Home Havas İlmi

Havas İlmi

by Zeynel Eroglu

HAVAS İLMİ NEDİR?

Kelime anlamı ile, Dindarlık ve doğruluğu ile, İlmiyle amil olup maneviyat mertebesinde yükselmekle makbul ve muteber havas-ilmiolan zatlar – Zenginler sınıfı – Kur-an’i ve manevi sırlara ve hususlara vakıf bulunan, ilim, ibadet, taat ve takva yolunda yükselerek mümtaz olan Evliyaullah – Herkesin hürmet ettiği büyük zevat. (Bu anlamları kabaca yeni Türkçe’ye çevirirsek “Elit tabaka” dememiz mümkündür.)

Ayrıca, Havas-ı (Hamse-i) zahire: Zahiri beş duygu. tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.Havass-ı (Hamse-i) Batına: Kalbe bağlı beş duygu. Hiss-i müşterek: Hayal kuvveti, Müdrike: Akıl, Vehim: Vahime, Hafıza, Mutasarrıfa: Meydana getirici hayal kuvveti manalarına da gelir.

Havas bizim için farklı bir kavramı ifade eden bir kelimedir. Bize göre Havass İslami majikal sistem olmaktadır. Bu açıdan bakınca da bir çok kişi, özde birbiri ile fazla ters düşmese de, bir çok farklı yorum getirebilmektedir. Bu yorumlara aşağıda yer yer değinebiliriz. Fakat burada çok kestirme olarak bir şey söylemek gerekirse, Havass İslami büyücülük sistem ve geleneğidir.

Her ne kadar Havas’ı, Vefkler, Remil, cifir, Hadim davetleri, Tılsımlar gibi bir sürü dala ayırsak da, ne olursa olsun bu bir büyü sistemidir.

Havas ebced ile başlayıp cifir ile devam eden ve ismi harf ilmi olarak bilinen ledün ilmi ve hal ilmi ile birleşen ve bunların tamamının özünü kapsayan özün özü dediğimiz ilimlerdir.

Havas İlmi Hakkında Detaylı Bilgiler

Havas:

1- Harflerin Ebced ve kabala sayısal değerlerini ve anlamlarını.

2- Harflerin Burçlar hanesindeki karşılığını.

3- Allah’ın sıfatlarının sırlarını ve Dua ve esmaların mucizelerini.

4- Melek’lerle nasıl kontakt kurulacağını.

5- Cinler ve benzeri varlıkları etkileme ve emre alma yollarını.

6- Bizim kainat ve alt üst alemlere gidiş sırlarını.

7- Etkileme ve büyü ilmini.

8- Ebced İlmini.

9- Cifr İlmini.

10- Yıldızname-i İlmini.

11- Tıbbın Bulamadığı çaresiz hastalıkların tedavisini ihtiva eder.

Havas ilmi genel kanıdaki düşüncelere rağmen sadece harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş basit bir ilim veya ilmin metodu olmayıp daha derin bir kavramı vardır.

 Havas İlmi hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…