Home ASTROLOJİ Karşılıklı ağırlamanın gerçek niteliği

Karşılıklı ağırlamanın gerçek niteliği

by Zeynel Eroglu
0 comment

Karşılıklı ağırlamanın gerçek niteliği

Sayfada Neler Var?

Alan Oken

Doğum haritası yaratıcı potansiyelimizin doğal kapsamını bire bir gösteren detaylı bir plandır. Aynı zamanda, içimizde, bu yetenek ve becerilerimizin ifade edilmesini engelleyen ya da bunların oluşumuna yardımcı olacak etkenlerin neler olduğunu gösterir. Gezegenlerin pozisyonları ve birbirleriyle yaptıkları açılar bize bu durumları açıkça gösterir. Ancak biz hiçbir şekilde haritalarımızla sınırlandırılmış değiliz. Ruh’un varlığını göz önüne seren Yol önümüzde oluştukça, yavaş yavaş kendi kaderimizin yaratılışına ortak olma potansiyeline sahip oluruz. Bu, özgür iradenin harekete geçmesidir ve özgür irade Ruh aracılığıyla Sevgiye bağlandığında bu ‘iyiye götüren irade’ halini alır.

Alan Oken

 

 

Devam

Astrolojik yorumda en önemli noktalardan biri ‘düzenleyicilik’tir (dispositorship). Kelimenin kökeni latince disponare fiilinden gelmektedir ve anlamı ‘farklı yerlere koymak’tır. Astrolojide gezegensel düzenleyici bir başka gezegenin (ya da evin) enerjilerini haritadaki başka bir yere taşıyabilen gezegen anlamına gelmektedir. Astroloji öğrencisinin doğum haritasındaki düzenleyicilik yapısının işleyişini çözmesi gezegensel güç sıralamasını doğru biçimde anlamasını sağlayacaktır.

Devam

Karşılıklı ağırlama (mutual reception) gezegenleri ve/veya evleri birbirine sıkıca bağlayan bir düzenleyicilik biçimidir. Gezegenlerin aynı haritada birbirlerinin burçlarında bulunmalarına karşılıklı ağırlama denir. Mars Kova’da-Uranüs Akrep’te; Jüpiter Aslan’da-Güneş Yay’da ve Ay Başak’ta-Merkür Yengeç’te karşılıklı ağırlamanın örnekleridir. Haritayı yorumlarken bu tarz gezegensel bağlantıların etkilerini birlikte değerlendirebilmek önemlidir. Söz konusu iki gezegen birbirlerinin fonksiyonlarını güçlendiren veya zayıflatan biçimde beraber hareket ederler. Karşılıklı ağırlamadaki her iki gezegenin tek başlarına analiz edilmeleri gerekirsese de, bu iki gezegenin birbiriyle ilişkisinden doğan enerjinin de bir etkisi vardır ve bu şekilde değerlendirilmelidir. Ancak böyle değerlendirildiğinde her iki gezegenin ifade ettikleri bütünsel olarak anlaşılabilir.

Devam

Karşılıklı ağırlamanın analizini karmaşıklaştıran, fakat aynı zamanda da tamamlayan iki faktör daha vardır. İlki, astroloğun gezegenlerden hangisinin bu karşılıklı ağırlamada baskın olduğunu göz önüne alma gerekliliğidir. Eğer Venüs Balık’ta ve Neptün Terazi’de ise Balık’taki Venüs yücelmiş olduğu burçta olduğundan daha güçlenmiş olacak, halbuki ‘ortağı’ Neptün Terazi’de ‘rahat’ fakat nötr olacaktır. Eğer bu ikili Yay’daki Merkür ve İkizler’deki Jüpiter olsaydı, her iki gezegen de zayıflamış olacaktı, çünkü her ikisi de karşı burçlarında zararlı konumda olacaklardı. Hangisinin güçlü olduğunu anlamak için başka bir yere (mesela ev konumlarına, diğer gezegenlerle olan açılarına, veya Yükselen’de bir Merkür veya Jupiter burcu olup olmadığına) bakmak gerekecekti. İkinci faktör, karşılıklı ağırlamadaki gezegenlerin aralarında 6 temel açı olan kavuşum, altmışlık, kare, üçgen, karşıt ya da 150’lik ile de birbirlerine bağlı olup olmadıklarına bakmaktır. Bu iki faktörü birleştirirsek önemli bir astrolojik kurala ulaşırız: iki gezegen karşılıklı ağırlamadaysa ve aynı zamanda 6 temel açıdan biri ile birbirlerine bağlıysa, açının doğasına bağlı olarak karşılıklı ağırlamanın gücü ya olumlu yönde artmış olur ya da gezegenleri iyiden iyiye zayıflatır.

Devam

Astroloji öğrencileri karşılıklı ağırlamanın oluştuğu evlerin de birbirleriyle yakından ilintili olduklarını unutmamalıdırlar. Bu durumda, Yengeç’te ve 10. evde bulunan bir Venüs, Boğa’da ve 8. evde bulunan bir Ay ile altmışlık açı yapıyorsa, bu bağın pozitif enerjileri bu iki evin de uyumlu bir biçimde birbiriyle bağlanmalarını ve bu foksiyonlara yansımalarını sağlayacak şekilde bu alanlara taşınır. Yengeç ve Boğa söz konusu evleri kesen burçlar ise bu durum özellikle vurgulanır.  Unutmayın ki, doğum haritası yorumunda biz her zaman, gezegen ve evlerin önem sıralamasını doğru yaparak analizimizdeki öncelikleri belirlemek için, onların göreceli olarak ne kadar güçlü ya da zayıf olduklarını anlamaya çalışırız.

Karşılıklı ağırlamanın gerçek niteliği

Astroanaliz İletişim Zeynel Eroğlu
İyilik daima sizinle olsun…

 

İlgili Yazılar

Leave a Comment