Anasayfa Modern Astroloji

Modern Astroloji

tarafından Zeynel Eroglu

Klasik AstrolojiModern Astroloji Hint Astrolojisi Ruhsal Astroloji – Çin Astrolojisi Osmanlı AstrolojisiCeltik Astrolojisi Ari Astroloji – Türk AstrolojisiBabil Astrolojisi Birmanya Astrolojisi –  Maya Astrolojisi – Uranyen AstrolojisiMısır Astrolojisi Tibet Astrolojisi Helenistik Astrolojisi – Kabalistik AstrolojisiKatarcik Astrolojisi Kızılderili Astrolojisi – Ezoterik Astrolojisi

 

 


MODERN ASTROLOJİ

Modern Astrolojinin batı dünyasına dönüşü ancak, 13. yy’da Ortaçağ Avrupasında rahip Aquinalı Thomas (St. Thomas Aquinas) ve hocası Albertus Magnus’un astrolojiyi entellektüel bir uğraş olarak tekrar nitelendirmesiyle olmuştur. Aquinalı Thomas, bir eserinde göksel cisimlerin insanlar üzerinde dolaylı yollardan etkileri olabileceğini ve bu yüzden astrologların doğru öngörümler yapabileceklerini ifade etmiştir. Hıristiyanlığın evren görüşünü desteklediği için de kabul görmüştür…
1200’lü yıllardan, 1600’lü yıllara kadar tüm bilimlerde ve onlardan ayrılmayan astrolojide sayısız çalışma yapılmıştır. Tıp profesörlerinden, matematikçilere, din adamlarından sanatçılara kadar herkes astrolojiyle ilgili önemli ve kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Campanus, Regiomontanus, Cardanus, John Dee, William Lilly, Placidus, Morinus, Nostradamus bunlardan bir kaçıdır.

1600 yılların başında teleskopun kullanılmasıyla birlikte astroloji ve astronomi arasındaki fark ortaya çıkmıştır. Daha önce Copernicus’un ortaya koyduğu güneş merkezli evren sistemi, bu zamanda Kepler, Brahe ve Galileo’nun çalışmalarıyla gerçeklik kazanmıştır.

O zamana kadar dünyayı evrenin merkezine alan sistemin, gerçek olmadığı kanıtlanmıştır. Geosentrik (dünya merkezli) evren modeli terk edilip, heliosentrik(güneş merkezli) evren modeli kabul görmüştür. Yani sıra 1781’de William Herschel tarafından Uranüs’ün keşfi, Satürn’den sonra gezegen olmadığını düşünen astroloji için bilimden ayrılma zamanını getirmiştir. 1846’da Neptün’ün, 1930’da Pluto’nun keşfi bu ayrımı kesinleştirmiştir.

Ancak astrolojinin kullanımı devam etmiştir. Özellikle isabetli öngörümlerde bulunan kişilerin etkileri geçerliliğini korumaktadır.

1800’lü yılların sonunda, İngiltere’de yaşayan Alan Leo (William Frederick Allan) modern astrolojinin öncülüğünü yapmıştır. Modern Astroloji Dergisi’ni hazırlayarak,postayla horoskop hizmeti vermiştir. Kurduğu topluluklarla astrolojiyi canlandırmıştır. Leo’nun başarısı Almanya ve Fransa’ya sıçramıştır.

1948’de Londra’da yeni bir gelişmeyle astroloji daha farklı bir yapılandırma içine girmiştir. Faculty of Asrological Studies (FAS) Margaret Hone ve Charles Carter tarafından kurulmuştur. Yanı sıra harmonikler, orta noktalar gibi birçok modern astroloji tekniği bu yıllarda John Addey, Alfrerd Witte, Reinhold Ebertin gibi kişiler tarafından geliştirip, günümüz dünya anlayışına sunulmuştur.

Modern astrolojinin gelişmesiyle daha kehanetsel ve kadersel saptamalarda bulunan klasik astroloji bilgileri yerine, insan psikolojisini daha ön plana alan bir astroloji anlayışı gelişmiştir. Olayların dışardan insanı etkileyecek şekilde ortaya çıkması anlayışı yerine, daha içsel etkilerin olayları etkileyebileceği anlayışı üzerinde durulmuştur. Ancak günümüz bilgisiyle her ikisinin de iç içe olduğunu belirtmeli, birbirinden ayrılmaz olduğunu saptamalıyız. Küllü ve cüzzi iradenin kontrolü altında, olarak birbirini bütünleyen bir sistem içinde yer aldığımızı unutmamalıyız.

Modern Astroloji Hakkında Detaylı Bilgiler

1990 yıllara gelindiğinde önemli bir proje başlatılarak, eski kaynaklardaki bazı gerçekleri ortaya koyma arayışı gündeme gelmiştir. Arhat Projesi’yle Robert Hand ve Robert Schmidt eski astrolojik kitapları günümüz dillerine çevirip, güncel kullanıma sunmaya başlamışlardır.

Yanı sıra astrolojide bugüne kadar bu kadar net ayrımı görülmeyen branşlaşmalarbaşlamıştır. Halen aktif olarak psikolojik astroloji, dünya astrolojisi, astrokartografi, sağlık astrolojisi, ilişkiler astroloji gibi birçok ana dal ve bu konularda uzmanlar yetişmektedir. Eski bilgilerden yola çıkarak uygulanan soru astrolojisi ve devamında klasik astroloji bakış açısında günümüzde popüler kullanımlardandır.

Astroloji’nin bir dönem üniversitelerde ders olarak okutulmasından, uzun yıllar sonra, astroloji tekrar üniversitelere dönmüştür. 2000 yılında Amerika’da Seattle Üniversitesi’nde Kepler College kurulmuştur. 4 yıllık eğitimini sadece astroloji üzerine vermektedir.

Günümüzde birçok üniversitenin içinde ya da sürekli eğitim merkezlerinde eğitimler verilmektedir. Yanı sıra birçok ulusal ve uluslar arası astroloji derneği ve birliği çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarını seminerler, konferanslar şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Özellikle internetin aktif kullanımıyla, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakta bazı tereddütler yaşansa da, astrolojik gelişim hızla devam etmektedir. Kişilerin ve kurumların bilinç, bilgi, uygulama seviyeleri gün geçtikçe artmaktadır.