Home İslamda Astroloji

İslamda Astroloji

by Zeynel Eroglu
Din ve Astroloji  Dihlevi Hz  İbrahim Hakkı Hz  Mevlana Hz  Mühyiddin Hz  Aziz Nefesi Hz  Seyyid Muhammed Nur’ül Arabî Hz |Kur’anı-ı Kerim’den Ayetler
Din ve Astroloji – Mevlana Hazretleri – Dihlevi Hazretleri
İbrahim Hakkı Hazretleri – Mühyiddin Arabi Hazretleri – Aziz Nefesi Hazretleri
Seyyid Muhammed Nur’ül Arabî Hazretleri

İSLAMDA ASTROLOJİ KUR’ANI-I KERİM’DEN AYETLER

islamda_astroloji

Bu sayfadakiler gibi diğer âyetleri de iyice inceler ve araştırırsak, gökyüzü ve içindekilerin birer hikmetle yaratıldığını, her birinin belli bir işleviolduğunu, muazzam bir sistemin anlatıldığını görebiliriz.

** “Hakikaten biz, gökte BURÇLAR yarattık. Ve temaşa edenler için süsledik.” (Hicr/16)

** “Gökte BURÇLAR yaratan ve onların içinde bir kandil ve nurlu bir Ay yaratan Allah’ın şanı ne yücedir! ..” (Fûrkan/61)

** “Güneş ay’a yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer felekte yüzerler.” (Yâsin/40)

** “Allah, gökleri ve yeri HAK olarak yarattı. Bunda müminler için ibret vardır.” (Ânkebût/44)

** “Göklerde ve yerde olanların tamamı O’nundur. Hepsi O’na boyun eğicidirler.” (Rûm/26)

İslamda Astroloji Hakkında Detaylı Bilgiler

** “Gece, gündüz, Güneş ve Ay Allah’ın kudretine delalet eden âyetlerindendir. Siz, Güneş’e ve Ay’a secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin…” (Fussûlet/37)

** “Biz gökleri yeri ve aralarındakileri eğlence ve boş yere yaratmadık. Biz onları ancak Hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.” (Dühan/38-39)

** “O göklerde ve yerdekilerin tamamını, kendi tarafından sizin hizmetinize verdi. Bunda tefekkür eden bir kavim için âyetler ve ibretler vardır.” (Casiye/13)

** “Biz, yeri, göğü ve aralarındaki şeyleri kâfirlerin zannettikleri gibi abes ve batıl, boş yere yaratmadık.” (Sât/27)

** “Ve size geceyi, gündüzü, güneşi, ayı ve yıldızları musahhar kıldı. Bütün bunlar O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunların herbirinde akıl kullanacak bir kavim için alâmetler vardır.” (Nahl/12)

** “Gökten yere kadar bütün dünya işlerini o tedbir eder.” (Secde/5)

** “Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri ancak Hakkı yerleştirmek için ve muayyen bir müddetle yarattı.”(Rûm/8)

** “Görmez misin ki, Allah, göklerde ve yerde olan şeyleri hep sizin menfaatinize musahhar kıldı. Üzerinize açık ve gizli olarak birçok nimetleri tamamladı.” (Lokman/20)

** “Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde muttaki kavim için özel ayetler vardır.” (Yunûs/6)

** “Göklerde ve yerde nice âyetler vardır ki onlar, o alâmetlerin üstüne basıp geçerler ve onlardan yüz çevirirler.” (Yusuf/105)

** “Üstünüze yedi sağlam göğü bina ettik. Oraya parlayan bir kandil astık.” (Nebe/13)

** “Biz dünya semasını yıldız ziynetleri ile süsledik . Ve onları azgın şeytanlardan koruduk.” (Saffat/6-7)

** “Görüldüğü gibi Kur`ân-ı Kerim’de bizden, düşünmemiz, aklımızı kullanmamız istenmektedir.

Yıldızların süs için yaratılmayıp, Allah’ın hükmü ile belirli görevleri yapmak için meydana getirildiklerini anlayabilirsek, artık bundan sonra da bize düşen bu sistem ve düzenin ne olduğunu öğrenmektir…

Bu konularda ne kadar çok ilerleyebilirsek o ölçüde Allah’ın sonsuzluğunu, sınırsızlığını, kudret ve azametini hissetmeğe başlayabiliriz…