Home Genel Hadim Melek Mi?

Hadim Melek Mi?

by Zeynel Eroglu
0 comment

Hadim Melek Mi? Değil Mi?

Hadimler, daha çok Ortadoğu kültüründe görülen majisyene ya da büyücüye yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardır.
Hadim yardımcı görevli varlıklardır, Bedensiz varlık sınıfından olan Cin grubundan yada Nurani varlıklardan olan Meleklerden olabilir..

Hadimler; Günlere; saatlere; gezegenlere, kutsal metinlere, rakamlar ve harflere, sembollere ait olabilir ve bunlara göre kategorize edilir.. Davetler sonucu elde edildigi gibi bir davranışa ve eyleme karşılık kendi iradesi ilede gelip görevlenebilir.

Hadim Melek Mi? Hakkında Gerçek Bilgiler

Burada kastettiğimiz şey hadim elde etmek için özel çalışmaların yapılabildiğidir. Ancak bu çalışmalar sır olarak saklanmış olup sıradan halktan birilerinin eline geçmesi engellenmiştir. Her ne kadar Kenzül Havass, Şemsül Maarif ve benzeri havass kitaplarında benzer usuller varsa da bunlar gizlenmiş, şifrelenmiş, bilerek noksan bırakılmıştır. Bir çok yerde ”bu böyledir arif olan anlar” şeklinde yazılar bulursunuz. Dolayısı ile konunun ehli olmayan, havass bilgisi olmayan insanlar anlamazlar.

İslami Majide, Hadimler kesinlikle Büyü yapılmasında kullanılmaz, Ak Büyü olarak, yada Pasif Büyü diye nitelendirdiğimiz ancak koruma büyüleri için kullanılırlar. Hadim, hizmetli görevli manasına gelir. Özellikle islami majinin kaynağı olan Havas İlmi’nde her ayet, harf yada esmanın bir hizmetlisi görevlisi olmasından yola çıkarak çalışma yapılır.

Zeynel Eroglu
23.03.2012 Avcilar

İlgili Yazılar

Leave a Comment