Home Rune Hakkında Bilgi

Rune Hakkında Bilgi

by Zeynel Eroglu

Rune Hakkında Bilgi – Rune Metodları


Rune Hakkında Bilgi

Rune Hakkında Bilgi

Rune Kehanet Taşları Astroloji, Tarot ve ceşitleri fakat biri daha var ki, yüzyıllardan bu günlere toplumu etkiledi; Rune taşlarından veya simgelerinden söz ediyoruz. gerçekte kuzey ırklarına ait bir abece olan Rune sistemini öğrenirken, Vikingler´le, büyücülerle, kiliseyle, Naziler´le ve Yeni çağ hareketi ile karşılaşacaksınız. Rune´un gizemine hoş geldiniz…

Rune, kuzey Avrupa halkları tarafından 1. Yüzyıl´dan Orta çağlar´a kadar uygulanan alfabetik dilin adıdır, ama sembolik bir sistem olan Rune, bir lisan olmanın ötesinde maji ve kehanet sahalarında daha çok yer almış veya kullanılmıştır.

Latin-Roma alfabesinin tercih edilmesinden sonra kullanılmamaya başlayan Rune sembollerinin anlamları, günümüze kadar ulaşabilen yazmalarda görülmektedir.
Rune alfabesini başka alfabelerden ayıran ana faktör, her harfin yani Rune´un hususi bir anlam içermesidir. mesela ingilizce´deki “A”, “B” ve “C” harflerinin sesleri tek başlarına bir mana taşımazlar, sadece abecenin ilk üç harfidirler. ama Rune dilindeki ilk üç Rune olan “fehu”, “uruz” ve “urisaz”, sırasıyla “sığır”, “ışın” ve “dev” anlamlarını taşırlar. Rune´lar, majikal ve dinsel simgelerdirler ve bu nedenle de majikal bir eylemde kullanılan yazının oluşumunda kullanılırlar.

Bunun adına çağlar boyunca gelecek okumalarında ve büyü eylemlerinde yer alırlar.
Bugün Rune´lar, tekrar keşfediliyorlar, sembolik anlamları kehanet yapma çizgisinde büyük ilgi görüyor ve araştırılıyor. ayrıca, geleceği okuma sahasında en azından popülarite sebebi ile Tarot kartlarına seçenek oldukları henüz söylenemez. Daha fazla antik toplumun yaşayan inançlarının ve doğasal algılarının anlaşılabilmesi adına önem taşırlar ve belki de bizim bildiğimiz tabiat ile algılayamadığımız tabiat arasındaki ilişkinin yada köprünün simgeleridirler.