Home Kabala

Kabala

by Zeynel Eroglu

KABALA NEDİR?

Kabala Nedir?Kabala sadece Metafizik güçleri ve bu güçlerin uzantılarını araştırmaktadır…

Bu güçlerin dayandığı Yüksek Tümel Zekâ sistemi anlamına gelen ATSMUTO, ufkumuzun ve bizim ulaşabileceğimiz alanların dışında kalmaktadır. Bu nedenle kabala, bilmediğimiz tanımadığımız ve kendisine ulaşamadığımız bir seviyede olan her hangi bir varlık hakkında fikir ileri sürmez ve erişmediği bir varlığa isim takmaz.

Kabala, din ve teolojinin öncesinde hiç bir şart öne sürmeden Yaratan tarafından tüm beşeriyete verilmiştir.Kabalaya göre evren, çok yüce ve güçlü prensip ve kurallara dayanarak işlemektedir. Bu prensiplerin ilke ve kurallarını anlamak, öğrenmek; devamında tatbik etmek suretiyle bizler insan olarak mükemmel bir yaşam seviyesine ulaşabiliriz…

Evrenin Manevi kuralları hayat ve yaşantımızı her gün ve her an etkilemeye devam etmektedir. Kabala bize bu kurallarla uyum içerisinde yaşamayı, her şeyin içinde ve derinliklerinde var olan ÖZÜ tespit etmemiz için gereken bakış açısını görüp öğrenebileceğimiz İlimi bir bilgi kaynağıdır, Bu bilgi kaynağı biz insanların yararlanması için mevcuttur, Kabala, entelektüel bir felsefe sisteminden çok daha üstündedir. Kabala bilgi kaynağı olmakla kalmayıp, dünyamızı ve bizi etkileyen manevi dünya’yı hissetmemizi sağlayacak altıncı bir his geliştirmemizi sağlar.

O Halde kabala nedir?

Kabala kuramı, (Torat A Kabala) Yaratılışın yapısını ve bu nedenle dünyanın ortaya çıkmasının ve biz insanların yaratılan bu dünyanın içinde yer almamızın nedenlerini, bu dünyaya gelmiş insanlar olarak yaşantımız boyunca aşmak mecburiyetinde olduğumuz reenkarnasyon sürecini ve bütün bunların hangi noktada sonuçlanması gerektiğini tayin eden bir İLİMDİR. Bunlar bizden önceki kabalistlerin bizlere aktardıkları bilgilerdir. Onlar dünyanın yaratılışını belli bir sistem aracılığıyla araştırdılar, bu sistemin adı Kabala Kuramıdır.

Kabala Hakkında Detaylı Bilgiler

Kabala sistemi, insanlarda var olan beş duyuya ilaveten çok hassas bir altıncı hissin gelişmesini sağlar. Bize beş duyumuzun dışında kalan hisleri hissetmemizi sağladığı için bu Manevi duyuyu kabala, Perde ve geriye yansıyan ışık olarak açıklamaktadır (Masah ve Or Hozer).

Başından beri hâkimiyetimiz ve bilincimiz altında olmayan şeyleri hissetmemizi sağlayan bu sözünü ettiğimiz perde ve geri yansıyan ışıktır. Her insan bu artı duyuyu geliştirebilecek doğal meziyetlere sahiptir. Bu artı duyuyu geliştirmek suretiyle etrafımızdaki yaratılışı olduğu gibi bütün gerçekleriyle hissedebiliriz.

Kabala, kelime anlamı açısından, Kabala ile uğraşan kişinin yüksek bilinç almak, akıllı ve üstün bir yaratık olan insanın, alınabileceğin en çoğunu almak tutkusunu anlatan bir kelimedir.

Kabala tekniğini kullanarak altıncı hissi elde ederek ve ”Bu Dünya” Engelini aşarak, dünya ötesi gerçekleri hisseden kişilere ”MEKUBAL” ”KABALACI” Diyoruz.

