Home Gizli İlimler Nedir

Gizli İlimler Nedir

by Zeynel Eroglu

Gizli İlimler Nedir Nasıl Kullanılır

Gizli İlimler tabiri, İslam kültür geleneğinde “El-ulûmü’l-hafiyye” olarak anılan disiplinleri ifade etmektedir.

Bu disiplinler genellikle, büyü, kehanet, fal, astroloji, huruf ilmi, ebced ilmi, vefkilmi, fizyonomi, tarot… gibi geleneksel gizli-ilimlerkültürlerde sık rastlanan bilgi alanlarından oluşmaktadır.Ancak bu alanlara duyulan ilginin modern toplumlarda da devam ettiği ve hatta teknik ve araçlar düzeyinde modernleştirildiği de gözlenmektedir…
Söz gelişi, astroloji alanına ait uygulamalar tamamen kompütarize edilmiş durumdadır. Buna paralel olarak astrofizikte göz alıcı başarıların kaydedildiği çağımızda astrolojiye duyulan kitlesel ilgi gözler önündedir. Ancak geleneksel gizli ilimlerin hem din hem de bilim ile ilgili tartışmalı yönleri de gündemden hiç düşmemektedir.

Bilim her şeyi açıklarmış. Ortaya serermiş. İlim niye gizliymiş.
Her doğru her yerde söylenmez diye bir şey vardır. Söylendiğinde insan fıtratına ve karakterine bağlı olarak kötü yönde kullanılması ihtimali vardır.

Gizli İlimler Nedir Hakkında Detaylı Bilgiler

Atom bombasının nasıl yapıldığı ve sırları her yerde yazıyor herkes tarafından biliniyormu?
İnsan DNA sının haritasının nerede ve nasıl çıkarıldığını kim kaç kişi bilir. Yada bir ilacın muhteviyatının oluşumunu kaç kişi bilir , Uzayda seyahat eden mekiklerin ,uyduların, cihazların elektronik programları kamu oyuna ve herkesin bilgisine sunulurmu?

Bu gün Coca Cola’nın karışımı dahi neredeyse dünyanın en büyük sırrı gibi saklanırken. Hani bilim her şeyi açıklardı?

Kısacası endüstri yani bilim casusuluğuna karşı alınan tüm bu önlemler gücü (bilimsel gücü ) kendisinde bulunduranların bu sırrı saklama çabalarından başka bir şey değildir..
İnsanların büyük bir çoğunluğu çevrelerinde gizli güçlerin bulunduğunu, sır dolu bilgi kaynaklarının olduğunu, kendi içlerinde açığa çıkmamış güçler taşıdıklarını ve bunlara benzer birçok özellikler içeren olguları hissetmişlerdir.

Büyücülük, Maji, simya ve buna benzer konuları kapsayan gizli bilimler, insanın bir çeşit başka bir dünyaya ilişkin inançlarını ve orası ileiletişim kurmaya çalıştığı araçları ele alır.
İnsanların gizli bilgilere olan inançları bilimin ilerlemesi ile değişmiş, toplumdan topluma farklılıklar göstermiştir.

Bir örnek buraya dikkat…
Bilim, elmanın ağaçtan düşüşünü yerçekimi ile açıklar. O elmanın ağacın altından geçen belirli bir insanın, bir başkasının değil ille de o insanın başına düştüğünün açıklamasına girişmez.
Gizli bilimler, olayların bilimsel açıklamaları ile ilgilenmezler. Olaylar üzerine kehanette bulunmakla onları önlemek veya teşvik etmekle uğraşırlar.

Gizli İlimler Nedir hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilrisiniz…