Home TAROT İNANNA’NIN YERALTINA İNİŞİNİN AÇILIMI

TAROT İNANNA’NIN YERALTINA İNİŞİNİN AÇILIMI

by Zeynel Eroglu

TAROT İNANNA’NIN YERALTINA İNİŞİNİN AÇILIMI

TAROT İNANNA'NIN YERALTINA İNİŞİNİN AÇILIMI

TAROT İNANNA’NIN YERALTINA İNİŞİNİN AÇILIMI

Kehanet = Özdeneyim oyunu
Zorluk Derecesi = 5 Kart Adedi = 15
Tipik sorular = Özdeneyim oyunlarında soru sorulmasına gerek yoktur.
Sümerler’le ilgili bir efsane, günümüze kadar gelebilmiş en ilginç efsanelerden biridir. Bu efsane, yeraltına yolculukla ilgili bildiğimiz en eski öyküyü anlatmakta ve ayrıca ilk yeniden diriliş öyküsü olma niteliğini taşımaktadır.
Gökyüzünün, güneşin doğduğu yerin kraliçesi İnanna, ablası ve aynı zamanda en büyük düşmanı olan, büyük yeraltının, dönüşü olmayan ülkenin karanlık kraliçesi Ereşkigal’i ziyaret etmek için, aşağı iner.
Daha önce saray giysilerini giyer, mücevherlerini takar ve Vezir Ninşubur’a (doğru sözleri söyleyen vezire, doğru sözler şövalyesine), üç gün içinde dönmezse, harabelerde acı dolu çığlıklar atmasını söyler. Bir de vezirin kendisine yardım etmesi için Nippur’daki en büyük tanrı EnliPe yakarmasını, o yardımı reddederse, Ur’daki ay tanrısı Nanna’ya gitmesini, o da yardım etmek istemezse, kesin olarak yardımını esirgemeyecek olan Eridu’daki bilgelik tanrısı Enki’ye başvurmasını ister.
Hazırlandıktan sonra İnanna lapislazuli taşından yapılmış olan dağa gider; yeraltına açılan kapı buradadır. Bekçi Neti’ nin kendisini içeri alması için rica eder. Neti karşısındakinin gökyüzünün kraliçesi olduğunu öğrenince, onun yeraltına inmek istemesine şaşırır ve sorar: “Eğer sen gökyüzünün, güneşin doğduğu yerin kraliçesi isen, neden dönüşü olmaya ülkeye geldiğini öğrenebilir miyim?”
Bunun üzerine İnanna, ablası Ereşkigal’in yeni ölmüş kocası Gugallanna’nın cenaze törenine katılmak istediğini belirtir.
Aklı karışan Neti İnanna’ya beklemesini söyleyip, kararını öğrenmek için hanımı Ereşkigal’in yanına koşar. Yeraltının kraliçesi, aydınlık kızkardeşinin kendisini ziyaret etmek istediği haberini büyük bir tepkiiyle karşılar (öfkeyle kendi bacağını ısırır). Yine de Neti’ye İnanna’nın içeri girmesine izin vermesini söyler. Ancak o da diğer ölümlüler gibi, yeraltına açılan yedi kapının her birinde giysilerini ve mücevherlerini tek tek çıkarmak zorundadır. Sonunda çıplak ve öne eğik olarak, Derin¬liğin Kraliçesi Ereşkigal’in, kaderini belirleyecek olan yeraltının 7 korkulu yargıcı Annunaki ile bulunduğu odaya girer. Kendisine öldürücü bir bakış yöneltirler ve – İnanna ölür.
Yerüstündeki yardımcısı, güvenilir veziri Ninşubur, hanımı¬nın emirlerini harfiyen uygular. İlk önce harabelerde acı dolu çığlılar atar, daha sonra sırasıyla Nippur’daki tanrı Enlil’e, Ur’daki ay tanrısı Nanna’ya ve en son olarak Eridu’daki iyi yürekli, ihtiyar bilgelik tanrısı Enki’ye giderek yardım ister. Enki sevgili İnanna’sına olanları öğrenince, (tırnağının altındaki tozlarla) cinsiyetsiz iki yaratık (Kurgarru ile Kulaturru) yaratır ve bunları yaşam yemeği ve yaşam suyu ile birlikte yeraltına gön-derir.
Kurgarru ile Kulatarru yeraltının kraliçesinin iltifatını kazanarak böylece İnanna’yı yeniden hayata döndürmek için gerekli izni alırlar. Yeniden doğan İnanna, derinlerdeki ülkeden ayrılır. Ancak geri dönüşü olmayan ülkenin değişmez yasası onun için de geçerlidir: Yeraltının kapısından geçmiş olan hiç kimse, yerine bir temsilci bırakmadan ışık ülkesine çıkamaz. Bu nedenle bir sürü şeytani yaratık, lanetli kişiyi alıp götürmek için onu izler. Uygun bir kurban bulabilmek için İnanna birçok yer gezer, karşılaştığı herkes korkuyla ondan ve arkasındaki korkunç şeytanlardan geri çekilir. Ülkesine geri döndüğünde İnanna, sevgili oğlu Dumuzi’nin onun yokluğundan hiç te etkilenmemiş olduğunu, aksine tahtına iyice yerleştiğini öf-keyle farkeder. Ölüm bakışını ona yöneltir, şeytanlar korkuyla yardım ve aman dileyen kurbanlarının üzerine atılarak, onu ölümün karanlık ülkesine sürüklerler.
«Tarih Sümer’le Başlar» adlı kitapta çok ayrıntılı olarak yer verilen efsane ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Benim yaptığım, bu efsaneye göre aşağıdaki duraklan belirlemek ve kendi anlayışıma göre yorumlamak oldu:
1 = İnanna, gökyüzünün kraliçesi
2 = Neti, yeraltının en üstteki bekçisi
3’ten 9′ a = İnanna’mn yedi mücevherini ve giysilerini teker teker çıkarmak zorunda kaldığı, yeraltının yedi kapısı. Bu kapılar şunlardır:
1. Şugurra, yerin tacı
2. Lapislazuliden yapılmış ölçüm değneği ve ölçüm ipi
3. Boynundaki lapislazuli taşlar
4. Göğsündeki nümüz taşlar
5. Parmağındaki altın yüzük
6. Üzerinde, “Gel, İnsan, gel!” yazılı olan göğüs tabelası
7. Kraliçenin giysisi
10 = Ereşkigal, yeraltının kraliçesi
11 = Ninşubur, İnanna’nın veziri
12 = Yaşam yemeği
13 = Yaşam suyu
14 = Yeniden doğmuş İnanna
15 = Dumuzi, yeraltına verilen kurban
Oyun 15 kartla oynanır; İnanna’nm yerme geçen Babilli İş-tar için kutsal olan 15 sayısı dolunayı ifade eder. Oyuna başlamadan önce Büyük Arkana’nın kartları, Küçük Arkana’nınki-lerden ayırıhr. Soru soran kişi Büyük Arkana’dan 5, Küçük Ar-kana’dan 10 kart çeker. Roma rakkamlarıyla belirtilen anahtar
konumlar, Büyük Arkana’nın yerleştirileceği yerleri göstermektedir, Küçük Arkana’nın kartları ise diğer yerlere konacaktır.
Bu efsanenin mesajı şöyledir: İnanna yeraltına giderken, kendisi için o zamana dek son derece değerli ve önemli olan pek çok şeyden vazgeçmek zorundadır. Eğilmiş ve çırılçıplak bir halde, orada kendi gölge yanı ile karşılaşıyor. Bu karşılaşma sonucunda da ölüyor. Yani eski kimliği yok oluyor.
Müttefiklerinin yardımıyla yeni bir yaşama uyanıyor ve ışık dünyasına yeni İnanna olarak dönüyor. Eski kimliğinin gölge yanının yok olmasıyla, yenilenmiş, bütünlenmiş ve sağlık kazanmıştır. Bu nedenle de yukarı dünyada kendisi için önemli olan bir şeyden (geçici olarak) feragat ederek, kurban vermek zorundadır. Bu öyküye göre kartları şöyle yorumlamaktayım:
1 Ancak gölge yanla (X) karşılaştıktan sonra, bütünlük ve sağlamlık kazanan aydınlık (sanılan) yan.
2 Yeraltına açılan kapının önündeki karşılanma
3-9 Vazgeçmek zorunda kalınan değerler, davranış biçimleri, alışkanlıklar, istekler, hayaller vs. X Yok edilmesi gereken gölge yan, karanlık kız kardeş, kaldırılması gereken kara altın
İnanna (I) ile Ereşkigal’in (X) karşılaşmaları, eski ben-kimliği-nin ölmesi anlamına gelir (kart yok).
11 Yardımcı güç, yukarı dünyadaki müttefik
XII İlk hayat veren güç
XIII İkinci hayat veren güç
XIV Yeni kazanılmış kimlik
15 Kurban. Geçici olarak feragat edilmek zorunda olunan şey: Dumuzi İlkbahar Tanrısı’dır, yeni doğan yılın, her yıl sonbaharda kurban edilip, ilkbaharda yeniden doğan yılın tanrısıdır.
Yorum aşamaları
Bu oldukça zor özdeneyim oyununu yorumlamak için gerekli olan anahtar, I, X ve XIV numaralı kartların anlaşılmasında yatmaktadır. Aydınlık yan (I) ile karanlık yan (X) arasındaki ay-nmlan ve bu ayrımların XIV numaralı kartta biraraya gelmesiyle hangi anlamı aldıklarım iyice kavrayana dek kartları inceleyin. Ancak ondan sonra 2’den 9’a olan iniş kartlarını ve daha sonra da çıkış kartlarını yorumlamaya geçin.

Tek tek anlamların daha iyi anlaşılması için, sağ taraftaki şemayı inceleyiniz: