Home Genel Şeytan Cin Karabasan İfrit Musallat Ümmü S Sübyan Albasması Hadim Nedir

Şeytan Cin Karabasan İfrit Musallat Ümmü S Sübyan Albasması Hadim Nedir

by Zeynel Eroglu
0 comment

Şeytan Cin Karabasan İfrit Musallat Ümmü S Sübyan Albasması Hadim Nedir Ne Demektir?

ŞEYTAN NEDİR?

Şeytan da cin taifesindendir. Şeytanın asıl adı İblis’tir. Bir ismi de Azâzil’dir. Şeytan onun sıfatıdır.

Hz. Adem’e secdeyi kabul etmediği andan itibaren, “hayırdan ümidini kesmiş, pişmanlık ve üzüntü duyan” anlamında İblis olarak; secde etmeyiş sebebi olarak “beni dumansız ateşten, onu ise çamurdan yarattın” diyerek hükümsüz bir bahane ve kendisince geçerli bir gerekçe gösterdiği ve Adem’i Cennet’ten çıkarmaya çalıştığı andan itibaren de Şeytan olarak anılmıştır…

Böylece Hz. Adem’e karşı büyüklük taslaması ve secde emrine isyanı neticesinde ilàhi rahmetten  ebediyen kovuluşu “İblis” adını almasına sebep oldu. Hz. Adem’e secde emri karşısında isyan eden ve hakikatle ilgili bütün bağları koparılan ve melekler arasındaki yerini de kaybederek tamamen  yalnız kalan şeytan, bu defa intikam peşine düştü. Bir başka deyişle şeytanca tutum içerisine girdi. Hedefi insandı. Çünkü insan yüzünden ilahi rahmetten uzaklaştırılmıştı. Amacına ulaşabilmek  için de Allah’tan kıyamete kadar mühlet istedi.

Belirli bir zamana kadar mühlet verilen şeytan, hatasını anlayıp tövbe ederek suçunu affettirme  yoluna gitmedi. Bilakis daha da azgınlaştı.

Bütün kötülüklerin başı olan Şeytan, insanların en azılı düşmanıdır.

Kuran-ı Kerimde şeytan, insan için “adüvv-ü mübin-apaçık bir düşman” olarak anlatılmıştır. Cenabı Hak, Kuran-ı Kerimde pek çok ayet-i kerimede müminleri şeytandan uzak durmaya, yani Allaha sığınmaya davet etmiştir…

 

CİN NEDİR?

Cinler hacmi ve kütlesi olmayan, bu alemde bir başka boyutta bulunan (yaşayan) varlıklardır.
Halk dilinde erkek olanının Cin, kadın olanının da Peri olduğu düşünülür. Gerçekte de durum farklı değildir. Cinler de erkekli dişili bir yaşam sürerler; doğarlar, yaşarlar, ürerler ve ölürler. İnançları ve idealleri vardır.

Cinler Allah’a ibadet, yani kulluk konusunda insanlar gibidirler.

Cinlerin daha üst kademelerine hüddam, ifrit gibi değişik isimlerde rütbeleri vardır. Bir bina yüksekliğinde daha büyüğü, kanatlısı, çift başlısı, yılan kafalısı gibi değişik şekillerde görmek mümkündür.

“CİNLER”, Kur’ân anlatımıyla “MA’RIC” ve “SEMUM ATEŞTEN”, Yani “biyolojik bedene tesir edip, radyasyon zehirlenmesi meydana getiren mikrodalga” bedene sahiptirler…

Cinlerin yaradılışı insanlardan öncedir. Bildiğimiz Şeytan lanetlenmeden önce cinlerin ileri gelenlerinden biriydi. Allah-u Teala’nın emrine karşı gelen Şeytan sonsuza dek lanetlendi. Amaçları insanlara kötülük yapmak olan cinlerin, örnek aldıkları; başka bir deyişle öğretmenleri Şeytan’dır…

 Şeytan Cin Karabasan İfrit Musallat Ümmü S Sübyan Albasması Hadim Nedir Hakkında Gerçek Bilgiler

KARABASAN NEDİR?

Halk arasında Karabasan yada Al Karısı şeklinde isimlendirilen olay cin yada cinlerin eseridir.

Genelde uyku ile uyanıklık arası bir durumda olur. Çoğunlukla uykudan uyandığınızı sanırsınız. Ancak aslında uyku hali devam eder. Bu arada bir çeşit halüsinasyon görürsünüz. Herkes de ayrı bir senaryo söz konusudur.

