşmak ve ona göre hareket etmektir. Kimi alimler ise Esmaların sürekli okunmasının zararı olacağını savunmuşlardır. İşte bu konu insanların kafasını oldukça karıştırmış ve esmaların nasıl okunacağı ve neye göre okunacağı sorusu gündeme gelmiştir. Kısacası İnsanları Esma okumaktan korkutmaya kadar yol açmıştır bazı söylentiler…

Allah’a güzel isimleri ile dua etmek 2 şekilde olur.

Birincisi, bu isimlerden biri, birkaçı veya hepsi ile O’nu yüceltmek, övmek ve zikretmek şeklindedir. Bu usulde sayı yoktur, kalbinden geçen kadarı vardır…

İkincisi de, bu güzel isimler­le Allah Teala’dan bir şey istemek, ilahı huzura ihtiyaç ve dertlerimizi açmak, onlarla yalvarmak şeklinde olur. Bu usulde esmaların sayıları ve okuma saatleri vardır…

İşte kafalarda soru işareti yaratan kısımda budur. Allah’tan bir şey beklemeden edilen dualar olsun, çekilen esma zikirleri olsun herhangi bir sayı gözetilmez. Ancak, eğer bir muradın oluşu, bir dileğin gerçekleşmesi, önem taşıyan bir isteğin hak huzuruna varmasında esmalardan yardım alınacaksa; bir alim yahut mürşit tarafından tavsiye edilerek, bazı gün yada gecelerde özel olarak ebcedsel hesaba dayanan esma zikri çekilebilir. İşte burada zikir sayısı ve günü hatta gecesi bellidir. Bu durumunda belli kural ve kaideleri vardır ki; esmayı zikrederken bunlara uyulması mutlaka tavsiye edilir.

Biz her gün bu isimlerle iç içe hayat sürüyoruz. Daha doğrusu biz o güzel isimlerln tecelli ve bereke­tiyle hayatta ve ayaktayız. Bizler ruhumuzla mana aleminde yüzerken, anne rahminde şekil alırken, doğarken, büyürken, bir ömür bu alemde yaşarken, ölürken ve öldükten sonra ye­ni hayatla tanışırken hep ilahı isimlerin tecellilerinde yaşıyoruz. Bize düşen, üzerimizde ve gözümüzün önünde cereyan eden şeyleri bir nebze düşünmek ve bir ger­çeği farketmektir. O gerçek şudur: Alemde yüce Allah’tan başka kendisine ibadet edilecek, boyun eğilecek, el açılıp bir şey istenecek başka bir ilah yoktur.

Esmalar ‘yı 99 cepheye, kapıya yada kilide benzetebiliriz. Ancak şu bir gerçek ki, tüm bu 99 isim bizleri bütüne ulaştıracak tüm imkanları 99 açıdan önümüze sermektedir. İsterseniz Allah için daima zikredin, isterseniz bir alim desteği alarak bu isimlerle dileyin. Tüm zorlukların ve kolaylıkların sahibi Allah olduğu gibi, tüm kapılar O’na açılır, tüm kapıların sahibi bir tek O’dur ve tüm kapıları sadece O açar…

İnsan olarak, Allah’ın yarattığı en şerefli, en onurlu varlıklar olarak hak ettiğimiz yerde olmamız, daha iyi yarınlara, daha sağlıklı ve mutlu günlere ulaşmamız dileği ile…

İlgili Yazılar

Leave a Comment