Home Genel Kendimizle Yüzleşme Zamanı!

Kendimizle Yüzleşme Zamanı!

by Zeynel Eroglu
0 comment

Hepimizin kendisine sorduğu “Ben, niye buradayım?” sorusuna cevap verdiği adına, Ay Düğümleri, batı astrolojisinde doğum haritasının çok kayda değer bir parçasıdır. Ruhumuzun bu hayattaki niyeti ve geleceği, şimal Ay Düğümü ile ruhumuzun geçmişi de Güney Ay Düğümü ile bağdaştırılır. kuzey Ay Düğümü, bizi geleceğe, Güney Ay Düğümü ise geçmişe çeker.

Biz bu yazıda öncelikli şekilde Güney Ay Düğümü üstünden değerlendirme yapacağız. çünkü gerçekleri gün ışığına çıkaran Güneş, günümüzde türkiye astroloji haritasında 9 derece Balık burcunda bulunan Güney Ay Düğümü üstünden geçmekte, ilahi senaryonun bizi geçmişle yüzleşmeye çağrı eden yüzünü aydınlatmakta.

Peki, nedir en zayıf yönlerimiz?

Bu yazının amacı, bireysel haritalarımızdan ziyade, hepimizi ilgilendiren, müştereken sahip olduklarımızı ifade eden memleketimiz astroloji haritası üzerinden değerlendirme yapmak. Bu farkındalığı kazanmaya ihtiyacımız bulunduğu bir dönemden geçmekteyiz çünkü…

memleketimiz astroloji haritasında Güney Ay Düğümü 9 derece Balık burcunda, 9. evde ve 16 derece Balık burcuna denk gelen Tepe Noktası’na yakın yerleşmekte, 13 derece Balık’ta bulunan Uranüs ile kavuşum yapmaktadır. şimdi bunların neler ifade ettiğine yalın, açık ve anlaşılır ifadelerle değinmeye başlayalım…

Güney Ay Düğümü’nün olduğu burç ve ev bizi giderek zayıflatan, bu nedenden dolayı dengelememiz ve gölge yönlerinden uzaklaşmamız gereken özelliklerimizi anlatır.

Bu hayatta öğrenmemiz ve gerçekleştirmemiz gerekenleri, kuzey Ay Düğümü nedeni ile gösterilen burç ve ev yoluyla ortaya çıkarmamız beklenir idealde.  fakat bu, Güney Ay Düğümü’nün işaret ettiklerinden %  uzaklaşıp tümüyle şimal Ay Düğümü’nün özelliklerine yönelmek anlamına gelmez. aksi durumda, gene dengesiz bir hal yaratılmış olacaktır.

Güney Ay Düğümü’nün olduğu burç ve ev vasıtasıyla anlattığı özelliklerden uzaklaşmak bilinçli farkındalık gerektirir. fakat bunu yaparken, bırakmamız gereken nitelikleri tümden yok saymak yahut öldürmek yerine, onları bir tür vasıta gibi kullanarak şimal Ay Düğümü’nün işaret ettiği yöne gitmek, öteki deyişle, iki uç arasındaki dengeyi kurmak en doğrusudur.

 

Güney Ay Düğümü Balık burcunda:Bu yerleşim, bizim milletçe mağdur hale düşmekten şikayet eden, kendimizde bu özellik bulunduğu için de mağdur halde gördüğümüz şahısları kollama eğiliminde olduğumuzu gösterir.

Bu karakteristik özelliğimizi hak etmeyen kişiler için yahut suiistimale açık bir şekilde kullanmaya devam ettiğimiz sürece ziyan görmeye de devam ederiz! Astrolojide güzel bir söz olmaktadır: “Karakterimiz, kaderimizdir!” Yetersizlik duygusu ve bağımlılık eğilimi Balık burcundaki Güney Ay Düğümü’nün bir diğer özelliğidir.

Kendimizi yetersiz hissetmemiz, fazla sorgulamaksızın ve gereğinden fazla saf bir şekilde (Balık burcunun zayıf yönlerinden) yeterli ve kuvvetli gördüğümüz kişilerin peşine düşüvermemize de sebep olmaktadır. bu şekilde suiistimale daha da açık bir hale geliriz. özellikle de yönümüzü bulamadığımız, kaosa düştüğümüz senelerde kurtarıcı olarak gördüğümüz bireylerin ardına düşme ve bağımlılık geliştirme eğilimimizin kuvvetli olduğunu gösterir Balık burcundaki Güney Ay Düğümü!

 

Güney Ay Düğümü 9. evde:Bu yerleşim, bazı inanış ve görüşlere kendini kaptırma eğilimini, inançlarla ilgili konularda fanatikleşme yahut abartma riskini gösterir. sıkıntı inanmak veya inanmamaktan ziyade, dengeyi sağlayamamak yahut abartılı, aşırıya kaçarak uygulamadır.

Bir idealin peşinde bilinçsizce koşturmak, inançları suiistimal eden bireylere ve ya gruplara kaptırmak, felsefeler peşinde koşarken gündelik yaşantı ve çevresini ihmal etmek, dağılmak, kopmak benzeri yönlere çekebilir rahatlıkla Güney Ay Düğümü’nün bu yerleşimi. Hele ki ülkemiz astroloji haritasında olduğu benzeri Balık burcunda yerleşimde ise! Uzaklara bakarken yakınındakileri görmeme de bu yerleşimin risklerindendir. öteki bir riski de kendi inançlarını en öne çıkarırken, başka insanların inanç ve değerlerini göz ardı etmektir.

Yabancı düşkünlüğü yada yabancı bireylerin yaptıklarını üstün görme, yanlış insanları takip etme yada gereğinden çok büyük görme, ilahileştirme yönüne çekebilir.

 

Güney Ay Düğümü Uranüs ile kavuşumda:Güney Ay Düğümü ile birleşen gezegenin Uranüs olması, aykırı ve isyankar çıkışlar yapma, istikrar ve devamlılığı sağlamakta zorlanma, devamlı değişimler yaşama ve dengeye gelmekte zorlanma göstergesidir.

Bu kavuşum Balık burcunda ve 9. evde olduğundan, inançlar, felsefeler ve hayat görüşleriyle ilgili konularda sıkça değişim yaşama, istikrar yakalayamama riskine atıfta bulunmaktadır.

Güney Ay Düğümü ve Uranüs haritanın Tepe Noktası’na yakın kavuşumu, ülkenin dış imajı ve idare türü veya yöneticileri dolayısıyla uluslararası piyasada yüksek moralli bir imaj verememesine, sık yönetim ve tarz değişikliklerine de çeker kadersel olarak.

Çözüm Önerileri

Güney Ay Düğümü ile anlatım edilen ve bizi gölge yönlerimize çeken bu eğilimlere mukabil, bizi nihai misyonumuza ve başarıya çekebilecek özelliklerin ve niteliklerin de farkında olmamız, kendimizi bu yönde geliştirmemiz beklenir idealde. Bu bağlamda şimal Ay Düğümü’nün olduğu burca ve eve bakmak gerekmektedir. böylece, gelişmemiz ve büyümemiz için takip etmemiz gereken yönü keşfederiz. şimal Ay Düğümü, bütün engellere karşın, bizi yolumuzda tutan işte bu en içteki amacımızdır. Bu meydan okumayı kabul edip, şimal Ay Düğümü’nün yolunda ilerlemeyi seçersek yararlarını görmeye başlarız ve karşılaşacağımız her mani gelişimimizde bize destekçi olacak yeni bir adım olur.

Bu yolu bizim adına kolaylaştıran ise, bu yolun doğru yol olduğunun bilincinde olmamızdır.

ülkemiz astroloji haritasında kuzey Ay Düğümü 9 derece Başak burcunda, üç. evde ve 16 derece Başak burcuna denk gelen Ayakucu Noktası’na yakın yerleşmektedir.

kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda:Dağılmaksızın ve ayrıntılara odaklanmak sayesinde toplumsal seviye geliştirmeyi, hizmet ve yardım üretmeyi, verimli ve pratik olmayı, planlı ve organize devinim etmeyi öğrenmemiz lazımdır.

Karar verirken duygularımızdan müstakil kalmayı başarabilmemiz gerekir. Her şeyi başından sonuna dek kendimiz organize etmeli, sabrımızı kaybedip, işin temel kısmını başkalarına bırakmamalı; kendi sistemimiz içerisinde kalmalı, başkalarına kapılmamalıyız. Uygulamacı olmalı, kurallara ciddiyet vermeli, yaptığımız işleri mükemmelleştirmek üzere yine üzerlerinde çalışmaktan yılmamalıyız.

Objektif ve mantıklı olmalı, geçmişe gereksizce takılmaktan uzak durmalıyız.

Amaçsızca sürüklenmekten ve hedefsiz kalmaktan kaçınmalıyız. Başkalarını ve kaderi suçlamak, mağdur rolü oynamak yerine, her şeyin bizim sorumluluğumuzda olduğunun farkına varmalıyız.

 

kuzey Ay Düğümü üç. evde:Gerçek iletişimin değerini anlayabilmek adına öteki kişileri dinleyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Dogmatik olmak yerine herhangi bir konuyu her anlamda görebilmeyi başarmalıyız. daima uzaklara bakmak yerine, yakın çevremize bakmalıyız. Hem kendi yakın çevremizle, hem de ülke şekilde yakın bölgemizdeki komşularımızla iyi ilişkiler geliştirmeyi başarmamız gerekir.

Eğitime, iletişime, medyaya ağırlık vermeli, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak adına seviye ve sistem kurmalıyız.

Bunlar yalnızca Ay Düğümleri üstünden değerlendirmeler. memleketimiz astroloji haritasını incelediğimizde daha pek çok ayrıntı yakalayabilir, kendimizle yüzleşme, amaç ve misyonumuzu anlama ve bu yönde güçlü bir şekilde ilerleme yolunda astrolojinin de rehberliğinden istifade edebiliriz.

İlgili Yazılar

Leave a Comment