Uyandığınız yada uyandığınızı sandığınız halde yataktan kalkamamanız, bir güç tarafından hareketlerinizin engellenmesi, kıpırdayamamanız yada konuşamamanız, bağırmaya çalıştığınız halde sesinizin tüm çabalamalarınıza rağmen çıkmaması, bu sure zarfında çeşitli sesler ve halüsinasyonlar görmeniz yani, halk arasında Karabasan diye tabir edilen olayları yaşayan bir çok insan vardır.

 

İFRİT – MUSALLAT NEDİR?

Yaygın inanışa göre genç erkekler yada genç kadınlara musallat olarak onu etkisi altına alan varlığa İfrit yani Musallat adı verilir.

Havas ilmi  Musallatı cinlerin daha güçlüsü olarak tanımlar. Yakalanması, yok edilmesi daha zordur ve zaman zaman titreşimlerini düşürerek bedenlenebildiğini söyler. Bazı bakımlarda çıkmamalarının nedeni de budur.

Çoğu zaman bu durum görünür değildir. Yani kişi üzerinde bir musallat olduğunu anlayamaz. Ancak her iki durumda da erkek olsun kadın olsun belirtiler şunlardır.

  • Genelde cinsel içerikli rüyalar sıklıkla görülür. Bu olmazsa kabuslar görülür. Rüyalar düzgün değildir.
  • Kişi kendi içine döner. Dış dünyadan kendini soyutlar. Sessizleşir. İçine kapanık bir hayat yaşar.
  • Özellikle ikili ilişkileri kesinlikle bozuk olur. Kimseyi beğenmez yada karşı cins kişiyi beğenmez.
  • İş evlilik aşamasına gelse bile bir şekilde bozulur ve evlilik gerçekleşmez.
  • Bu olay evlilikten sonra gerçekleşmiş ise evlilik yürümez.

Musallat ayrıca başkalarının yönlendirmesi ile olabileceği gibi, başka bir deyişle büyü yolu ile yönlendirilebileceği gibi, tamamen rastlantısalda olabiliyor. Halk arasında cin çarpması tabiri bu duruma uygundur. Ancak her musallat cinsel içerikli olmayabiliyor. Yinede musallat kişiyi ele geçirmiş olur ve kişiye olmayan şeyleri olmuş gibi gösterebilir. Kişinin kendisini ve çevresini farklı algılamasına sebebiyet verebilir.

Bu gibi bir durumda işin ehli birine danışmanız sizin için en hayırlısı olacaktır. Çünkü Musallat, anlaşılmadığı sürece insanın yaşamını ölüme kadar mahvedecektir…

 

ÜMMÜS-SÜBYAN – ALBASMASI NEDİR?

Halk arasında Sübyan olarak bilinen rahatsızlık bir Cin’in eseridir. Aslında Tıp harici tüm rahatsızlıklarda Cin ve Peri’lerin eseridir diyebiliriz. Bir kadın rahatsızlığı olan bu durumu meydana getiren Cin’in adı Ümmüs-Sübyan’dır. Kelime manası itibarı ile Sübyan anası yani çocuk anası anlamına gelse de durum bu şekilde değildir. Bu Cin’in çocuğu olmadığından çocuğu olan yada tüm cinsel işlevleri yerinde olan kadınlara musallat olurlar. Tabii bununda bir çok nedeni var. Yani tüm dünya kadınlarına musallat olmuyor.

Neler yapabileceğine gelince;

  • Öncelikle Adet dönemlerinde çok ağrı verirler. Kadın ağrıdan kendin geçer bazen de yatağa düşer. Her kadında ağrı şiddeti değişik olabilir.
  • Hamile kalan kadınlarında korkulu rüyası olur. Bebeğin düşmesine sebep olur. Bu olmazsa Bebeğin kırkı çıkana kadar onu öldürür. Genellikle havale yani yüksek ateş sebebi ile öldürür. Buda olmazsa çocuğu yedi yaşına kadar mutlaka öldürür.

Tabii hiç bir önlem alınmazsa…

 

HADİM NEDİR?

Hadim’in manası, Görevli – Yardımcı demektir.

Ruhani varlıklardır kendilerine has görevleri vardır.

Hadim elde edilmez, hadimden sadece yardım istenebilir.

Bakım denilen olaylarda Hadimlerden yardım alınır…

 

Şu ana kadar paylaşmış olduğumuz bilgilerde inşallah sorularınıza, bir cevap ve çözüm bulabilmişizdir. Yinede anlamadığınız bir nokta yada daha fazla açıklık getirmemizi istediğiniz bir konu varsa, bize mail atabilir, telefonla ulaşabilir yada ofisimize gelip, sorularınızı, sıkıntı yada problemlerinizi hiç çekinmeden bizimle paylaşabilirsiniz…

İlgili Yazılar

Leave a Comment