Anasayfa Rune’un Tarihçesi

Rune’un Tarihçesi

tarafından Zeynel Eroglu

Rune Hakkında Bilgi – Rune Metodları


Rune’un Tarihçesi

TariRune´un Tarihçesihçede sabit bir metod olmamıştır, Rune´ların birileri tahta, tuğla ve ya taştan yapılmakta idi. doğal olmaları tercih edilir ama çağımızda plastikten yapılanları da kullanılıyor.Rune Açılışı Tarot´a benzetilebilir fakat ekseriyetle Tarot´da bulunduğu gibi titiz bir açılış biçimi yerine karıştırarak atma metodunun da kullanıldığı görülmektedir, bazı kaynaklarda Rune´ların aksi anlamlarının olduğu da belirtilir ama bu geleneksel değildir.
En önemli şey, sizin kendinize göre oluşturabileceğiniz bir metottur lakin bunu yapabilmek adına Rune´ları iyice öğrenmiş ya da anlamış olmanız lüzumludur.Küçük sayıda Rune´lardan başlayarak çok sayıda Rune kullanmaya doğru gidin. Yere koyu renkli tercihan siyah bir kadife örtü yayın sonra 3 ya da dört Rune seçerek yorumlamaya başlayın. Bunları taşların içinden rasgele seçebileceğiniz gibi, seçtirebilirsiniz de, şayet seçtiriyorsanız Rune´ları yüzleri örtülü olarak yere yayın ve ondan sonra o kişiyi çağırıp seçtirin.

Daha öte çalışmalarda 9 ve 12 Rune kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir başka yöntem, Rune´ları yine aynı kumaştan oluşturulmuş bir torbaya koyup, tombala çeker gibi çekmek ve ya çektirmektir, bu yöntem en geçerli ve doğru metod şekilde önerilir. Elinizdeki Rune´ların boyutları metodunuzu belirlemede kayda değer bir faktördür.
Tek sorular için tek bir Rune kullanın ve yorumlayın fakat bu soru hususi anlam taşıyan bir soru olmalıdır, alelade sorular adına kullanılamaz ve sık sık tekrarlanmamalıdır.

Rune´u keseden çektiğinizde bir an avcunuzda tutun, eğer yeterince ön egzersiz yapmışsanız Rune sizi etkileyecektir, soğuk veya sıcak bir etki sıkıntının sorulabileceğinin işaretidir, hiçbirşey hissetmiyorsanız bir öteki soruyu deneyin. üç Rune kullanılan çekilişlerde gelecekle ilgili bir konum yada pozisyon yahut olay sorusu sorulmalıdır. evvela birinci Rune´u çekin, yüzü kapalı olarak yere örtünün üstüne koyun, bu ilk Rune şu andaki durumu etkileyen geçmişteki etkendir, ikinci Rune şu andaki durumu gösterir ve ne yapılması gerektiğini önerebilir, üçüncü Rune ise yorumu en zor olan Rune´dur, kaçınması mümkün olmayan sonu simgeleyebilir, bu nedenle onu yorumlarken içgüdülerinizi çok iyi izlemelisiniz.
Rune´un Tarihçesi
Rune´un kökeni ve tarihçesi…
Bilinmek üzere Runik Alfabe´nin bir tanesi majikal, digeri edebi olan iki kaynağı olmaktadır; ilkel Rune sembolleri Bronz çağı´ndan kalmadır ve isveç´deki mağara kazılarında bulunmuştur.
Bu sembollerin sonraki alfabelerde yer aldıkları belirlenmiştir ve dikkat edildiğinde yaratıcılarının bu sembollerle çevreyi tanımladıkları ayrım edilir (at, güneş benzeri…) ama yine kati olarak anlamların neyi kasdettikleri bilinmemektedir, ilkel Rune´ların kesin anlamları kayıptır, tahminlerle yola çıkılarak kehanet yaparken kullanıldıkları ve de tanımlama sembolü oldukları belirtilmektedir. fakat ilkel Rune´ların majikal fonksiyonu, sonraki Rune´lardan fazla daha alt düzeydedir.
Rune´lar asıl majikal anlamlarını sonraki yüzyıllarda kazanmışlardırlar. Yapılan araştırmalarda Rune´un kökeninin Latin ve Eski Yunan kaynaklarına ulaştığı belirlenmiştir lakin buna karşın bazı arkeologlar şimal italya´nın köken olduğunu iddia etmekteler lakin bu Roma alfabesi ile Rune arasında paralellik bulunduğu anlamında değildir, benzerlik sırf formsaldır yani şekilseldir ve biraz da yazıdaki kullanılma tarzındadır. Sonuçta italik ve Latin yazıları Etrüsk alfabesinden gelmedir ve bu garp-Yunan alfabe Ailesi´nin bir koludur.
Linguistik ve fonetik araştırmalar Mö 200´lerden başlayan bir sürecin içinde yukardaki etkileşimin ortaya çıktığını göstermektedirler. kuzey ırkları, Latin alfabesiyle ilişki kurduklarında ahenk sağlamadılar aksine kendi sembol sistemlerini Latin alfabesinin üzerine koydular yani harflere kendi dünyevi tanımlarını ve dinsel yaşamlarını belirten anlamlar yüklediler. bu sayede ortaya kolay bir piktograf alfabe (resim çeşidi harflerden oluşan) çıktı, sonra da majikal bir alfabeye dönüşerek, muskalarda, majikal metinlerde ve kehanetlerde kullanıldı.
“Futhark” adı, abece anlamındadır ve ardıl şekilde Runik alfabenin ilk harflerinden oluşur, Futhark 24 harften oluşur, “F” harfi ile başlar ve “O” harfi ile sona erer. tüm şimal Germanik ırklarda, isveç, Norveç, Danimarka ve şimal Almanya´da değişik formlarda kullanılmıştır. Runik alfabe, Danimarka´dan isveç ve Norveç´e, oradan da izlanda ve Grönland´a Vikingler vasıtası ile taşınmıştır. şimal Amerika´da bulunan Rune´ların da, gene Vikingler yönünden getirildiği düşünülmektedir lakin kati otantik metinler bulunamamıştır.