Home Gizli İlimler

Gizli İlimler

by Zeynel Eroglu

GİZLİ İLİMLER VE KONULARI

GİZLİ İLİMLER
Gizli İlimler tabiri, İslam kültür geleneğinde “El-ulûmü’l-hafiyye” olarak anılan disiplinleri ifade etmektedir.
Bu disiplinler genellikle, büyü, kehanet, fal, astroloji, huruf ilmi, ebced ilmi, vefkilmi, fizyonomi, tarot… gibi geleneksel kültürlerde sık rastlanan bilgi alanlarından oluşmaktadır.Ancak bu alanlara duyulan ilginin modern toplumlarda da devam ettiği ve… Devamı İçin TIKLAYINIZ...

VEFK NEDİR?
İslam büyükleri vefk tertip etmek üzere çok uğraşmışlardır. Bunların başında İmamı Gazali hz. gelir. İmamı Gazali üçlü vefkin mucididir. Vefk tertibi hesap ilmine dayanır…
Ebced le ilgili sayfalarda da belirttiğimiz üzere her harfin (Arabi harfler) karşılığı olarak bir rakam sayı bulmuşlardır. Bu rakam ile bütün Esmai ilahinin adetleri bulunmuş hatta Kur’andaki bazı sürelerin harfleri… Devamı İçin TIKLAYINIZ...

HAVAS İLMİ NEDİR?
Havas bizim için farklı bir kavramı ifade eden bir kelimedir…
Bize göre Havas İslami majikal sistem olmaktadır. Bu açıdan bakınca da bir çok kişi, özde birbiri ile fazla ters düşmese de, bir çok farklı yorum getirebilmektedir. Bu yorumlara aşağıda yer yer değinebiliriz. Fakat burada çok kestirme olarak bir şey söylemek gerekirse… Devamı İçin TIKLAYINIZ...

EBCED İLMİ NEDİR?
Ebced’in menşei hakkında çok şeyler söylenmiştir…
Bunların pek çoğu rivayetlerden oluşmaktadır. Alfabeyi oluşturan 8 kelimenin ilk 6’sının Medyen ülkesinin krallarının adları olduğu; 6 şeytanın adı olduğu; haftanın günlerinin her birinin adı olduğu; ilâhî İsimlerin baş harfleri olduğu; Hz. Adem (A.S.)’in… Devamı İçin TIKLAYINIZ...

LEDÜN İLMİ NEDİR?
İlm-i ledün veya ledünnî ilim, Allah ile ilgili bilgi ve sırlara ait ilim, gayb ve mârifet ilmidir…
Senâullah-ı Dehlevî bu ilim hakkında şöyle demektedir: “Ledünnî ilim, çalışmak ve gayretle ele geçmez. İhsân edilen kimselere mahsûstur. Umûma şâmil değildir. Peygamberlere verilen ilimler ve vahyedilen şeyler ise… Devamı İçin TIKLAYINIZ...

NASIH İLMİ NEDİR?
Nesh: Lügat manası: İzale, bertaraf, ibtal ve yok etme; izale edilen şeyin yerine başka birinin konulması veya konulmaması, nakletme, kaldırma, hükümsüz kılma, istinsah etme, değiştirme, tahvil etmedir…
Nesehe fiilinin mastarıdır. Nesh kelimesinin bu manalardan hangisinde hakikat, hangilerinde mecaz olduğu konusu ihtilaflıdır. Bazı ilim adamları “izale ve iptal etme” manasında hakikat, diğerlerinde mecaz olduğunu söylemektedirler. Şer’i manası… Devamı İçin TIKLAYINIZ...

REMİL İLMİ (Kum Falı)
Kum manasına gelen reml sözcüğünden türeyen Remil falının kökenini İdris Peygamber, Danyal Peygamber zamanına kadar dayandığını söyleyenler çoğunluktadır…
Bir ismi de kum falı olan Remil, ilk önceleri kumun üzerinde yapılan noktalara bakarak açılırdı, sonraları ise, bu fal için özel tahtalar yapıldı, bunların üzerinde bakılma yöntemine başlandı. Remmaller, yani remil falı bakıcıları, bu falın kökeninin… Devamı İçin TIKLAYINIZ...

İHTİLAÇNAME
İhtilaçname, yani bir halk dilinde vücut azalarından herhangi bir yerin seğirmesidir. İhtilaç, kelime manası itibariyle hareket etmek oynamak demektir…
Bu seğirme bazı insanlarda sürekli olarak devam ediyorsa hastalıktan dolayı olabilir ama kısa bir süre devam ediyorsa bu bizim açıklamaya çalıştığımız türden seğirmedir. Yani sebepsiz bir kaç defa kıpırdamak, oynamak şeklinde olan, bazen de bir iki gün devam eden ve… Devamı İçin TIKLAYINIZ...

EFSUN NEDİR?
Efsun, füsûn olarak da kullanılır. Farsça’dan dilimize geçmiş olup, büyü ve sihir anlamındadır. Sihirbazların okudukları kelimelere olduğu gibi, hileye ve manasız şeye de denir…
Büyücülük yapana efsunkâr denilmiştir. Aynı zamanda büyülü de demektir. Namık Kemâl bir şiirinde, “Ne efsunkâr imişsin âh ey didar-ı hürriyet/Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten” demekle… Devamı İçin TIKLAYINIZ...

NUMEROLOJİ NEDİR?
Adımızın her harfinin karşılığı bulunan bir sayı vardır. Bu sayıların toplamı sahip olduğumuz kişilik özelliklerini gösterir. Doğum tarihimizden derlenen sayı kümesi de geleceğimizle ilgili açıklamalar yapar…
Sayılardan türetilen Numeroloji’de en çok kullanılan yöntem “Pythagoran” sistemidir. Aşağıdaki tabloda isim ve soyadımızı oluşturan harflerin hangi sayıya karşılık olduğu gösterilmiştir…Devamı İçin TIKLAYINIZ...