Home Genel Kimlere Büyü Tutmaz?

Kimlere Büyü Tutmaz?

by Zeynel Eroglu
0 comment

İslami inanca göre yaşayan bir insan, örneğin 5 vakit namazını kılan ve sürekli abdestli gezen, korunma dualarını okuyan bir insana büyü yapıldığında tutmaz diyorlar, Bu inanış doğru mu?
Hayır ve şer her şeyi yaratan Allah’tır (c.c.).Ancak şerleri yaratırken rızası yoktur. Fakat dünya imtihan yeri olduğundan, insanlara iyiliği veya kötülüğü seçme hürriyeti verilmiştir. Büyü, sihir ve cinler de Allah’ın (c.c.) iradesinin dışında hiçbir şey yapamaz; neticeyi yaratan O’dur. Her şeyin birçok hikmeti vardır fakat biz kısır düşüncemiz ile bunları idrak edemiyoruz. Bakara Suresi 102. Ayette bu konu açıkça belirtiliyor:

“Ama onlar, Allah’ın izni olmadan, büyü ile hiç kimseye zarar veremez.”

Demek ki Büyü de Allah’ın İradesinden geçip insanlara ulaşır. Başka bir deyişle, Büyü bir imtihandır.Allahın İradesi olmaksızın, Yüce yaradanın izni olmaksızın büyü hiç kimseye zarar veremez. Büyünün zarar verdiği insanın asi olması değil, Allah’a tam bir tevekkül ile bağlanıp, sabır göstermesi gerekir. Konularımız da hep belirtiriz, Dünya bir Sabır ve İmtihan durağıdır….

Büyünün hakikat olduğu kabul edilince, herkese tesir etmesi de tartışılmaz. İslami inanca göre yaşayan bir insan, örneğin 5 vakit namazını kılan ve sürekli abdestli gezen, korunma dualarını okuyan bir insana büyü yapıldığında tutmaz demek pek yerinde bir tespit olmayacaktır. Elbette, Ayetlere ve Kur’ana sarılacağız, ancak hayrın ve şerrin de Allah’tan geldiğine inanacağız.

Kimlere Büyü Tutmaz? Hakkında Gerçek Bilgiler

Büyünün tesir ettiği inanç seviyesi çok yüksek ve takva sahibi insanlar ve hatta islam alimleri bile vardır. İşte bu noktada sabır ve tevekkül devreye girmektedir…. . Ancak, yüce Allah’a teslimiyet gösterilip tevekkül edildiği ve tam anlamıyla sığınıldığı, günlük ibadetlere titizlikle devam edildiği, her gün birkaç sayfa Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in okunmasını tavsiye buyurduğu sure ve dualar okunduğu takdirde büyünün tesiri önlenebilir. Çünkü kötü niyetli kimseler büyü yapsalar bile, herkesin ve her şeyin üstünde mutlak güç ve kuvvet sahibi Allah vardır ki, O’nun gücü dünyanın bütün sihirbazlarının ve kendilerine yardımcı olan cinlerin ve şeytanların gücünden üstündür. Zira, kendisinde güç bulunduğunu iddia edenleri de yaratan Allah’tır. O dilemezse hiç bir şey olmaz. Nitekim, Hz. Peygambere yapılan büyü konusunda Cenab-ı Hak (c.c.) “Felâk” ve “Nas” surelerini indirip bunlarla dua edip kendisine sığınmasını istemiştir. Hz. Peygamber de öyle yaparak şifa bulmuştur. Böylece Peygamberimiz, büyücülerin gayretlerini neticesiz bırakmış ve arzularını kursaklarına tıkamıştır.
“Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah’ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.” A’raf suresi, 201. Ayette işaret edildiği gibi, şeytani bir etki altına giren kimsenin ilk yapacağı şey, Allah’a sığınmak olmalıdır. Allah’ın emrettiği hususlar kısaca, kişinin helâl ve haramları gözetmesi, dua ve ibadetlerine dikkat etmesi, maddî ve manevî olarak temiz, duygu ve düşünceler içerisinde, halis bir niyetle Allah’a sığınması olacaktır…
Bakara Sûresi’nin 102. ayetinden de anlaşılan odur ki, sihirlerin en büyük tesiri, ruhlar üzerindedir; fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlâkı perişan eder, toplumların altını üstüne getirir. Şu halde, ‘sihrin aslı yoktur’ ve kimseye tesir etmez” diye aldanmamalıdır.
Tüm bunlara karşı insan olarak ve kul olarak yapmamız gereken her işimize Allah’ın adı ile başlamaktır. Çünkü şeytan, Allah namına başlanılıp bitirilen işlerde çok rahat parmak oynatamaz.

Ve Hayrın ve Şerrin Allah’tan geldiğine inanarak, Tevekkül ve Sabır göstermek en büyük kurtarıcımız olacaktır…

İlgili Yazılar

Leave a Comment