Home Genel Pluto ve Güç Teması

Pluto ve Güç Teması

by Zeynel Eroglu
0 comment

Pluto ve Güç Teması

Sayfada Neler Var?

Pluto ve Güç Teması

Pluto’yu anlayabilmek için önce güç konusunu ve bunun üç farklı odak noktasına ve üç değişik yaşam sürecine yönelebilecek olan çeşitli tezahürlerini anlamak gerekir. Bu yönelimlerin ve süreçlerin hepsinde zorluklar ve karmaşalar yaşanabilir, çünkü bunların hepsi sadece fiziksel düzeyde deneyimlenmezler. Zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeylerde de deneyimlenirler. Bu zorlu durumlarda güç üç değişik hedefe odaklanabilir: kişinin kendisine, diğerlerine ve/veya koşullara. Yani:

-Kendini kontrol

-Başkalarını kontrol

-Durumları kontrol

devam

Kişinin kendisini kontrol etmesi bunlar arasında en yararlı olanıdır. Başkalarını kontrol en zararlı olanıdır. Durumları kontrol etmek ise söz konusu koşullara göre değişir. Pluto’nun haritadaki ev konumu yaşamın hangi alanında bu kontrol konularının yaşanacağını gösterir. Güç konularının şiddeti ve etkileri Pluto’nun diğer gezegenlerle açılarına bakarak değerlendirilir.

Güç kendisini aynı zamanda üç değişik süreç kanalıyla gösterir:

-Aynı kalmak (içsel ve dışsal güce direnmek)

-Elemek (hayatın -yararlı olmayan- bir alanını bırakmak, ölüm)

-Dönüşüm (form değiştirmek; zaten mevcut olan değişimi aktif olarak yaşamak)

devam

Her şeyi olduğu gibi tutmaya çalıştığınızda, bir gücün sizi değişmeye zorladığını ve sizin değişime direndiğinizi söyleyebiliriz. Bir güç savaşı çıkabilir. Elemeyi seçtiğinizde yaşamınızın bir yönü üzerinde kontrolü bıraktığınızı veya onunla teması kestiğinizi söyleyebiliriz. Değişimi seçtiğinizde dıştaki bir güce teslim olduğunuzu veya faal biçimde dönüşüm peşinde olduğunuzu söyleyebiliriz.

Üç Odak Noktası

Odak noktalarından biri olan kendini kontrolün yararlı olduğunu söyledik. Pluto’nun içgörülerini ve tekniklerini kendinizi kontrol için kullanırsanız bu çok olumlu bir öğrenme süreci olur. Ancak kendinizi aşırı kontrolden, kendiniz inkar etmekten uzak durmanız gerekir. Kendinizin ve evrensel prensiplerin farkına vardıkça, doğru kararları verme ihtimaliniz artar. Kendi kaderinizin kaptanı olursunuz. Bu farkındalık güce, güç de farkındalığa yol açar.

Ancak bu psikolojik içgörüleri kendi büyümesini engellemek için kullananlar çok değerli bir enerjiyi harcarlar. Olumsuz bir model oluşturup, bu psikolojik bilgileri yaşam ve kendileri hakkında daha önce alışık olunan temalara ekleyip çarpıtırlar ve bunu dönüşüme karşı bir silah olarak kullanırlar. Böylece aynı kalmayı sağlarlar. Çelişen farkındalıkları yüzeye çıkartmayıp, bastırıp yanlış yorumlarlar. En olumsuz durumlarda Plutonik güç ve yaratıcılığı engellerler.

devam

Kişisel büyümeyi engellemek kişinin dikkatini kendisinden uzaklaştırıp, başkalarını kontrol etmeye çalıştığı durumlarda da geçerlidir. Bu odak noktası her durumda yanlıştır. Büyümek her zaman içeride başlar, dolayısıyla sizin odak noktası olmanız gerekir. Dışsal bir mücadeleye odaklanmak gereksizdir ve üretken değildir. Kişinin kendisini ve reaksiyonlarını kontrol etmesi başkalarını kontrolden daha az enerji gerektirir. Dolayısıyla güç savaşı ve başkalarını kontrol kişinin bütün kaynaklarını kullanır (tüketir). Başkaları için karar vermek durumunda kaldığınızda bile (ör. çocuklar, hastalar), bu sizin bu deneyimler kanalıyla büyüeceğinizi gösterir. Yani bu deneyimleri kendi farkındalığınızı arttırmak için kullanmalısınız. Burada üstlendiğiniz rollere dikkat edin.

devam

Yaşam koşullarını kontrol etmek güç savaşlarına neden olabilir. Ancak bazı durumlarda kişinin (bir başkasının kişiyi, ailesini veya yaşamını kontrol etmeye çalışması v.b) yaşam yolu ve bilinci için güçlü olması gerekebilir (tek seçenek kontrol olabilir). Bazı adaletsizliklerin düzeltilmesi gerekebilir. Her zaman içinde bulunduğunuz mücadelenin farkında olmanız zorunludur. Genellikle karşınızdaki insanı hatalı olduğuna ikna etmeye çalışmak, bir durumu düzetmekten daha zordur. Daha kolay yolu seçin. Örneğin eğer ofiste işler çok karışıksa ve patronunuz bunları düzeltmek için bir şey yapmak istemiyorsa, onu ikna etmeye çalışmayın. İşleri düzetmeye veya bir üstteki insanla konuşmaya çalışın. Eğer zorunlu değilse, uzun ve herkesi kilitleyen mücadelelerden uzak durun. Güç savaşları sizin bakış açınıza bağlı olarak, yararlı veya zararlı olabilirler. Dış dünyada kazanabilir veya kaybedebilirsiniz. Ama siz kazandığınızda bir başkası kaybetmiş olur. Oysa güç savaşı sayesinde iç dünyanızda kazandığınız farkındalıklar sizin dış dünyanızda da yararlı olacak yaratıcı değişimler doğurabilirler. Pluto size bu içgörüleri sağlar. Asıl büyüme süreci kişinin kendisiyle başlar ve kendisinde biter.

Bilince Bağlı Gezegensel Etkiler

Astroanaliz İletişim Zeynel Eroğlu
İyilik daima sizinle olsun…

 

İlgili Yazılar

Leave a Comment