Home Genel Ezoterik Astrolojıye Giriş

Ezoterik Astrolojıye Giriş

by Zeynel Eroglu
0 comment

Gökteki cisimler, gezegenler, yıldızlar, güneş, ay ve gök yüzünde bulunan cisimlerin devirsel eylemlerin her dönemeçte insanların dikkatini çekmiş ve derin bir araştırma konusu olmuştur. tarihsel süreç içinde, günümüzden binlerce yıl öncesinde varolmuş çeşitli uygarlıklarda, yoğun şekilde çağdaş astronomik gözlemlerin astroloji ve kadim öğretiler aracılığı ile yapıldığını ve detaylı yıldız haritalarının çıkarılmış olduğunu gözlemliyoruz.

Kadim ve kaybolmuş bu uygarlıklardan bilhassa eski Mısır, Afrika, Mezopotamya, Güney Amerika’daki Aztek, inka, Maya ve çeşitli Anadolu uygarlıklarını saymak mümkün. Eski uygarlıkların bizler gibi teleskopları, astronomi rasat konutları, bilgisayarları ve teknolojik gereçleri yoktu fakat içinde bulunduğumuz zaman ilim adamlarını hala hayrete düşüren, isabetli ve doğru bazı astronomik ve astrolojik hesaplamalarda günümüzden ilerideydiler.

şu anda değerini tam şekilde anlayamadığımız bu verileri elde ederken onlar; bu gök olaylarının yalnızca sayısal ve niceliksel yönleriyle ilgilenmiyorlardı. Asıl araştırma alanları görünenin ötesindeki görünmeyen etkileşimlerdi. Yani bu verilerin daha ziyade niteliksel yönleriyle ilke bazında ilgileniyorlardı. çağımız bilimsel araştırmalarının yaptığı keşiflerden biliyoruz ki, evren hem makro hem de mikro düzeyde birbirleriyle sürekli etkileşim şeklinde olan ve birbirini destekleyen birimlerden oluşan dev bir organizmaya aynı. Her şey hiç şaşmadan belli ilkeler ve hukuklar çerçevesinde devinerek, sonsuzluk arasında varoluşunu sessizce sürdürmektedir.

Evrendeki Bir’lik ve Bütün’lük ilkesine göre şekillenen bizim eski dediğimiz ama gerçekte eski değil kadim olan bilgelik okulları ve ezoterik çalışmalar; görünmeyen etkileşimlerin işleyiş etkileri, insanların ve cisimlerin enerji dengeleri, enerji çizgileri ve bu etkileşimlerin, enerjilerin nasıl kullanılacağı hakkında bir hayli geniş bilgilere sahipti.

Bu kozmik inceleme ve araştırmaların bir tarafını oluşturan astroloji de gök cisimlerinin pozisyonlarının, yaydıkları titreşimlerin insan hayatı üzerindeki etkilerini inceleyen gerçekte ruhsal bir araştırma sektörüdür. şimdilere ulaşan ve halen yozlaşmamış haliyle korunan güçlü temelli astroloji bilgileri de, kadim astrolojinin temel ve ezoterik bilgileridir. Buna bir bilim dalı demek olası mü? Kendi disiplini içinde ruhsal bir disiplin ve bilgi ağı demek sanırız daha gerçekçi olacaktır sebebiyse astrolojinin bilimsel verileriyle birebir ilgilenen kısmının ismi astronomidir.

 

Bizler gövde sahibi ruhsal varlıklar olduğumuza göre, ruhumuzun enerjisi bütün maddeye şekil mümkün kılan ana ilkedir. Bu yüzden gök cisimleri bizim kaderimizi etkiler sözünü iyi anlamak zaruridir.

Kendi kaderimizi bedenlenmeden önce belirleyen biz olduğumuza göre doğacağımız anı, noktayı ve o anda yıldızların, gezegenlerin konumuna göre oluşan etkileşimleri, burcumuza göre tercih eden de yine biziz. Yani hangi burcun vereceği özelliklerle daha iyi gelişeceksek onu seçeriz.

Astrolojinin yaptığı uygulama, bizim bu seçimimizi yeryüzünde bize tekrardan tanıtmak, ifade etmek ve yolumuzu aydınlatmaktır.

Titreşimlerden ve enerjilerden ibaret bir evren anlayışına sahip olan eski astrologlar, astrolojiyi bilim adamlarına sevimli göstermek yada onların tepkilerinden çekinerek, astrolojinin bu kadim özelliklerinden ödün vermek yerine, gerçeğe bir adım daha yaklaşmışlar ve bilhassa geleceğe yönelik öngörülerinde, sırf yıldız haritalarının yorumlarıyla yetinmeyip, sezgilerini ve tüm psişik yeteneklerini de çekinmeden kullanmış ve bunu saklamak gereğini duymamışlardır.

mesela Nostradamus bunlardan bir tanesidir. O yıldız haritalarından elde ettiği tüm verileri derinleştirip, geleceğe uzanarak kehanetlerde de bulunma yetisini elde etmiştir. Kadim astrologların pek çoğunda da geleceğe uzanma yani kehanet yeteneği; işte bu ezoterik bilgileri değerlendirmelerinden ve bu bilgilere sahip çıkmalarından ötürü naturel şekilde çok gelişkindi.  vaktimiz astrologlarının da yola çıkmadan öncelikle, kadim astrolojinin ezoterik bilgilerini incelemelerinde ve araştırmalarında büyük çıkarlar vardır.

İlgili Yazılar

Leave a Comment