Home Genel Reiki Nedir? Nasıl Öğrenilir ve Nasıl Kullanılır?

Reiki Nedir? Nasıl Öğrenilir ve Nasıl Kullanılır?

by Zeynel Eroglu
0 comment

Reiki Nedir? Nasıl Öğrenilir ve Nasıl Kullanılır?

Reiki, aslen Japonca, “rei” ve “ki” sözcüklerinden oluşan bir birleşik sözcüktür. Tanımlaması; “rei” evrensel olan,

her yerde ve aynı formda bulunan anlamında, “ki” ise enerji, yaşam enerjisi, güç anlamındadır.

İsminin Japonca olması, bu sistemin bir Japon öğretisi olduğu şeklinde algı yaratsa da, gerçek bundan çok fazlasıdır.

Her coğrafyada, her kültürde, tüm zamanlarda, dünyanın her yerinde var olan elle

şifa verme tekniklerinin en yalın, en saf halidir aslında.

Reikinin isminin Japonca olmasına, 20. yüzyılın başlarında Japon Teolog Doktor

Mikao Usui sebep olmuştur.

Şifacılık üzerine uzun yıllar bir akademist olarak araştırmalar yapan Usui, sonunda, elle şifacılığın 7den 70e herkes tarafından kolayca öğrenilen,

uygulanan ve öğretilebilen bir sistem haline getirmiştir. Bu sistem günümüzde

“Usui Reiki” olarak adlandırılmakta ve kısaca Reiki de denmektedir.

Reiki bedensel, zihinsel ve ruhsal şifayı bir arada gerçekleştiren, entegretif bir terapi sistemi olarak da tanımlanır.

Modern tıbbın alternatifi değildir ancak hem modern tıbbın hızlı ve kalıcı çözümler

üretmesine destek olur hem de modern tıbbın çaresiz kaldığı, çözümler üretemediği durumlarda mucizevi iyileşmelere sebep olur.

Amerika’da, İngiltere’de, Japonya’da ve pek çok Avrupa ülkesinde Reiki terapileri hastanelerde, kliniklerde uygulanmakta ve sağlık sigortası sisteminde yer almaktadır.

Reiki bir dine veya inanca bağlı değildir. Her dinden, her inançtan, her görüşten, her etnik yapıdan,

her cinsiyetten, her yaştan insan tarafından kolayca öğrenilip uygulanabilir. Öncelikle kendi kendine tedavidir.

Kişinin gücünü fark etmesini ve ele almasını sağlar. Reiki öğrendiğinizde ve uygulamaya başladığınızda,

bir şeyhin, bir gurunun, bir hocanın peşinden gitmezsiniz; kendi yolunuzu kendiniz açar ve ilerlersiniz.

Bedensel sorunları şifalandırırken, bu bedensel soruna sebep olan zihinsel kalıpların da yavaş ve dengeli

olarak çözülmesini sağlayarak, kalıcı şifa durumu elde edilir. Beden her zaman kendi kendini iyileştirmektedir.

İlaçlar, ameliyatlar, terapiler bedenin iyileşmesini engelleyen, güçleştiren etkileri ortadan kaldırarak

bedenin işini kolaylaştırmaya çalışır, reiki ise her ne sebeple olursa olsun bedenin bozulmuş olan

enerji dengesini ve akışını düzenleyerek bedenin kendini iyileştirmesine hızlı bir destek sağlar.

Tüm canlıların sahip oldukları yaşam enerjileri vardır, bu enerji doğumla birlikte getirilmiştir.

Yaşam enerjisi düşük olan insanlar daha kolay ve daha sık hasta olurlar.

Yaşam enerjisi yüksek olanlar ise daha dayanıklıdırlar. Reiki kişinin yaşam enerjisini arttırıcı bir tekniktir.

Reiki uygulayıcısı ister kendisine, ister bir başkasına Reiki uygulasın enerjisi azalmaz, aksine artar.

Reiki kişinin vücut dengesini ve uyumunu korumasını sağlar.

Eğer bedende herhangi bir yerde hastalık ya da sorun varsa bu tüm vücudu etkileyeceğinden bütüne yönelir.

İçimizdeki yaşam enerjisi duygularımızdan etkilenir,

bilinçli yada bilinçsiz olarak olumsuz duygulara kapıldığımızda enerji akışı kesintiye uğrar.

Akış tıkandığında ilgili organlar işlevlerini tam olarak yerine getiremez. Hastalıklar oluşur.

Reiki enerji kanallarını temizleyerek akar ve tıkanıklıkların ortadan kaldırılmasını sağlar.

Ağrıları, sızıları azaltır; yaraların, hastalıkların çabuk iyileşmesine yardım eder.

Reiki eğitimi üç aşamalı bir eğitimdir. Birinci aşamada bedenimizdeki ve evrendeki enerjiyi tanır ve anlarız.

Ellerimizi kullanarak bu enerjiyi nasıl yönlendirebileceğimizi öğreniriz. Enerji merkezlerini dengeleriz.

İkinci aşamada, bedenimizde veya hayatımızda var olan olumsuzlukların zihinsel

temelleri üzerinde çalışmayı öğreniriz. Hangi inancımız, hangi düşüncemiz bu olumsuzluğa sebep oluyor?

İnançlarımız, düşüncelerimiz arınırken, bedenimiz ve hayatımız da değişmeye başlar.

Üçüncü aşamada daha derinde çalışmayı öğreniriz. Genetik etkiler, kollektif bilinç, ruhsal sebepler,

temel korkular üzerinde çalışırız. Yaşadığımız olumsuzluğun temeline inerek nedenini ortadan kaldırmayı öğreniriz.

Tüm bu aşamalar boyunca kullanabildiğimiz enerji miktarı kademeli olarak artar ve üçüncü aşamayı

tamamladıktan sonra artık bilgiyi paylaşacak ve diğerlerine öğretecek noktaya geliriz.

Reikiyi teknik olarak öğrenmek için, öğrenmeyi istemek ve bir reiki eğitmeninden hem

reikinin ve enerjinin temellerinin anlatıldığı; hem de aktarımın sağlandığı bir seminer almak yeterlidir.

Reikiyi günlük yaşamımızın içinde, her yerde ve her zaman kullanabiliriz.

Derin meditasyonlara, özel ışıklandırmaya, tütsülere, müziklere ihtiyacımız yoktur.

Her zaman hazır ve elimizin altındadır. Doz aşımı veya son kullanma tarihi sorunumuz yoktur.

Bugün reikiyi kullanmayı öğrenip, bundan 50 yıl sonra hala kullanabilirim; zaman, mekan sorunum olmaz.

Reiki ile asla kendime veya bir başkasına zarar veremem, yanlış bir şey yapamam. Tamamen güvenlidir.

Reiki, kullanan kişiler tarafından; yoğun, tatlı, ılımlı, yumuşacık, koşulsuz, sınırsız,

güçlü, güvenli, şefkatli ve bir o kadar da emniyetli bir enerji olarak tanımlanmaktadır.

Kendi kendimize uyguladığımızda veya bir uygulayıcıdan reiki terapisi aldığımızda öncelikle rahatlama,

huzur ve güven duygularını deneyimleriz. Günümüzde Reiki dünya üzerinde yaklaşık

10 milyon kişi tarafından bilinmekte ve çeşitli seviyelerde uygulanmaktadır.

Bu sayı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Sizin için de bu sonsuz ve sınırsız iyilikten fayda görme zamanı gelmedi mi?

 

Astroanaliz İletişim Zeynel Eroğlu
İyilik daima sizinle olsun…

İlgili Yazılar

Leave a Comment