Home Genel Hadisler

Hadisler

by Zeynel Eroglu
0 comment

Peygamberimizden bugüne kadar gelen ve doğruluğu rivayet edenlerce ve yüzyıllardır kanıtlanan Hadislere geçmeden önce, Hadis nedir, ne anlama gelir, nasıl anlaşılmalıdır; bu konulara ufakta olsa bir göz atalım Hadisler konusu ve hadisler hakkında tüm bilgiler…

İslam literatüründe Hadis, “Hz. Peygamber’in sözü, daha sonra da O’nun söz, fiil ve anlatımları” için kullanılmıştır. Hatta sahâbe ve İslam alimleri söz ve fiillerine de hadis denilmektedir. Bu manada hadis yerine haber kelimesini kullananlar, sahâbe ve bazı İslam alimlerine ait söz ve fiiller için de “Hadis” kelimesini kullanırlar. Hadisler
En geniş çerçevesiyle hadis şöyle tarif edilebilir: Hadisler
“Söz, fiil, anlatış, yaratılış veya huyla ilgili bir vasıf olarak Hz. Peygamber’e (veya sahâbe ve tâbiûna) izafe edilen her şeydir.”

Sünnet kelimesi ise sözlükte “yol ve gidişat” demektir. Başlangıçta sünnet “Hz. Peygamber’in fiili” anlamında, hadis de “Hz. Peygamber’in sözü” anlamında kullanılmışsa da, sonraları sünnet Hz. Peygamber’in sözle veya fiille, açıktan, gördüğü ya da duyduğu olayları susarak onaylamak suretiyle zımnen yaptığı açıklamaların tamamını anlatan bir terim olmuştur. Bu usûlcülere göre bir sünnet tarifidir. Hadisçiler ise hadis ile sünneti eş anlamı olarak kullanırlar.

Kur’ân-ı Kerim ve hadislerde söz ve haber manasında kullanılmış olan hadis, bu bağlamda Hz. Peygamber (s.a.s)’in sözlerine denilmiş ve terim haline gelmiştir. Hadisler

Bazı alimlere göre Hz. Peygamberin fizyonomik özellikleri ile Hira Mağarasında ibadete çekilmesi gibi peygamberlik öncesi davranışları da hadisin tarifine girer. Aynı tarife Hz. peygamber’in ağızlarından çıkan sözleri ve fiillerinin yanı sıra huzurunda işlenip gördüğü veya gıyabında işlenip de kendisine haber verildiğinde bir şey demediği sahabelere ait fiiller (takrirler) de dahildir. Hadisler
İslâm Dini’nde bu derece mühim bir yeri olan hadislere sahabeden itibaren misli görülmemiş büyük bir ilgi duyulmuş her asırda yüzlerce hadis alimi yetişmiştir. Bunların yılmak bilmez yoğun gayretleri sonucu hadislerin isnad, metin ve ravilerini çeşitli yönlerden ele alan eserler düzenlenmiş ve sunulmuştur. Hz. Peygamberle ilgili olmaları dolayısıyla hadisler, bugün de önemini kaybetmiş değildir. İster dinî, İster sosyal, isterse ahlâkî konularda müslümana yakışır şekilde yaşamak isteyen herkes için hadisler, günümüzde de eşsiz bir hazine olma vasfından bir şey kaybetmemiştir… Hadisler

İlgili Yazılar

Leave a Comment