Bnei-Baruch, Kabala öğrenimi veren bir kuruluştur. Bu gün bu kuruluşun başında Rav Michael Laitman bulunmaktadır.

Rav Michael Laitman, Kabala bilgilerini ve Kabalayı inceleyen sistemi hocası, rahmetli Rav Baruh Shalom Ashlag’dan almıştır.

Rav Baruch Shalom Ashlag, 1886 da Polonya’nın Varşova kentinde doğan ve 1954 yılında İsrael’de vefat eden, Rav Yeuda Leyv Ashlag’ın oğludur.

Rav Yeuda Leyv Ashlag, son dönemlerin en güçlü kabalacısı olarak, Zohar kitabını Aramca dilinden modern İbranice diline çevirmekle kalmayıp, Zohar’ın içerdiği bilgileri bir bilgi merdiveni şekline getirmiş olup, arzu eden herkesin bu bilgi merdiveninde basamak basamak tırmanma fırsatını sağlayan bir hale getirerek bizlere sunduğu için kendisine Baal HaSulam, Merdivenin sahibi lakabı verilmiştir.

Rav Yehuda Leyv Ashlag, kendisinden önce var olan Ari lakabıyla anılan Rabbi Yitshak Luria ve ondan önce var olan Rabbi Simon Bar Yohay ve her kuşakta var olmuş bütün kabalacıların yolundan giderek bu günlere gelmiş bulunmaktayız. Rav Laitman, rahmetli hocası Rav Baruch Shalom Ashlag anısına, Bney – Baruch kabala öğrenimi veren ve kabaladan faydalanmak isteyen her insan için kapılarını açık tutan bir kuruluştur.

Tarih boyunca Kabalacılar varlığımızın içerikliğini basit araçların yardımıyla araştırmışlardır. Bu araçlar günümüzde yaşayan hepimizin tanıdığı ve taşıdığı araçlardır. Bu araçlar Hislerimiz, Aklımız ve Yüreğimizdir.

Kabalacıların yazdıkları kitaplarda bize, insanın kişisel deneyimlerine dayanarak kendi kendini araştırma tekniğini bize anlatmaktadırlar. Kabalacılar, kendi görüş açılarından (geniş ve kapsamlı bir görüş açısıyla) hazırladıkları bilgi merdivenine tırmanmamızı sağlamak maksadı ile yazılar yazarak bizleri eğitmek için kullandıkları bu sisteme Hohmat A Kabala adını verdiler.

Hohmat A Kabala, bize sadece geleceği göstermekle kalmayıp gelecek üzerinde hâkimiyet kurmamızı imkân haline getirmektedir.

Bu özelliklere sahip başka bir sistem tanımıyoruz.

Var olan diğer sistemler kişiliğimizi de var olan bencilliğimizi azaltmak, daha az yemek, daha az içmek, hareket etmeden bir yerde oturmak, bir tek kelime üzerinde odaklanmak, bazı tapınaklara girip lotus şeklinde nefes almadan oturmak ve etrafa bakmamak vs. Bu sistemlerde insanlar hislerini azaltarak, kendilerini bitkisel seviyeye indirerek ancak bu seviyeye orantılı bir şeyler hissederler.

Buna karşılık kabala her insanın bünyesinde ne varsa hepsini geliştirmesi gerektiğini önermektedir. İnsan kendini ve içinde hissettiği bütün arzuları geliştirerek bu dünyada dolu bir hayat sürmesini önermektedir.

Bununla beraber öyle bir şekilde gelişmeli ki, kendisi ile ilgili her gelişmeyi etkileyebileceği bir şekilde olmalıdır.

Kabalanın en büyük özelliği, bizimle ilgili her şeyi etkileyerek bunların üzerinde hâkimiyet sağlamak ve geleceğimizi yönlendirebilmek imkânını bize vermesinden ileri gelmektedir.

Kabala hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…