Home Genel Nostradamus

Nostradamus

by Zeynel Eroglu
0 comment

Nostradamus konusu ve Nostradamus hakkında tüm bilgiler…

Nostradamus ,çeşitli toplumların kültürlerinde, tarihin ilk dönemlerinden bu yana geleceği bildiğini iddia eden birçok kişi olmuştur. Bunlar bazen büyücü, bazen falcı, bazen de kahin olarak kabul edilmiştir.          Nostradamus 

Yaşadıkları toplumun inanışına yada zaman kesitine bağlı olarak ya cadı diye nitelendirilip diri diri yakılmışlar veya sahtekar diye aşağılanmışlar, krallara, yöneticilere danışmanlık yapıp saraylarda ağırlanmışlardır.         Nostradamus

Geleceği sezindiğini iddia edenler bazen bu becerilerini ifade ederken çeşitli yardımcı aletler kullanırlar: İskambil kağıtları, kristal küreler, taşlar, çubuklar ve buna benzer şeyler. Bir kısmı yıldızları incelerken, bir kısmı da hiçbir yardımcı malzeme olmaksızın olayı zihninde canlandırır.

Bu konu aslında insanların günlük yaşamına farkında olmadan girmiş durumdadır. “Fala inanma, falsız kalma” sözü bunun bir ifadesidir. Her kahve içişte kapanan fallar, iskambil kağıdı ile geleceği görme çabaları, el falına bakarak kaç çocuğu olacağını saptamaya çalışanlar, hep ciddiye alınmadığı halde içinde “acaba mı?” sorusunu barındırırlar.            Nostradamus

Geleceği okuduğunu iddia eden insanların sayısı oldukça kabarıktır. Bunların bir kısmının başvurduğu kandırmaca taktikleri

ortaya çıkarılmış durumdadır. Ancak bazı isimler yapılan tüm kuşkulu incelemelere karşın, hiçbir açıları yakalanmadan yıllar boyu tüm dünyada çapında ün kazanmıştır.          Nostradamus

Nostradamus

Geleceği sezinleyen kişilerin belki de en ünlüsü, Nostradamus’tur. 1500’lü yıllarda yaşayan·Doktor Michele de Nostradamus, daha o yıllardan günümüze kadar uzanan bir çok siyasi, ekonomik ye toplumsal olayı bilebilmiştir. Bu nedenle bir çok devlet adamının ilgisini çekmiş, dörtlüklerden ve yüzlüklerden oluşan ve kehanetlerinin yer aldığı ünlü kitabı, yüzyıllar boyunca en çok okunan kitaplardan biri olmuştur.          Nostradamus

Nostradamus’un yadıklarının yoruma açık olduğunu ve istendiği şekilde anlaşılabileceğini söyleyenler de vardır. Ancak Nostradamus kendi ifadesine göre bunu bilinçli yapmıştır. Kitabını ithaf ettiği oğluna yazdığı bir mektupta şöyle demiştir:               Nostradamus

“YüzIükIerin anlaşılmasını sağlayacak olan açıklığı çeşitli toplumsal ve siyasal yasaklar nedeniyle, ayrıca spekülasyonlarla bozulmaması amacı ile örttüm ve sakladım… Devletler için yaptığım bir çok kehaneti açıkça ortaya koymadım. Yalnız devletler değil, dinlere karşı olan olaylarda da aynı şeyi yaptım. Gerçekleri yazsaydım devlet başkanları, dini liderler ve çeşitli inançlara sahip kişiler başlarına gelecekleri öğrenirler ve olayları kendi çıkarlarına uygun olarak kullanılırdı. Ayrıca yazdıklarımı reddederek yayılmaına ve tanınmasına engel olurlardı.”

Kendi ölümünü bile bir gece öncesinden bilen Nostradamus’un İspanya İç savaşı’nı, Enver Sedat’ın suikasta kurban gideceğini, Sovyet devrimini, Hiroşima’ya atılan atom bombasını 1500’Ierde yazdığını bilmek, insana gerçekten çok şaşırtıcı gelmektedir. Geleceğe ilişkin kehanetlerini bugün okumak ise adeta bir tarih kitabını okumaya benzer. Yalnız cümle kuruluşlarında geçmiş zaman yerine, gelecek zaman kullanılmıştır.

Kehanetin falcılıkla karıştırılmasını istemeyen ve yanlış anlaşılmaktan korkan Nostradamus, oğluna gönderdiği mektup ta adeta gelecek kuşaklara da bir mesaj yollamaktadır:

“Senin gelişmiş zekan bazı olayları makul ve basit bir biçimde anlamana engel olabilir. Ancak bu öğrenilmesi gereken bilgiler, basit ruhsal zekanın yaradılışından gelmektedir. Ne bugünkü olaylar ne de gelecekti ki olaylar aşırı derecede saklı ve gizlidir. Ama gelecekti olayların bir bütün halinde görülebilmesi ve öğrenilmesi kutsal bir düşünce tarzı olmadan mümkün değildir. İşte bu nedenle kutsal bir kehanet, düşünsel yapısını, en büyük kaynağı olan aktif yaratıcı Tanrıdan almaktadır.”  Nostradamus

“Aynı zamanda ruh alıcı bir varlıktır ve doğal olarak gezegenler arası kozmik ışınlan alır: İşte bu üç olay, kutsal bir hazırlık, Tanrının verdiği bazı olaylar ve gezegenler arası ışını algılamaları sonucunda kehanet bilgisi oluşur. Olayların olması ya da olmaması istediğinin, zekasının sonucudur. Buna izin verilmiştir. Gelecek kesin gelecek değildir, gelecekte olan olayın kesin sonucu değil ancak olacak olan olayların hangi yolda olacağını görmek mümkün olabilir.

Hayatından bazı kesitler

Nostradamus 1503 yılında Güney Fransa’da Remy kentinde doğdu. Reçel ve şekerleme imal edip bunları satarak geçinen bir ailenin çocuğu olarak büyürken dedesi tarafından özel olarak eğitildi. Küçük Micheal çocukluk döneminde dedesinden gizemcilik, felsefe, astroloji gibi derslerin yanı sıra Latince, Grekçe ve İbranice’yide öğrendi. Dedesinin ölümüne kadar onunla beraber kalarak eğitimini dedesinden alan küçük Micheal dedesinin ölümünden sonra ailesinin yanına döndü.                 Nostradamus

Aynı dönemde aile mesleği olan şekerlemecilik işinin yanı sıra tıp mesleğine yöneldi.1512 yılında girdiği tıp okulunu 1515 yılında bitirerek doktorluğa başladı.

Ortaçağ Avrupa’sı için o günün en büyük salgını ve yüz binlerce insanın ölümüne yol açan veba hastalığıyla yaptığı mücadelede büyük başarılar kazandı. 1531 yılında tıp doktorasını tamamlayan Nostradamus uzman doktor olma hakkını elde etti. Ancak bu dönemde yine kendisi gibi bir tıp eğitimi aldığı halde gerçek bir gizemci olan Rebelais ile tanışarak ondan simgesel kehanet (Cifir/şifre) dilini öğrendi. Bu dönemde Nostradamus antik Mısır kökenli kitapları Fransızca ya çevirir.
Nostradamus

(Cifir veya şifre olarak bilinen ve harflerin özelliklerinden yola çıkılarak yapılan yorum türünün çıkış noktası Musevi bilgelerin yaptığı Kabbala veya Talmud çalışmaları olmayıp eski Mısır kültürüne dayanmaktadır. Bu bilgileri Musevi din alimleri Mısırlılardan öğrenmişlerdir.) Bu dönemde Fransa’nın en büyük gizemcisi olarak bilinen Julius Ceasar Scaliger ile tanışır. Bu dönem Nostradamus’un yaşamındaki en ilginç dönem olur.
Nostradamus

Çünkü Scaliger ile görüşmeye giderken Nostradamus adını değiştirir. O güne kadar ismi Nostradonna iken bu ismin Latince şeklini kullanmaya başlar. Yani artık küçük Micheal halk arasında Nostradonna olarak değil de Nostradamus olarak tanınır. Bu isim değişikliği ile beraber Nostradamus’un yaşam çizgisi de çok belirgin olarak değişecektir. Çünkü o artık kendini tamamen gizemciliğe vererek doktorluk ve şekercilik dahil diğer mesleklerini ikinci plana atmıştır.

