Home Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

by Zeynel Eroglu
1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ticari Ünvan:ZEYNEL EROGLU
Adres:Akmerkez – Etiler
Telefon:444 3254
E-posta adresi:zeyneleroglu@gmail.com
Ürün iade adresi:Etiler – Akmerkez
 
2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.
AçıklamaAdetKDV’liAra Toplam
%name%1%price%%price%
Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri :%price%
Toplam (KDV Dahil) :%price%
Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza ulaştırılır.

3. GENEL HÜKÜMLER

Alıcı sisteme girmiş olduğu bilgilerinin doğruluğunu teyit eder ve bu bilgilerin yanlışveya eksik verilmesinden kaynaklı olarak doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul eder.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

Alıcı, ürün kendisine teslim edildiğinde ürünü kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. Üründe gözle görülür açık ayıp olması (kırık, eksik, çizik vb.) halinde ürünü teslim almayacaktır. Aksi takdirde ürünün sağlam ve eksiksiz teslim edildiği kabul edilir. Ürünün tesliminden sonra iadesi söz konusu olursa Alıcı iade tarihine kadar ürünün her türlü hasardan ari olarak saklanmasından sorumludur.

4. CAYMA HAKKI

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

5. ALICININ TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

TÜKETİCİ:
Ad soyad:%uname%
Eposta:%email%
Tarih:%date_now%

 

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ticari Ünvan:ZEYNEL EROGLU
Adres:Etiler – Akmerkez
Telefon:444 3254
E-posta adresi:zeyneleroglu@gmail.com
Ürün iade adresi:Etiler – Akmerkez
2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.
AçıklamaAdetKDV’liAra Toplam
%name%1%price%%price%
Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri :%price%
Toplam (KDV Dahil) :%price%
Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza ulaştırılır.

3. GENEL HÜKÜMLER

Alıcı sisteme girmiş olduğu bilgilerinin doğruluğunu teyit eder ve bu bilgilerin yanlışveya eksik verilmesinden kaynaklı olarak doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul eder.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

Alıcı, ürün kendisine teslim edildiğinde ürünü kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. Üründe gözle görülür açık ayıp olması (kırık, eksik, çizik vb.) halinde ürünü teslim almayacaktır. Aksi takdirde ürünün sağlam ve eksiksiz teslim edildiği kabul edilir. Ürünün tesliminden sonra iadesi söz konusu olursa Alıcı iade tarihine kadar ürünün her türlü hasardan ari olarak saklanmasından sorumludur.

4. CAYMA HAKKI

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

5. ALICININ TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

TÜKETİCİ:
Ad soyad:%uname%
Eposta:%email%
Tarih:%date_now%

 

YASAL UYARI

Bir astrolojik tahmin, yorum, ya da form sadece bir Astrolog görüşü olup hiçbir bilimsellik taşımamaktadır. Bu tahminler kişinin doğum tarihi, yıldızı ve sorulan sorunun durumuna göre; astroloğun konu üzerinde ki deneyimi, yetkinliği ve uzmanlığı ölçüsünde netlik kazanmaktadır. Analiz ve yorumlar öncelikle eğlence amaçlı olup, herhangi bir kehanet ve gelecekten haber verme sınıfına sokulmamalıdır.

Tahminler ve yorumlar modern tıbba ve gelişen teknolojiye alternatif olarak kullanılmamalıdır. Web sitemiz herhangi bir tahminden ve yorumdan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, talep ettiği bir yorum ya da analizi okuduktan sonra, kullanıcı tarafından oluşturulacak herhangi bir eylem, karar ya da olaydan web sitemiz ve şirketimiz sorumlu değildir.

Web sitemizde Astroloji, Burç, Tarot, Numeroloji yorumları, Kitaplar, Doğal Taş ve Mistik Eşyaların satışı yapılmaktadır. Web sitemize üye olan herkes bunları satın alabilir. Kitap, Doğal Taş ve Mistik Eşyaların alıcıya ulaştırılması anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi aracılığıyla gerçekleştirilir. Yorum ve Analizler ise; alıcının belirttiği e-posta adresine mail yoluyla gönderilmektedir.

Bu Web Sitesinin kullanımı, kullanıcıların isteğine bağlı olarak yapılan alış-veriş kapsamındadır. Kullanıcı sağladığı bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır. Bu sitenin içeriğine erişim doğrudan ya da dolaylı olarak bir Internet bağlantısı ile sağlanmaktadır. Site kullanımına ilişkin alış-veriş ve yorum-analiz, internet ve telefon kullanımından doğan masraflar kullanıcının sorunluluğundadır

Web sitemiz bize başvuran ve bizden destek isteyen kimselere olumlu rehberlik hizmeti sağlamaktadır. Bunlardan bazılar:

HUKUKİ KONULAR: Kullanıcının hukuki konularda öncelikli olarak, hukuk danışmanı ya da bir avukata danışmasını öneririz.

TIP SORULARI: Rahatsızlık ve hastalık gibi konularda bize danışan kullanıcılarımıza, öncelik olarak profesyonel tıbbi tavsiye ederiz.

İŞ VE KARİYER: İş yaşamında istediğini bulamayan kullanıcılarımızı finansal danışmanlara yönlendiririz.

RUHSAL BOZUKLUKLAR: Ruhsal ve Psikolojik rahatsızlıklardan dolayı bize danışan kullanıcılarımızı bu konuda uzman profesyonel psikiyatr ve doktorlara gitmesini sağlamaya çalışırız.

Öncelikli amaç ve hedefimiz; insan sağlığı, mutluluğu ve huzurudur. Metafiziksel ya da psişik bir destek almak isteyen danışanlarımıza ve kullanıcılarımıza yaşadıkları olayın ya da durumun düzelmesi için çalışacak uzman kimselere yönlendiririz. Çünkü yaşanan hangi olumsuz olay olursa olsun, alınan profesyonel ve uzman destek kişinin içinde bulunduğu durumu daha net görmesini sağlayacaktır. Her problem ya da rahatsızlığı temelinde metafizik etkilerin yattığını söylemek çok büyük bir yanlış olacaktır.

Tüm Analiz ve yorumlar kişinin yaşamına bir bakış açısı sunar. Bu analiz ve yorumlar kişiye kesinlik vermez, geleceği söylemez ve gayb’dan haber almaz. Bu analiz ve yorumların herhangi bir hukuki, mali, ya da tıbbi bir niteliği yoktur.

Kullanıcının Form ve kullanıcı bilgileri ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat kendisine aittir.

Kullanıcının doldurduğu formdaki bilgiler nedeniyle Web sitemize /veya 3.kişilere doğrudan ve/veya dolaylı olarak verilebilecek her türlü zarardan bizzat kullanıcı sorumludur. Bu nedenle Web sitemizin herhangi bir ödeme yapması gerektiği takdirde Web sitemiz, ödediği miktarın tahsili için kullanıcıya geri dönüş yapabilecektir. Kullanıcı bu hususu peşinen kabul eder.

Web sitemiz tarafından kullanıcının doldurduğu form ve kendisi hakkında verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi ve/veya öğrenilmesi hallerinde Web sitemiz adayın üyeliğini iptal edebilir.

Kullanıcı, üyeliği kapsamında formda verdiği ve sitede paylaştığı tüm bilgilerden yararlanarak Web sitemizin kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir.

Sitede verilen linkler takip edilerek kullanıcı tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, gizliliği ve/veya korunması ile ilgili olarak Web sitemizin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Web sitemizin kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, yeniliklerle ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Web sitemizin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için Web sitemiz SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır. SSL sertifikası kullanımıyla bilgileriniz sadece web sitemiz tarafında satın alma aşamasında kullanılır. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz.

Kullanıcılarımızın Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Web sitemiz “Banka Kartı ve Kredi Kartı bilgilerinizi” sadece satın alma aşamalarında kullanmaktadır. Başka hiç bir işlem için kayıt altında tutmaz.

Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Web sitemiz sorumlu değildir.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda web sitemiz ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Web sitemize aittir.

Web siteniz kişisel bilgilerimi toplar mı?

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Hizmetleri çalıştırmak ve sunmak için sizden topladığımız belirli bilgileri kullanırız. Ayrıca hizmetlerin bir parçası olarak karşıya makineniz, hizmet kullanımız ve hizmet performansınız hakkında otomatik olarak bilgi yükleyebiliriz. Söz konusu bilgileri toplamamıza yardımcı olması için makinenize tanımlama bilgileri yerleştirmek gibi teknolojiler kullanabiliriz. Bilgilerinizi nasıl kullandığımız ve koruduğumuz hakkında bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Bildirim Kurallarımızı okuyunuz.

Web siteniz, kişisel bilgilerimi Web siteniz dışında ifşa eder mi?

Web sitemizin;

İlgili yasalara uymak veya yetkili makamlarca gerçekleştirilen yasal işlemlere yanıt vermek,

Bu sözleşmeyi uygulamak ya da Web sitemizin veya kullanıcımızın haklarını ya da mülklerini korumak,

Herhangi birinin can kaybını veya ciddi fiziksel yaralanmasını önlemek için gerekli olduğuna kanaat getirmesi durumunda,

Web sitemizin kişisel bilgileriniz ve içeriğinizi kapsayan (ancak bununla sınırlı olmayan) hizmetleri kullanımınızla ilişkili bilgilere veya Web sitemizin hizmetleri kullanımınız aracılığıyla hakkınızda edindiği bilgilere (Internet Protokol adresi veya diğer üçüncü taraf bilgileri gibi) erişebileceğini, bu bilgileri ifşa edebileceğini veya koruyabileceğini kabul ve taahhüt edersiniz.

Web siteniz yasal işlemlere nasıl yanıt verir?

Diğer Internet hizmeti sağlayıcılarına benzer olarak Web sitemizde ağımızda depolanan içeriğe yönelik olarak yasa uygulayıcı kurumların, devlet kuruluşlarının ve özel davacıların yasal talep ve istekleriyle karşılaşmaktadır. Bu bilgiler, iddia edilen cezai veya medeni bir dava ile ilgili olabilir ve genellikle faaliyetin gerçekleştiği ülke veya bölgenin olağan hukuki sürecinin ardından talep edilir. Web sitemiz, bu tür soruşturmalar veya hukuki davaların parçası olarak bilgileriniz ya da içeriğinizle ilgili taleplere uymak zorunda kalabilir.

Bildirimler

Web sitemizin hizmetlere kaydolurken belirttiğiniz adrese, e-posta aracılığıyla yasaların şart koştuğu şekilde hizmetler veya bilgilerle ilgili bildirimler sağlamasını kabul ediyorsunuz. Size e-postayla gönderilen bildirimler, e-posta gönderildiğinde verilmiş ve alınmış kabul edilir. Elektronik ortamda herhangi bir bildirim almaya onay vermiyorsanız, hizmetleri kullanmayı durdurmalısınız. Hizmetler için web sitemizin Destek alanında belirtilen şekilde bildirimde bulunabilirsiniz.

WEB SİTEMİZ, BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ, KURUMSAL BAYİLERİMİZ, DAĞITIMCILARIMIZ VE SATICILARIMIZ OLARAK HİZMETLERİ KULLANIMINIZA YÖNELİK HİÇBİR AÇIK VEYA KAPALI GARANTİ VEYA TEMİNAT VERMİYOR VEYA KOŞUL SUNMUYORUZ.

HİZMETLERİMİZİ KULLANIMINIZIN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLDUĞUNU VE HİZMETİMİZİ “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE” VE “KULLANIMA SUNULDUĞU HALİYLE” SAĞLADIĞIMIZI ANLADIĞINIZI KABUL EDİYORUZ.

WEB SİTEMİZ HİZMETLER ARACILIĞLA SAĞLANAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VEYA GÜNCELLİĞİNİ GARANTİ ETMEZ. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YETERLİ ÇABANIN GÖSTERİLMESİ VE HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL TÜM GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA TUTUYORUZ.

YEREL KANUNLARINIZA GÖRE BELİRLİ HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. BU SÖZLEŞMEDEKİ HİÇBİR ŞEY, GEÇERLİ OLDUKLARI TAKDİRDE SÖZ KONUSU HAKLARI ETKİLEME AMACINDA DEĞİLDİR.

BİLGİSAYAR VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN HATASIZ OLMADIĞINI VE ZAMAN ZAMAN KESİNTİLERİN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. HİZMETLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI YA DA VERİ KAYBININ OLMAYACAĞINI GARANTİ ETMİYORUZ.

 

Üyelik ve Ebülten Sözleşmesi

1- İşbu Üyelik ve Ebülten Sözleşmesi, astroanaliz.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

2- astroanaliz.com, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

3- astroanaliz.com web sitesi kişiseldir, üyelik devredilemez ya da satılamaz.

4- Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz.

5- Üye, astroanaliz.com’a verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla astroanaliz.com’un kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

6- Üye, astroanaliz.com’a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, astroanaliz.com’un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

7- Üye, tüm hakları astroanaliz.com’a ait olan ve astroanaliz.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

8- astroanaliz.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. astroanaliz.com’un sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı astroanaliz.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
9- astroanaliz.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

10- astroanaliz.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

11- astroanaliz.com’un satışları stokları ile sınırlıdır. astroanaliz.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

12- Ürünlerin sanal mağazada ve/veya bülten üzerinden teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka astroanaliz.com stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

13- Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

14- astroanaliz.com’da ve/veya bülten üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran astroanaliz.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla astroanaliz.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

15- astroanaliz.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden astroanaliz.com sorumlu değildir.

16- astroanaliz.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. astroanaliz.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

17- Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda astroanaliz.com’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. astroanaliz.com kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

18- Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

19- İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

20- Üye, bülten kayıt formu doldurduktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

21- astroanaliz.com dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.