Home TAROT KARAR OYUNU AÇILIMI

TAROT KARAR OYUNU AÇILIMI

by Zeynel Eroglu

TAROT KARAR OYUNU AÇILIMI

TAROT KARAR OYUNU AÇILIMI

TAROT KARAR OYUNU AÇILIMI

Kehanet = Bir karar sorusu için öneriler
Zorluk Derecesi = 2-3
Kart Adedi = 7
Tipik sorular = Nasıl karar vermeliyim? Eğer X yaparsam ne olur, X yapmazsam ne olur?
Kartlar bizim yerimize karar veremezler, onlar yalnızca soruyla bağlantılı olan noktalara açıklık getirirler. Buna göre bu karar oyunu, «evet» veya «hayır» şeklinde yanıtlanacak sorulara uygun değildir. Yine de karar aşamalarında oldukça yararlı bir oyun olduğu kanıtlanmıştır.
Soru soran kişi 7 kart çeker ve kartları aşağıda gösterildiği gibi açar:

Yorumlama
7 Gösterge. Sorunun içyüzünü, problemi ve soru soran kişinin karar için eğilimini ortaya koyar.
3, l, 5 Bu kartlar bu sıralamaya göre (3-1-5), X yaparsanız
neler olacağını kronolojik olarak gösterirler.
4, 2, 6 Bu kartlar, bu sıralamaya göre (4-2-6), X yapmazsanız
neler olacağını, kronolojik olarak gösterir.
Koz kartlarından VI, X, XVII, XX ve XXI, Karar Oyunu’nda özel bir anlam taşırlar:
1- Eğer Aşk ve Karar (VI) kartı açılırsa, bu kararın kartın açıldığı taraf lehinde zaten verilmiş olduğunu gösterir.
2- Kader Çarkı (X), soru soran kişinin kararını – aksini tercih etse bile – kartın bulunduğu taraf lehinde vermeye eğilimli olduğunu belirtir.
3- Dünya (XXI), «soru soran kişinin bulunması gereken» yeri gösterir. Soru soran kişinin gerçek yeri orası olduğuna göre, olumsuz noktalar olsa bile, kişi kararını o yönde vermelidir.
4- Yıldız (XVII), geleceği orada yatmaktadır,
5- Mahkeme (XX), hazinesini orada bulabilir.

Tek tek anlamların daha iyi anlaşılması için, sağ taraftaki şemayı inceleyiniz: