Home Genel Kadim Astroloji…

Kadim Astroloji…

by Zeynel Eroglu
0 comment

Takımyıldızların doğuşundan  ve batışından olağanüstü güzellikteki göksel denizdeki fazla yönlü hareketleri, inisiyelerin dikkatini herzaman çekti. Bu gözlemler belirli ve derin bir öğretinin temelini oluşturdu.

Mısır hiyerogliflerinin, Kalde çivi yazısının, Maya tabletlerinin, Sanskritçe yazıtların, çince`nin alfabetik karakterleri, bazı takımyıldızlarının biçimini taşımaktaydı.

Bin yıllar içinden uzanıp bize gelen Kadim Astrolojinin de kullandığı umumi üç çemberi, merkezi yıldız çemberi, hareketli yıldızlar çemberi, sabit yıldızlar çemberi, gezegenler adını verdiğimiz yedi hareketli yıldız, Zodyak dediğimiz on iki sabit burç…

Bunların her bir tanesi hiyerogliftik işaretlerle simgelenmiş ve bu, Mö. 500’lerde Babil Okulları sebebi ile egzoterik yani dışrak olarak aktarılmıştı.

Astroloji, alşimi, mitoloji, ak maji ve mukaddes kitap mitoslarının sembollerini çözmek yani anahtarlarını üretken tarzda çözmek için astrolojinin temel unsurlarını iyi bilmek gerekir. Kepler, Galileo, Kopernikus, Tyço Brahe, Newton’un astrolog olmaları bir rastlantı değildir.

Carl Gustave Yung, Stanislav Grof, Papus, Blavatsky, Gurdcief  gibi dünya çapında meşhur astronom, psikolog ve saklı bilimcilerin,okültistlerin neredeyse hepsi daima astroloji ile ilgilenmişler ve bu olgunun temel esaslarını iyi öğrenmişlerdir.

tüm ciddi araştırmacıların, astrologların kullandığı teknik ve terimleri tanıması fazla yararlıdır. Astrolojiyi gezegenlerle bütünselleştirmek ve bunlara uygar astronominin bazı verilerini uygulamak, inanınki ki bir psikologun da fazla işine fayda, bir matematikçinin de…

Astrolojiyi bilmek isteyenlerin eski yada uygar Hermetiklerin derin çalışmalarının araştırılmasında küçük bir girişe gerek var diye düşündük… Kadim/ezoterik astrolojiyi kavramak için Hermetizm ve Hermetik öğreti kavramlarının da ne anlama geldiğini kısaca bilmemiz gerekiyor.

Hermetizm kavramı, Eski Mısır inancındaki tanrılardan bir tanesi olan “Thoth”un Yunanca`daki karşılığı olan “Hermes” kelimesinden gelir. Bir öteki deyişle Hermetizm, Eski Mısır felsefesinin Eski Yunan`daki karşılığıdır.

Eski Mısır`daki Hermes öğretisi tam olarak ezoterik ve inisiyatik bir öğretiydi. yine eski Mısır`dan kökünü piyasa iskenderiye Okulu ve eski Yunan`dan çıkan Yeni Platonculuk gibi felsefi öğreti ve düşün sistemlerinin kuruluş biçimi, öğretiyi sunuş şekilleri ve fikir yanları adına de hermetiktir diyebiliriz.

Hermetik öğretinin kökenleri mt. ve Atlantis inisiyelerine kadar uzanır. ilk m. kökenli ezoterik ve tradisyonel bilgiler zamanlar arasında, özünü bozmadan, belirgin bir koruma altında yani hermetik/ezoterik etkisini kaybetmeden Eski Mısır’a kadar gelmiştir.

şimal Mısır, Hermes döneminden, Firavun Menes dönemine kadar (mt.ö. 5.000) Hermetik rahipler tarafından yönetildi. Daha sonraki zamanlarda idris Peygamber olarak tek tanrılı dinlerin efsanelerine giren Hermes`e Yunanlılar, tıpkı sürede hem kral, hem büyük rahip, hem de din kurucu olması sebebi ile, 3 kez büyük anlamına gelen “trismegistus” sıfatını layık gördüler.

Astroloji özünde ezoterik bir araştırma alanıdır ve bilgileri hermetiktir. lakin bazı modern astrologlar astrolojiyi bu bütünsel Hermetik kökeninden uzaklaştırma çabasına girip ve ilim dalı benzeri göstermeyi tercih edebilirler lakin bu hermetik ve ezoterik sonuçları hiç bir süre değiştirmez.

Pozitif ilim ağırlıklı çağdaş akademik anlayışa uyma, ona sevimli gözükme çabası, astrolojinin hermetik ve kadim yönünü bir türlü kavrayamayanlar için natürel sayılabilir. halbuki tarih boyunca, özellikle klasik astrolojinin matematik ve astronomiyle olan sıkı bağlantısı, bu ezoterik köklerden kopma anlamına asla gelmemiştir.

Gerçek astroloji öteki ezoterik bilimlerle muhatap bir sistemi kendi dilinde anlatır yani mikro kozmosla makro kozmos arasındaki bağlantıları; sema ve  hepimizin doğum haritalarıyla anlatım eder ve ezoterik bir kaynaktan gelmedir. Gerçek bir astrolog türlü endişelere kapılarak, astrolojiyi zorla  şu anda moda olan fikir kalıplarına, bilimsel bir tabana ve türlü ideolojilere sokma gayretine girmemelidir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment