Home Genel Menakipname

Menakipname

by Zeynel Eroglu
0 comment

Menakipname Nedir?

BİR MENAKİPNAME…

Menakipname; velilerin (evliya, eren) yaşamlarını söylence biçiminde, kerametlerle, olağanüstü olaylarla vb. anlatan yapıtlara verilen addır. Seyyid Eyyûb bin Sıddîk’in yazmış olduğu Menâkıb-ı Çihâr-ı Yâr-i Güzîn (Dört Halîfenin Üstünlükleri) adlı kitaptan konuyla ilgili bilgileri yazının içeriğinde bulabilirsiniz.
Seyyid Eyyûb bin Sıddîk’in yazmış olduğu Menâkıb-ı Çihâr-ı Yâr-i Güzîn (Dört Halîfenin Üstünlükleri) adlı kitaptan konuyla ilgili bir alıntı şu şekilde:
Ellidördüncü Menâkıb: Hazret-i Alî radıyallahü teâlâ anh bir gün Fırat nehri kenârında seyr ederken boğulmuş bir kimse gördü.
O meyyitin yanına varıp, bakdıkda, gördü ki, serçe parmağında Yemen taşından yüzük var.

Menakipname Hakkında Gerçek Bigliler

MenakipnameAllahü Sübhânehü ve teâlâ celle celâlühü luftundan ve ihsânından, hazret-i Alînin radıyallahü teâlâ anh bu ızdırâbının geçmesi ve bu elemden kurtulması için, o meyyitin parmağında olan yüzük taşına dil verip, hazret-i Alîye dedi ki: Yâ Alî! Yemen taşında buyurduğunuz o hassâ vardır.
Hayret edip, meyyit yanında hâzır olan cemâate süâl etdi ki, bu meyyitin vefâtına sebeb ne oldu.
Allahü teâlânın emri ki, sultânımız suya gark olmuşdur. Hazret-i Alî radıyallahü teâlâ anh buyurdular ki, Yemen taşı taşıyanın suda boğulmaması gerek idi.
Bunun hikmeti nedir, diye hayret deryâsına dalıp, tefekküre vardılar.

Lâkin ben Yemenî değilim. Hind diyârının bir taşıyım. Bende o hassâ yokdur.
Hazret-i Alî radıyallahü teâlâ anh bunu işitmekle şâd olup, Allahü Sübhânehü ve teâlâ ve tekaddes hazretlerine şükrler eyledi.
Hâzır olan cemâate buyurdu ki, suda boğulmakdan kurtulmak hâssası Allahü teâlânın inâyeti ile Yemenî taşa mahsûsdur.
Başka taşlarda yokdur. O zemândan beri Yemenî taş itibâr bulup, parmakda yüzük kılındı.
Bu hikâye bir arabî menâkıbdan nakl olundu.

İlgili Yazılar

Leave a Comment