Home Genel Havas ilmi gerçekleri

Havas ilmi gerçekleri

by Zeynel Eroglu
0 comment

Havas ilmi Kur`ân ve sünnet üzerine yapılmış manevî bir tedavi şeklidir. Bir adı da RUKYE ilmidir. Rukyecilik Allah Resûlü (S.A.V)`in tedavi şeklidir.
Bu tedavi, müslüman âleminin doktorlarından ve mürşidlerinden alınan himmet ile yapılır. Bir adı da saklı ilimlerdir. Allah`ın ilmidir, bu ilme sahip olmak için çok uzun bir öğrenim sürecinden geçilir.
Bu ilmi öğrenebilmek için bir öğretici bir mürşid esastır.

Bir şeyhten yetki ve himmet alınmadan yapılmamaktadır. Havas ilmi, Rahmani cihetten melekler,hüddamlar ve manen güçlü mümin cinlerle irtibata geçerek kâfir cinlerle mücadele etmek adına Allah sebebi ile verilen bir ilimdir. oluşması çok güçtür. Bu ilmin delillerinden bir taneside FETiH SURESiNiN 4.ayetinde geçer.
.imandaki yakînlerini iyice artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekîne indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Havas alimlerinin görevi bedene giren, bireylere musallat olan kâfir, suflî cinleri oradan çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemektir.
Havas alimleri fizik âlemindeki doktorlar gibidirler, onların kendilerine has yöntemleri olmaktadır. Bugün sektörde bulunan medyumların hiç bir tanesi havas alimlerinin yaptığı işi yapamaz.

Kur’an’ı kerim’deki Sure-i şerifelerin ve Ayeti kerimelerin, Esma-i ilahiyye ve Evrad ı celilelerin hassa ve te’sirlerini konu edinen bu kutsal bilim 80 küsur islami ilimden birisidir. Havas ilminin geçmişi Sahabe ve Tabiin zamanına kadar uzanır.
Hz. Ali, Hz. ibni Abbas ve Hz. ibni Selam benzeri bazı Sahabiler ile Tabiinden Hasan Elbasri, Mukatil ibn-i Süleyman ve kelbi, Ca’fer Essadık benzeri bazı Zevatı Kiram bu ilimle uğraşmışlardır.

Sonraki asırlarda imam Ahmed Elbuni, şeyhi Ekber Muhyiddin’i Arabi, imamı Deyrebi ve büyük Muhaddis imamı Abdullah Yafii ile Ebu bekr ibni Vahşiyye ve Celdeki benzeri büyük Alimler ve kutsal Veliler bu alanda değerli Eserler te’lif etmişlerdir. Bu ilimle meşgul olan Alimlerden biriside Hüccetül islam imamı Muhammed Gazali hazretleridir.

Havassül Kur’an ve El evfak benzeri muazzam eserleri olmaktadır. Bu azametli ilim uçsuz bucaksız bir Okyanus gibidir.
Bir fazla dallara Ayrılmıştır. özellikle Havas ilminin en ciddi uğraşlarından birisi olan Vefkler`in pek büyük etkisi olup Mü’minlere bir atiyye ve Rahmeti ilahi’dir. bununla birlikte bir çok rahatsızlıkların tedavisinde Kur’an Ayetlerini gerek kıraat etmenin, gerek Yazarak istimal etmenin pek mu’ciz etkileri yüzyıllardır müşahede edilmekte.
Sözün özü bu ilme vakıf olan şahıslar pek çok biçare hastalıkları biiznillah şifaya kavuşturur, birbirlerine dargın olan kimseleri barıştırır ve şer maksatla, Mevla’nın razı olmadığı hususlarda birleşmiş ehli fesat bireyleri birbirinden ayırır.
Velhasıl Müslümanların dert ve müşkilatlarına derman olurlardı.

Bu günde bu güzide ilmin derin sırlarından yararlanarak insanlara faydalı olmak tabii ki olası.lakin olasıdır derken her bireyin yapabileceği bir ilim değildir.
Bunun adına tefsir ,hadis,fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgilerde gerekiyor.bilhassa tasavvuf ilminde bir mürşidi kamilden icazetli olmak şarttır.aksi halde fazla tehlikelidir.

Hz. Kur’an’ın hassa ve te’sirleri de aynı hükmü gibi kıyamete kadar bakidir.
HER iş HER ilim EHLiNEDiR.öyle olmasaydı her bir insan bugün kafasına göre doktor olurdu mühendis olurdu ,alim olurdu ama istidat meselesi bulunur ve ilahi hikmetler dairesinde herşey yerine göre verilmekte.

İlgili Yazılar

Leave a Comment