Nostradamus büyücü olarak engizisyon mahkemesinde yargılanır. Kutsal kitap üzerine yemin ederek serbest kalır ama bilinmeyen bir şekilde karısı ve iki çocuğu öldürülür. Bu olaydan sonra Nostradamus bir süre ortalarda görülmez. Bu dönemde Mısır ve Filistin’e giderek orada Kabbala ve Talmud çalışmaları yapan Musevi gruplarla beraber yaşayarak maji ve gizem çalışmalarını iyice ilerletir. Artık o tam bir gizemci olmuştur.
Nostradamus

NOSTRADAMUS’UN KEHANETLERİ

Çoğunluğunuz bilir mi bilmiyorum; Nostradamus’un dörtlükleri hiçbir bilim insanın reddedemeyeceği kadar açıklıkla gerçekleşmektedir. İstatistiki ve matematiksel tüm çürütme çalışmaları , Nostradamus’un kehanetleri üzerinde işlememekte ve bu kehanetlerin nasıl yapıldığına dair bilimsel çalışmalar bile yapılmaktadır. Michel de Nostredame, çağını aşmış ünlü bir hekim, filozof ve benim gibi klasik tekniklerle uğraşan Astrologlar için ise, büyük bir Astrolog’tur. Michel de Nostredame; büyücü veya bir kısım insanların söylediği gibi görünmez varlıklardan haber alan, bedensiz varlıklar ile görüşen biri değil, büyükbabasından öğrenmiş olduğu kabalistik Astrolojik teknikleri çok doğru kullanabilen, sabit yıldız ve gökyüzü derece tablolarının ana dili gibi bilen, ve astrolojinin varoluş sebebinin,Tanrısal ilhamı yeryüzüne yaymak olduğuna inanan inançlı ve çağımızın en büyük Astroloğu idi.                  Nostradamus

NOSTRADAMUS’UN GERÇEKLEŞMİŞ OLAN EN ÜNLÜ KEHANETLERİ ŞUNLARDIR:

 • 2. Henry’nin At Üzerinde Dövüşürken Bir Kaza Sonucu Ölmesi
 • “Genç aslan yaşlı olana üstün gelecek
 • Hem de savaş alanındaki tek bir çarpışmada
 • Altın bir kafesin içinden gözlerini çıkartacak
 • İki yara bir olacak ve o zalimce bir ölümü tadacak.”

2. Henry, Nostradamus’un uyarılarına aldırış etmeden Comte de Montgomery ile birlikte bir at üzerinde dövüş turnuvasına katılır. İki taraf da üzerinde aslan işlemeleri olan kalkanlar kullanmaktadırlar. Montgomery, Henry’den 6 yaş daha küçüktür.

Dövüşün sonlarına doğru, Montgomery mızrağını indirmekte geç kalır. Darbe sonunda kırılan mızrağın iki parçası, Henry’nin altın kaplama miğfer vizöründen içeri girerek başına saplanır. Bunlardan biri gözüne, diğeri de şakağına saplanmış, ikisi de beyine batmıştır. 10 gün boyunca acı çeken Henry öldüğü zaman, Nostradamus’un “zalimce ölüm” kehaneti de gerçekleşmiştir.                     Nostradamus

 • Kraliçe Marie Antoinette

“Tutsak kraliçe doğurduğuna bin pişman
Görüp görüp kızının gün günden solduğunu
Koca zindan inim inim Düşes çığlıklarından
Angouleme Düşesi bu, kocası amca oğIu.”

Kraliçe Marie Antoinette ve Angouleme Düşesi’nin Temple zindanındaki halini veriyor

 • SSCB Kuruluşu

“Siz savaştan sonra görün o ülkeyi
Bir güce ulaşacak en üst düzeyde
Yeni bir önder gelecek taşra kökenli
O güç dağlar aşacak, inecek denizlere…”

1719 Devrimi ve SSCB’nin kuruluşu ise böyle anlatılıyor…

 • Ülkemize İlişkin Kehanet

“Bütün yasalar değişecek temelden
Türkiye de işte böyle bir devrimle
Ve Mısır toprağı gidecek elden
Para değişecek, para birimide…”

Ülkemize ilişkin çeşitli kehanetlerden biri de cumhuriyetin kuruluşu ve Mısır’ı kaybediş…

 • Büyük Londra Yangını

“Londra’dan, adaletli olanların kanı istenece,66 yılında yandığında”                    Nostradamus

2 Eylül 1666’da başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Her ne kadar adaletli olanların kanı istense de, bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür. Bazı yorumcular, “adaletli olanların kanı” tabirinin bir çeviri hatası olduğunu söylemiş, bunu “adalet için kan istemek” ve “Kara Ölüm’ün artık hak ettiğini bulması” olarak yorumlamışlardır. Londra Yangını’nda bu hastalığı taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.               Nostradamus

 • Fransız Devrimi

“Köleleştirilmiş insanlar şarkı söylecek, taleplerde bulunacak

Prensler ve lordlar zindanlara hapsolacak

Kafasız aptallar tarafından da bunlar

İleride ilahi kelam olarak anılacak”

“Savaş başlamadan önce büyük duvar yıkılacak,

Kral öldürülecek, ölümü bu kadar hızlı geldiği için insanlar yas tutacak

Muhafızlar kan içinde yüzecek

Sen Nehri’nin yakınlarındaki toprak kanla kaplanacak”

14 Haziran 1789’da, insanlar, o zamanki monarşinin sembollerinden biri olan Bastille hapishanesine saldırdılar. Bu, hem bütün Avrupa’yı şok eden devrimin, hem de Sen Nehri kıyılarına kurulan giyotinin inip kalkmaya başlamasının başlangıcıdır.

 • 2. Dünya Savaşı ve Hitler

Nostradamus, Hitler’in doğrudan adını vermek yerine Hister ismini kullanmayı uygun bulmuştur. Hister, aynı zamanda, Hitler’in kıyılarında doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Danube Nehri’nin Latince adıdır. Aşağıdaki dörtlüklerin 2. Dünya Savaşı ve Hitler ile ilgili olduğu üzerinde fikir birliği vardır:

“Batı Avrupa’nın derinlerinde bir yerlerde

Fakir insanların bir çocuğu olacak

Konuşmaları ile milyonların aklını çelecek

Ve Doğu’nun İmparatorluğu’nda da beğenilecek.”

Bu dörtlüğün Hitler’in çocukluğunu, karizmatik ve etkileyici kişiliğini, son olarak da Almanya’nın Japonya ile kurduğu ittifakı ifade ettiğine inanılır.      Nostradamus

“Aç canavarlar nehirleri geçecek

Savaş alanındakilerin büyük bölümü Hister’e karşı gelecek

Büyük olan demir bir kafese sürüklenirken

Almanya’nın çocuğu hiçbir şey görmeyecek.”

Bu dörtlüğün Hitler’in nehirleri aşıp çeşitli bölgeleri ele geçirmesi ama sonunda Müttefiklere yenilmesi anlamına geldiği düşünülür.             Nostradamus

 • Franco’nun Sürgünü

“Franco, Castille’den çıkıp birliği terk edecek

Elçi isteklerini reddedip ayrılık yaratacak

Rivera’nın insanları çekişmenin içinde olacak

Ve körfeze girişi engelleyecek.”

Bu dörtlük, İspanyol diktatör Franco ve ondan önce dikatötrlük rejimi kuran Rivera’ya işaret etmektedir. 1936’da, sol eğilimli cumhuriyetçi hükümet Franco’yu Kanarya Adaları’na sürgüne göndermiştir (ve körfeze girişini engellemiştir). Franco, milliyetçi hükümet darbesinden sonra İspanya’ya dönüp askeri cunta kurmuştur.                      Nostradamus

 • Louis Pasteur

“Yüzyıllardır saklanan, kayıp şey bulunacak

Pasteur yarı tanrı gibi övülüp göklere çıkartılacak

Bu, Ay büyük döngüsünü tamamladığında gerçekleşecek

O (Pasteur) başkaları tarafından hor görülecek”

Mikroorganizmaların varlığını tespit eden ilk bilimadamı Pasteur, aynı zamanda kuduz ve şarbon aşılarını da yapmıştır. Bilim çevreleri tarafından ise sık sık bulgularını tahrif etmekle suçlanmıştır.

