Home Genel Nazar Duası

Nazar Duası

by Zeynel Eroglu
2 comments

Nazar Duası konusu ve Nazar Duası hakkında tüm bilgiler…

“Bismillah! Maşaallah, La Kuvvete İlla Billah,
Maşaallah Külli Niymetin Minallah Maşaallah
Elhayrü Küllihi Biyedillahi Maşaallah
La Yusrifüsuue İllallah…”

“Allah’ın ismiyle başlarım, Allah neyi dilerse o olur.
Kuvvet ve kudret ancak Allah’ındır.
Allah neyi dilerse o olur. Her nimet Allah’tandır.
Allah neyi dilerse o olur.
Hayrın tamamı Allah’ın kendi kudretindendir.
Allah neyi dilerse o olur.
Fenalıkları insanlardan defeden ancak Allahü Teala’dır.”

(Hz. Hızır’ın Duası)

Peygamberimiz, “Hoşa giden bir şeyi görünce, “Maşaallah La Havle Ve La Kuvvete İlla Billah” denirse o şeye nazar değmez.” Buyurmuşlardır..

Sabah-akşam, 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur.”

Peygamber Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)’e, nazar değmesin diye bu duayı okurlarmış: Nazar duası

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”
“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.” Nazar duası

Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn Felak ve Nas ve Kalem suresinin son iki ayetini ve

“in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne” okumanın muhakkak iyi geldiği bildirimiştir. Ayet-ı Hırzı okumak ve üzerinde taşımak da çok faidelidir. Nazar duası

Herkes, bilhassa nazarı değen kimse, beğendiği birşeyi görünce “Maşaallah” demeli, ondan sonra, ne söyliyecekse, o şeyi söylemelidir. Önce Maşaallah deyince, nazar değmez.

Büyüklerimizin bildirdiği Nazar Duâsı şöyledir:

“Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.”

Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (Bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin “Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı” mealindeki 51. Ayet inmiştir.

Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı Kalem Sûresinin 51-52. Ayetlerini okurdu. Kalem Suresinin 51 ve 52. Ayetleri: Nazar duası
“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”
“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..” (Kalem Sûresi, 51-52. Ayetler) Nazar duası

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.” (İbni Adiy)
“İnsanların yarısı nazardan ölür.” (Taberani)
“Nazar haktır.” (Müslim)

Kendisine nazar değen kimse, aşağıda bildirilen duaların birini veya tamamını okumalıdır. Nazar duası

Fatiha, Âyet-el kürsi ve Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri 7şer defa okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadis-i şerifte de Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez buyuruldu. (Deylemi)

Bir hadis-i şerifte, Sabah akşam, Besmele ile 3 defa “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyü ve nazardan korunur buyuruldu. (İbni Mace)

Ayet-el-kürsi, Fatiha, iki kul euzü ve Kalem suresinin sonunu okumak çok iyi gelir. (Medaric)

Peygamber efendimiz, Nas ve Felak surelerini okuyup buyurdu ki: “Bu iki sure ile belalardan, nazardan korunun! Hiç kimse, bu iki sure ile korunduğu gibi, başka şeyle korunamaz.” (Ebu Davud)

Peygamber efendimiz nazar için Allahümme barik fihi ve la tedarruhü okurdu. (İbni Sünni) Nazar duası

Nazarı değen kimse veya herkes, beğendiği bir şeyi görünce Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez.

Hadis-i şerifte, “Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez” buyruldu. (Beyheki)

Nazardan korunmak için Ayet-i Hırz denilen ayetleri okumalı ve üzerinde taşımalıdır. Nazar duası

Bir kadın, ürününe nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah, “Tarlaya hayvan kafası as, bakan kimse, önce bunu görüp tarladaki ürünü sonra görür” buyuruyor. (Redd-ül-muhtar)

İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. İmam-ı Rabbani yanında bulunan talebelerine dönerek:

“Bu gece bir bela zuhur edecektir. Besmele ile “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm” duasını üç defa okuyun” buyurdu. Nazar duası

Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, İmam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa okumalıdır. Nazar duası

Hadis-i şerifte buyurulur ki:
“Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm” duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez. (İbni Mace) Nazar duası

Nazar – Göz değmesi hakkında rivayet edilen hadisler, bunun hak ve gerçek olduğunu açıklığa kavuşturmakta ve nazara karşı yapılması gereken hususları da ortaya koymaktadır. Yani nazar, bazılarının zannettiği gibi “Batıl” bir inanç değil, hak ve gerçektir. Buhari, Müslim ve Ebu Davud’un İbn Abbas’tan rivayet ettikleri bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

“Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu, göz değmesi olurdu.” (Hadis-i Şerif)

Hz. Aişe (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste de Hz. Peygamber (s.a.v)’in, “(Göz değmesinden) Allah’a sığının. Zira göz değmesi haktır.”buyurduğu nakledilmektedir… Nazar duası

Nazar duası ;

Nazar duası – Nazar duası nedir?

Nazar duası – Nazar duası ne anlama geliyor?

Nazar duası – Nazar duası neye yarar?

Nazar duası – Nazar duası ne demektir?

Nazar duası – Nazar duası nelerden korur?

Nazar duası konusu ve Nazar duası hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

İlgili Yazılar

2 comments

Cihan Fr 07/01/2022 - 22:30

Selamlar Medyum zeynel eroğlu hocanın methini çok duydum ve yorumları okudum çalışmak için sabırsızım inşallah derdime bir çare bulur. Nasıl ulaşabilirim

Reply
Zeynel Eroglu 08/01/2022 - 11:00

Merhabalar +90 533 594 25 77 Whatsapp iletişim hattımızdan konu hakkında bize ulaşın.

Reply

Leave a Comment