Home Genel Kuyruklu Yıldız

Kuyruklu Yıldız

by Zeynel Eroglu
0 comment

Kuyruklu Yıldız bir çekirdek, onu çevreleyen saç bölümü ve bir kuyruktan meydana gelen ve takip ettikleri parabolik yada dış merkezliği fazla büyük elips olan yörüngelerde belirli senelerde güneş civarında geçen ve bu arada dünyadan da görülen küçük gök cisimleri.

Parlak bir başı ve gökyüzünün yarısını kaplayan uzun kuyruğuyla büyük bir kuyruklu yıldız, gerçekten görülecek bir olaydır. gerçekte kuyruklu yıldızlar göründükleri kadar kayda değer gök cisimleri değildirler. Küçük parçacıklar genelde buzlu ve hafif bir gazdan meydana gelirler. Birkaç kez dünyanın bir kuyruklu yıldızın kuyruğunun içinden geçtiği görülmüş ve dünyada en küçük bir hasar tespit edilmemiştir. sebebiyse gezegenimizin atmosferi kuyruktaki yararsız zerreciklerden bizi korumuştur. fazla küçük bir kuyruklu yıldızın dünyanın cazibe kuvvetine kapılıp düşmesi mümkündür. fakat bu azalma, dünyayı değil, gezegenimiz üstündeki bir veya birkaç şehri haritadan silebilecektir.

Eski çağlarda, kuyruklu

yıldızlar felaket habercisi şekilde kabul edilirdi. Dünyaya en yakın mesafeye geldiği zaman çıplak gözle ayrım edilebilen kuyruklu yıldız, ilk görüldüğü süre, şahıslar korku ve endişeye kapılırlardı. Bir felaketin vukubulacağına, sözgelişi savaşların çıkacağına, veba salgınının yayılacağına ve zelzele olacağına inanırlardı. Asrımızın başında, yani 1910’da

Halley Kuyruklu Yıldızı dünyaya yaklaştığı süre kişiler tıpkı endişelere kapılmış ve hatta 1914 yılında patlayan Birinci Dünya Savaşını Halley’in uğursuzluğuna bağlayanlar bile çıkmıştır. ama ikinci Dünya Savaşı öncesinde Halley ortalarda gözükmemiştir. ikinci ziyaretini görebilmek adına 1986 yılını beklemek gerekmiştir. çağımızda  bundan sonra hiç kimse kuyruklu yıldızın uğursuzluğuna inanmamaktadır. Eski çinlilerden şimdilere kadar ilk zamanlar ova ve çizgilerle, son devirde fotoğraflarla kuyruklu yıldızların hareketi dikkatle kaydedilmiştir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment