Home Genel Modern Astroloji meselesinde Detaylı Bilgiler

Modern Astroloji meselesinde Detaylı Bilgiler

by Zeynel Eroglu
0 comment

1990 yıllara gelindiğinde ciddi bir proje başlatılarak, eski kaynaklardaki bazı gerçekleri ortaya koyma arayışı gündeme gelmiştir. Arhat Projesi’yle Robert Hand ve Robert Schmidt eski astrolojik kitapları günümüz dillerine çevirip, güncel kullanıma sunmaya başlamışlardır.
Yanı sıra astrolojide bugüne kadar bu kadar net gözetimi görülmeyen branşlaşmalarbaşlamıştır.

Halen aktif şekilde psikolojik astroloji, dünya astrolojisi, astrokartografi, sıhhat astrolojisi, birliktelikler astroloji gibi oldukça çok ana dal ve bu konularda uzmanlar yetişmektedir.

Eski bilgilerden yola çıkarak uygulanan soru astrolojisi ve devamında klasik astroloji bakış açısında çağımızda popüler kullanımlardandır.
Astroloji’nin bir dönem üniversitelerde ders olarak okutulmasından, uzun yıllar sonra, astroloji tekrar üniversitelere dönmüştür. 2000 yılında Amerika’da Seattle üniversitesi’nde Kepler College kurulmuştur. 4 yıllık eğitimini yalnızca astroloji üzerine vermektedir.
zamanımızda oldukça çok üniversitenin içinde yahut sürekli öğrenim merkezlerinde eğitimler verilmekte. Yanı dizi birçok milli ve uluslar arası astroloji derneği ve birliği çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarını seminerler, konferanslar biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır.
bilhassa internetin aktif kullanımıyla, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakta bazı tereddütler yaşansa da, astrolojik gelişim hızla devam etmektedir. kişilerin ve kurumların bilinç, bilgi, uygulama seviyeleri gün geçtikçe artmaktadır.

İlgili Yazılar

Leave a Comment