 • Charles de Gaulle

“Roma ve Annemark’ın Herkül kralı

Üç defa ünvanlandırılan de Gaulle yol gösterecek

İalya ve St. Mark’dan bazılarını titretecek

Herkes üzerinde yer alan ilk hükümdar olacak.”

Charles de Gaulle, ilk önce Özgür Fransız Kuvvetleri’nin lideri, daha sonra da 2. Dünya savaşı sonrasında kurulan geçici hükümetin ve bunu takip eden 5. Fransız Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olmuştur (üç defa ünvanlandırılan de Gaulle).                       Nostradamus

 • Kennedy Suikasti

“Eski bir iş sonunda yapılacak,

Çatıdan gelen şey ile büyük adam harap olacak

Bu işten, zaten ölü olan bir masumu sorumlu tutacaklar

Asıl suçlu sisli çalılıklarda saklanacak.”

Nostradamus

Buradaki “eski iş”in, 2. Dünya Savaşı’nda Naziler’e yardımcı olan Joseph Kennedy’yi ‘lanetleyen’ Yahudiler’in işi olduğu yorumlanır. Bazıları ise, Sezar ve Brütüs örneğinde olduğu gibi, John F. Kennedy’nin ihanete uğraması olarak yorumlar. Bir diğer yorum da, suikastte Farmasonlar’ın parmağı olduğudur. Ancak, o zamanlar aleyhlerine karalama kampanyası yürütülen Farmasonlar’ın bu işe de bulaştırılması gerçek olmaktan daha çok bir iftira olarak görülmüştür.Kennedy suikasti ile ilgili söylentiler, Kennedy’yi öldüren kurşunun Lee Harvey Oswald’ın silahindan çıkmadığı yönündedir. Zaten bazı görgü tanıklarının söylediğine göre, Kennedy’ye, üzerinde ot bitmiş küçük bir tepeden ateş edilmiştir.

Lee Harvey Oswald da, polis istasyonundan hapishaneye taşınacağı sırada yine Kennedy gibi suikaste uğramıştır.            Nostradamus

“Büyük insan o gün bir yıldırımla vurulacak,

Bu kötülük öngörülüp yazılı olarak bildirilecek

Öngörüye göre bir diğeri de gece vakti ölecek

Reims ve Londra’da karışıklık, Tuscany’de salgın varken.”                            Nostradamus

Bu dörtlük de, suikastlerin zamanlarına işaret etmektedir. John F. Kennedy öğlen 12.00, Robert Kennedy ise gece 01.00 sularında öldürülmüştür. Jean Dixon’ın John F. Kennedy’yi özellikle de basın yoluyla uyarmaya çalıştığı söylenir. Robert Kennedy’nin öldürüldüğü 1968 yılında Londra ve Paris’de (Reims) öğrenci eylemleri vardır. Ayrıca, salgın hastalık korkularını da beraberinde getirmiş olan Büyük Floransa Seli de 1968 yılında olmuştur.

 • Çernobil Faciası

“Bir patlama, bir alev yükselecek Doğuda
Bir daire içinde çığlıklar, ölüler
Gürültü, yalaz yayılacak Rus toprağına
Savaş, ateş ve kıtlık, herkes ölümü bekler”

Sovyetlere karşı nükleer silahların kullanımı olarak yorumlanan ancak yakın zamanlarda meydana gelen Çernobil Nükleer Santral kazası da göz önüne alındığında belki de bu olayı anlatan bir dörtlük…             Nostradamus

 • Son Kehanet “Kendi Ölümü”

“Kralın armağanını aldıktan sonra, bir saray dönüşü,

verecek son soluğunu.

En sevgili dostları, yakınları yatağının ve sedirin başında,

ölmüş bulacaklar onu…”

Nostradamus’un ölümü, 141. kehanetindeki gibi oldu

Gut romatizması ve su toplaması nedeniyle durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 1566 gecesi kendisine “İyi geceler” diyen bir papaza şu cevabı verir:
“Bu son gecem. Sabaha ölmüş olacağım…”
Nostradamus, 2 Temmuz 1566 sabahı, 62 yaşındayken odasında ölü bulundu. Böylece Nostradamus’un son kehaneti kendi ölümü oldu.
Cordeliers Kilisesi duvarına dikey olarak gömülen Nostradamus’un hikayesi bununla bitmedi.
John Hogue’un “The New Revelations” isimli eserine göre Nostradamus’un mezarı 1700’de yerinin değiştirilmesi amacıyla açılıp kilisede başka bir yere taşındı.
1566 yılında ölen Nostradamus’un üzerinde, mezarın açıldığı tarih olan “1700” yazılı bir madalyon bulundu. Kendi mezarının açılacağını öngören kahin bu olaydan 91 yıl sonra yaşanacaklar hakkında da bir dörtlük yazdı.                      Nostradamus

