Home Mevlana Hz

Mevlana Hz

by Zeynel Eroglu
Kur’anı-ı Kerim’den Ayetler
Din ve Astroloji – Mevlana Hazretleri – Dihlevi Hazretleri
İbrahim Hakkı Hazretleri – Mühyiddin Arabi Hazretleri – Aziz Nefesi Hazretleri
Seyyid Muhammed Nur’ül Arabî Hazretleri

MEVLANA HZ.

MEVLANA CELALADDİN RUMİ hz Meşhur eseri MESNEVİ’sinde, birinci cilt 750-755.ci beyitlerde şöyle anlatmaktadır.
islamda_mevlana
Mevlana Celaleddin Rumi eseri Mesnevi’de birinci cilt 750 – 755.ci beyitlerde anlatıldığı üzere şöyledir. 750. güneş, bir burçtan bir burca gidip durduğundan, pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır. Kimin bir yıldızla alaka ve mecburiyeti varsa; o, kendi yıldızı ile döner, dolaşır, o yıldızın tesiri altındadır.

Talihli Zühre ( Venüs) ise şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adamakıllı meyli vardır. Kan dökücü huylu Merih’e (mars ) mensup ise cen, bühtan ( iftira ) ve düşmanlık arar. Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki, onlarda ihtirak (güneşe yaklaşma) ve nasih ( uğursuzluk ) olmaz.

Mevlana Hz Hakkında Detaylı Bilgiler

755. onlar, bu meşhur yedi kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler. Birbirlerine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar, tanrı nurlarının ışığında dururlar. Her kimin talihi o yıldızlardan olursa, o kimsenin zatı, kafirleri taşlayıp yakar.

Onun hışmı, bazen galip gelen, bazan mağlup olan ve tesiri böylece değişerek yürüyenMerih’in hışmına benzemez. Galip nur, noksandan ve karanlıktan emindir. Tanrı nurunun iki parmağı arasındadır.

Mevlana’nın bu ünlü eserinde 760: O nuru, canlara Hak saçtı. Davetliler, onunla eteklerini doldurmuşlardır.