“Kim ki bulduğunda mezarı açacak
Ve kim ki açtığı bu mezarı hemen kapamayacak,
Lanet onu bulacak
Ve kimse nedenini bilmeyecek.”                Nostradamus

Tıpkı bu dörtlükteki gibi Fransız İhtilali sonrası 1791 yılında sarhoş Fransız askerleri Nostradamus’un mezarını açtılar. Hikayeye göre bu askerler daha sonra Marsilya’daki üslerine geri dönerken kral taraftarları tarafından pusuya düşürülüp ve vahşice öldürüldüler.

Nostradamus’un kitaplarındaki kehanetleri açık ve seçik olmayan, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşmaktadır.             Nostradamus

İşte Nostradamus’un, 3797 Yılına Kadar Gerçekleşmeyi Bekleyen Diğer Kehanetleri:                  Nostradamus

 • Nostradamus, Ortadoğu kökenli bir Mehdi’nin Asya’da belireceğini ve onun gelişiyle, Dünya’nın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ’a gireceğini söylüyor.          Nostradamus
 • 2000’lerde, Avrupa ile İtalya arasında savaş; Chiren’in birliklerin başına gelmesi ve Avrupa Ordusu’nun savaşı kazanması.
 • 2020 Yılında, atomik bir saldırı sonucunda Roma’da taş üzerinde taş kalmaması.
 • 2025’e kadar Dünya’nın ekseni değişecek. New York’lu şifre çözücü Peter Lorie, ‘gelecek mühendisi’ olarak tanımladığı Nostradamus’un dörtlüklerinden hareketle 2025 yılına kadar sadece depremlerden değil dünyanın ekseninin değişimine neden olacak sismik aktivitelerden bahsediyor.
 • 2050 Yılında, iki Almanya’nın birleşmesi ve Yerküre üzerinde 57 yıl süreyle barışın hakim olması. Ayrıca, Nostradamus’un büyük bir kahin olarak tanınıp herkesçe kabul edilmesi.
 • 2076 Yılında, bir ihtimal, Avrupa ile Asya / Afrika ülkeleri arasındaki 4. Dünya Savaşı’nın çıkması. Savaşın 25 yıl sürmesi ve bitiminde yarı yarıya çöle dönmüş bir dünya bırakması.       Nostradamus
 • 2106 Yılında, 4. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve 1000 yıllık barış döneminin başlaması. Bugün için düşünülmesi bile zor olan olağanüstü buluş ve gelişmelerin ortaya çıkması. Yüksek bir yaşam düzeyi.
 • 3750 Yılında, yeni bir savaş ve o güne değin yaşanmamış ölçüde bir korku dalgası.      Nostradamus
 • 3797 Yılında, son günün gelip çatması ve yeryüzü ile gökyüzünün yepyeni bir çevreye bürünmesi. İnsanoğlunun ölümsüzlüğe erişmesi. Her türlü kötülüğün, bir daha geri gelmemek üzere saf dışı edilmesi ve ölümün ölümsüzlüğe dönüşmesi.
 • 400 yıldan sonra ilk kez bir süpernova çıplak gözle görülecek ve Papa değişecek.
 • Kuzey İtalya, Londra ve İngiltere’nin önemli bir bölümü dev depremlerle sarsılacak hatta Britanya Adası’nın bir bölümü denize batacak.
 • Çok ünlü bir Rock şarkıcısı bir uçak kazasında yaşamını yitirecek.
 • Los Angeles, San Francisco veya Seattle’de büyük bir deprem ya da patlama olacak.     Nostradamus

(Ntvmsnbc)

Nostradamus ;
Nostradamus – Kimdir?

Nostradamus konusu ve Nostradamus hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

İlgili Yazılar

Leave a Comment